- Vi er fremoverlente, påstår Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund (NBF), til BilNytt.no. 

- Vi ser at samfunnet er i endring, at vår bransje er i endring, og da må vi også endre oss som forbund, sier han.

Under NBFs generalforsamling i april vil administrasjonen legge frem forslag til en modernisering av forbundets vedtekter, og det kan bli flere endringer dersom forslagene vedtas. 

Nilsen forteller at dette er resultatene av et navn- og merkevareprosjekt NBF har arbeidet med i lengre tid.

- Det dreier seg ganske enkelt om en diskusjon om hvilke aktører som til enhver tid utgjør bilbransjen i Norge, forklarer Nilsen.

Vil bredde omfanget
- Slik det hele utvikler seg med bildeling, mobilitetsbegreper, hvem som skal eie bilen og hva forhandlerne og verkstedene skal drive med i fremtiden, så endres hele bilbransjen.

- Det betyr at medlemsgrunnlaget vårt endres og det betyr at også formålsparagrafen må endres, sier Nilsen.

Nilsen bedyrer at dette ikke er for å få maksimalt antall medlemmer, men for å samle alle som har en felles interesse.

- Det som vil bli foreslått er å bredde omfanget av hvem som kan bli medlemmer, samtidig som vi strammer inn på kriteriene. Vi snakker om kvalitet og profesjonalitet.

- Og det vil også bli tydeliggjort at forbundsstyret kan avslå medlemskapet dersom administrasjonen ønsker en slik vurdering.

NBF har vært gjennom en kapasitets- og kompetanseevaluering. Administrasjonens struktur endres fra tradisjonell avdelingsstruktur til en såkalt områdeorganisering.

Kvalifisering til medlemsskap skal blant annet baseres på NBFs eget verktøy "Reflektor" der søkere må oppfylle en ulike kriterier og svare på en rekke spørsmål for å kunne godkjennes som medlem. Det stilles blant annet HMS-krav.

Bruktbilforhandlere med omsetning over 50 mill
Dersom vedtektsendringene blir vedtatt vil NBF åpne for at bruktbilforhandlere kan søke om medlemsskap.

Det er satt krav utover "Reflektor"-kravene til eventuelle søkere:

- Bruktbilforhandlere som ikke har eget verksted, men har all annen dokumentasjon på plass, vil kunne bli medlem dersom årsomsetningen er på over 50 millioner kroner.

- Grunnen er selvfølgelig at vi mener at de større aktørene har de samme interessene som oss, og driver profesjonelt sammenlignet med de som driver fra gårdsplasser eller kjøkkenbordet.  

- Vi regner med at det er rundt 70 aktører som vil kunne møte våre nye krav om omsetning. I tillegg er det enda flere som også har et godkjent verksted og sånn sett kvalifiserer på det grunnlaget, sier Nilsen.

Stor oversikt: Norges største bruktbilforhandlere

Bilrelatert virksomhet 
NBF vil også åpne for at bedrifter som driver med dekk, foliering av biler eller annen bilrelatert virksomhet i egen regi kan søke om å bli medlem av NBF. 

Kravet, utover "Reflektor", er at virksomheten må ha hatt omsetning over 5 millioner kroner i løpet av de siste tre årene.

De nye medlemmene må også drive med bil og bilrelatert aktivitet i "egen regi":

- Det betyr for eksempel at en bildelingsaktør som Nabobil ikke vil kunne bli medlem – de er i realiteten bare en nettportal, mens Bilkollektivet vil kunne bli medlem siden de eier eller leaser bilene sine selv og driver bildeling i egen regi.

Virksomheter som for eksempel driver med foliering vil kunne bli medlemmer av NBF dersom vedtektsendringene går gjennom.

Vil endre lokal-struktur
NBF har reist rundt i landet på det de kaller "en moderniseringsturné" for å informere medlemsbedriftene om forslagene som skal legges frem på generalforsamlingen. 

Et av dem går på fremtidig organisering av NBF. Dersom vedtektsendringene vedtas kan det bli slutt på lokale avdelinger.

Nilsen forklarer at lokalforeningene hadde en viktigere rolle tidligere, da det var en større andel lokale aktører og definerte geografiske markeder. I en tid med konsolideringer er flere forhandlere tilknyttet store konsern. 

- På den kommende generalforsamlingen vil det bli lagt frem forslag til vedtektsendringer som blant annet går på at den lokale bilbransjen gjerne må organisere seg, men det blir slutt på automatisk og obligatorisk medlemskap i lokale bilbransjeforeninger for våre medlemmer.

Det betyr at medlemsbedriften er medlem direkte i NBF, og ikke via en lokalforening slik det er i dag.

- En eventuell lokal sammenslutning må være frivillig og vi ser jo at mange av dem fortsatt vil bestå. Medlemmer kan for eksempel ha eierskap i felles virksomhet, eller det kan være aktive foreninger som er tuftet på felles spesialinteresse og felles markedsaktiviteter.

- Det er lenge siden vi tilbød lokalforeningene at vi, sentralt, kunne overta alle sekretærfunksjonene. Omtrent halvparten av lokalforeningene er nå integrert i NBF, sier Nilsen.

Nilsen forteller at alle lokalforeningene har 2020 på seg til å tilpasse sin lokale aktivitet til de nye vedtektene – dersom de blir vedtatt.

- Vi ser ikke på dette som kontroversielt, avslutter Nilsen, og legger til at beslutningen om at dette skulle skje ble tatt allerede i 2016.

BilNytt.no er også kjent med at NBF har vurdert et navnebytte, men at det er besluttet at de beholder dagens navn. 

 Følg BilNytt.no på Facebook