Mandag hadde flere representanter for bilbransjen møte med NHO-sjef Ole Erik Almlid og NBF-sjef Stig Morten Nilsen for å beskrive hvordan korona-viruset har påvirket bilbransjen, og ikke minst hva som kan gjøres for å hjelpe bransjen gjennom krisen. 

Dagens møte mellom bilbransjen og NHO var et åpent møte hvor BilNytt.no og Finansavisen deltok.

Disse deltok i det digitale Teams-møtet fra bilbransjen:

 • Harald Frigstad, konsernsjef Bertel O. Steen
 • Frode Neteland, administrerende direktør i Norsk Scania
 • Per Helge Gumpen, eier og konsernsjef i Gumpen gruppen og styreleder i NBF
 • Rune Wang Henrichsen, administrerende direktør i Nardo bil
 • Bjørn Standdal, eier og leder av Fixbil 
 • Frank Marthinsen, eier og leder av Bilservice gruppen
 • Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i NBF

Les også: Millionstøtte til Volvo- og Jaguar-forhandlere

Mer optimisitiske nå enn tidligere
- Vi er veldig fornøyde med møtet, og det er veldig bra at NHO-sjefen ønsker å snakke med bilbransjen, sier Stig Morten Nilsen til BilNytt.no.

Han opplyste at møtedeltakerne ble plukket ut på bakgrunn av geografi, ulike typer virksomhet og ulike ståsted.

- Vi kommer ikke opp på 100 prosent aktivitet i overskuelig fremtid. 70-80 prosent vil imidlertid være nok til at bedrifter ikke går over ende. Vi må få markedet til å fungere selv om volumene er lavere, mener han.

De kommende månedene blir de verste
Og det er ingen tvil om at bilbransjen går noen utfordrende måneder i møte, slo konsernsjef Harald Frigstad i Bertel O. Steen fast, som førstemann til å ta ordet under møtet:

- Vi føler at vi er helt i starten av nedgangen.

Les også: Bertel O. Steen: Fra 1.400 til 1.000 ansatte som er berørt av permittering

Han opplyste, som BilNytt.no tidligere har omtalt, at Bertel O. Steen foreløpig lever på store ordrereserver, og har levert mange biler i mars og utover i april.

- Dette gjør at situasjonen ser bedre ut enn det den er. Mars var ingen god økonomisk måned for oss, og vi forventer at mai, juni og juli blir de verste månedene for oss.

Møtedeltakerne ble utfordret til å komme med konkrete innspill til NHOs videre arbeid. Ikke uventet gikk mange av innspillene på å forsterke likviditeten.

- Momsutsettelse er et vesentlig tiltak for oss. I tillegg vil kontantstøtten få betydning etter hvert om perioden den gjelder for forlenges, sa Harald Frigstad.

- I tillegg er det nesten ikke nødvendig å si, men det bør ikke komme store endringer i rammebetingelser – reglene som gjelder i dag bør gjelde i overskuelig fremtid, sa konsernsjef Harald Frigstad i møtet.

Også Per Helge Gumpen, eier og leder i Gumpen Gruppen og nyvalgt styreleder i NBF, påpekte viktigheten av at tiltakene må sikre likviditet.

- Utfordringene kommer når leveringene går ned i juni, juli og august. Derfor er en lånegarantiordning viktig, og kontantstøtten tror jeg også kan bli viktig for mange flere fremover, sa Gumpen.

Vil ha avklaring om engangsavgift
Rune Wang-Henrichsen, administrerende direktør i Nardo Bil, fortalte at omsetningsnedgangen var på om lag 30 % i mars og april, sammenlignet med begynnelsen av året:

Han hadde fire innspill til det videre arbeidet:

 • Reduksjon i engangsavgift ved registrering av nye biler.
 • Forutsigbarhet og avklaring rundt engangsavgift og moms på elbiler.
 • Økt vrakpant.
 • Forlengelse av perioden for hvor kontantstøtten gjelder.

- Disse tiltakene vil kunne stimulere nybilsalget, sikre forutsigbarhet, øke omsetningen og sikre støtten til bilbransjen, oppsummerte Wang-Henrichsen om de fire tiltakene.

Nardo Bil har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine 250 ansatte om selskapets håndtering av krisen, som de hadde fått tilbake mandag. Her svarte nesten 23 % av respondentene at de var usikre på fremtiden.

