Gjennom Autogruppen Norge representerer Brandrud både merkeforhandlere, bruktbilforhandlere og bobilforhandlere over hele landet. 

Brandrud er også styreleder i AS Maskinagentur i Trondheim, og har lang fartstid i bilbransjen. Han mener at det er mer dramatiske tider for bilbransjen nå enn noen gang tidligere.

- Ingen som er i bilbransjen i dag har opplevd en lignende situasjon, sier Knut Brandrud, styreleder i Autogruppen Norge, til BilNytt.no.

Sterkt fallende kronekurs påvirker
- Det er få bransjer som har gjennomgått så store endringer som bilbransjen og våre ledere er godt vant til å håndtere usikkerhet. Men det som skjer nå er det mest dramatiske jeg har opplevd, fortsetter Brandrud. 

- Sterkt fallende kronekurs kommer oppå alt det andre og vil trolig påvirke så vel prisene som marginene.

Han påpeker at bilbransjen er en konjunkturutsatt bransje.

- Bilbransjen er med både opp og ned omtrent som en kork som flyter i bølgene. Samtidig er bruktbilsalg litt mindre utsatt enn nybilsalg.

- Cash er alfa omega
I medlemsmassen til Autogruppen er det mange små og mellomstore bedrifter.

- Generelt tror jeg mange av våre medlemmer vil klare å manøvrere seg gjennom krisen ved å være flinke på å beholde likviditeten og være fleksible. Cash er alfa omega nå.

- Mange av våre medlemmer har godt grep på ettermarkedet sitt og vil nok klare å holde oppe volumet når situasjonen normaliserer seg. Mange av medlemmene har også høy egenkapital.

Han har spesielt tro på de små bedriftenes forutsetninger for å takle krisen.

- De har gjerne lave kostnader, og kan takle lavere volumer for en periode.

- De mellomstore bilbransjebedriftene tror jeg vil få det tøffere, fordi de er mer volumavhengig. Mange har investert en del, og har vanskeligheter med å få dratt ned kostnadsnivået tilstrekkelig.

Bruktbil er en mulighet
Han er klar på at det i en krise også finnes muligheter.

- Bruktbiler, ettermarked og likviditet blir tre viktige fokusområder i hele år.

- Bruktbilimporten har nærmest stoppet opp, noe som gjør at det kan være lettere å få til gode priser på brukte biler. Men blir permitteringene vedvarende på høyt nivå, vil ledigheten etter hvert øke. Det kommer vi til å merke.

Han sier at det foreløpig merkes lite eller ingen ting til leveranseproblemer av reservedeler. 

- Men at nybilproduksjonen har stoppet på flere merker vil nok gi svært ulike utslag, sier Brandrud.

- Forhåpentligvis har mange av våre medlemmer heller ikke så store leasingporteføljer. Restverdibilene kommer uansett om det er krise eller ei, og selv om det naturligvis kan være en fordel å få disse bilene tilbake nå, så kan det fort være biler markedet ikke vil ha.

Brandrud mener at det er mer behov for Autogruppen nå: - Jeg føler at vår jobb blir viktigere enn noen gang, og vi må sørge for best mulig innkjøpsvilkår for medlemmene, sier han. Her sammen med daglig leder Rune Hall-Henriksen (til høyre).

Brandrud forteller at Autogruppen har satt i gang tiltak for å være best mulig rustet.

- Vi har kjørt ned kostnadsnivået det vi kan, og holder organisasjonen i drift, for den vil det bli bruk for både i år og neste år.

- Volumet kommer til å ta seg opp igjen. Vi vet bare ikke når, sier Brandrud.

- Mer bonus enn tidligere
Autogruppen Norge fortsetter å vokse i antall medlemmer. I 2018 vokste medlemsmassen 30 %, og i 2019 kom det enda flere til, slik at antall medlemmer er 275.

- Noen har falt fra, mens flere har kommet til, slik at vi har netto vekst, sier Rune Hall-Henriksen, daglig leder i Autogruppen, til BilNytt.no.

I 2018 hadde Autogruppen, som er eid av medlemmene, sitt beste år omsetningsmessig noensinne. 

- 2019 var vårt beste år økonomisk sett, og vi betaler ut mer bonus enn noen gang tidligere, sier Brandrud.

Autogruppen hadde en omsetning på 53 millioner kroner i 2019 mot 55 millioner kroner i rekordåret 2018. Det gir en utbetaling til medlemmene på 38 millioner kroner, mot 35 millioner kroner i 2018.

- Resultatet før skatt lander på 2 millioner kroner, mot om lag 400.000 i 2018, fortsetter Brandrud.

De to presiserer at formålet til Autogruppen ikke er å bygge egenkapital.

- Vi har allerede en solid egenkapital på 8,3 millioner kroner, sier Brandrud.

- Men det er usikre tider, og dermed er det er greit å ha litt i bakhånd, legger Hall-Henriksen til.

Bytter fra DNB til Nordea
Autogruppen jobber stadig med å få inn flere forretningspartnere, og fikk inn noen nye leverandører i fjor.

- Vi har sagt opp avtalen med DNB Finans fra 1. april, og har inngått samarbeid med Nordea Finans.

- Vi har også inngått en strømavtale med Hafslund Strøm. Vi ønsker å utvide antallet forretningspartnere på nye områder, sier Hall-Henriksen.

- Bilforhandlere er en mangeartet virksomhet som trenger mange forskjellige leverandører, avslutter Hall-Henriksen.  

Nøkkeltall Autogruppen Norge AS:
* 2019-tallene er foreløpige


 

Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen:

 Følg BilNytt.no på LinkedIn