- Det var en overraskelse for meg som leder at så mange fryktet for arbeidsplassen sin, sa Wang-Henrichsen i møtet, hvor han viste frem denne oversikten.

Hardt ut mot PKK-utsettelse
Bjørn Standal, eier og daglig leder i Fixbil, gikk hardt ut mot utsettelsen av PKK som Statens vegvesen ga i mars.

- Dette var det mest kritiske for oss, ikke korona-viruset. Markedet tørket helt inn, og utsettelsen forskjøv hele logistikken, understreket Standal.

- Alt som kan skyves på er ingen god løsning. Vi ønsker ikke å ha mer gjeld enn nødvendig når dette er over.

Han ønsket derfor fjerning av arbeidsgiveravgiften i en periode.

- Det er et godt virkemiddel for oss som er frittstående verksted, som har holdt hjulene i gang og ikke permittert arbeidsstokken. Hadde vi permittert ansatte, hadde staten fått regningen, poengterte han.

Det var noe Frank Marthinsen, eier og leder av Bilservice gruppen, var helt enig i.

- Noe vi også ser i denne tiden er at bilen, som er en hakkekylling, har vært et viktig smittevern-tiltak, og bilen har fått sterkere status. Det skal vi bygge godt oppunder, sa Marthinsen.

- Hjulene må i gang igjen
Harald Frigstad var samtidig tydelig på at budskapet som må frem, ikke minst fra aktører utenfor bilbransjen, er at hjulene må i gang igjen innenfor de rammene som gjelder for å sørge for at kundene kommer tilbake.

- Vi vet at alle står bak budskapet, men nå må det en dugnad til for å få det frem.

Frode Neteland, administrerende direktør i Norsk Scania, var klar på at det i disse krevende tidene gjaldt å sikre rekruttering til bransjen.

- Rekruttering og lærlinger er en felles utfordring i bransjen, og vi må sikre en eller annen form for støttehjelp.

Dette var noe NHO-sjef Ole Erik Almlid var helt enig i:

- Dersom vi mister en hel generasjon med lærlinger nå, så har vi mislyktes totalt. Det må stimuleres til å holde lærlingene i gang.

- Effekt på lang sikt
Almlid var tydelig på at han ville ta med seg tilbakemeldingene i NHOs videre arbeid, og understreket at han hadde fått gode innspill.

- Dette er veldig relevante innspill. Jeg hadde i går et møte med finansministeren om at kontantstøtten må videreføres til å gjelde flere måneder.

- Det er også mange grep for å sikre likviditet, og dere foreslår noen nye, og det skal vi se på.

Han var klar på at krisen kommer til å vedvare.

- Noen politikere føler kanskje at ting går bra nå – men det gjør ikke det. For bilbransjen får krisen effekt på lang sikt, og da må staten stille opp, sa Almlid.

Felles for samtlige av møtedeltakerne fra bransjen var at de skrøt av jobben både som NBF og NHO har gjort for bransjen og næringslivet så langt.

Norges Bilbransjeforbund har gitt tre innspill for å justere kriteriene for kontantstøtte-ordningen:

 • Senvirkninger på redusert aktivitet som følge av korona-viruset (for bilbransjen nye biler pga. leveringstid). Halvering av solgte biler nå gir omsetningsfall først juli – desember.
   
 • Likebehandling av selskapsform som grunnlag for vurdering av omsetningsfall. Stor bedrift med mange avdelinger i samme AS i forhold til stor bedrift (konsern) med et eget AS per avdeling må likebehandles.
   
 • Ordningen er ikke rettferdig for små bedrifter på grunn av høy egenandel og kostnader relatert til revisorbekreftelse etc. Bedrifter som søker om mindre enn 50.000 kroner i støtte burde få fritak for både egenandel og evt. krav om revisorbekreftelse.

I brevet hvor NBF kommer med innspillene, skriver NBF at kapitalen i bilbransjen som er låst i et økende varelager må komme i omløp: 

- Lagrene av brukte biler hos bilforhandlerne er over 12 milliarder pt. Privatleasing gir forpliktende tilbakekjøp av brukte biler på rundt 1 milliard per måned. Dette er kritisk for likviditeten og gir konkursfare for 15-20 % av bilforhandlerne. 

- Moderate forventninger
BilNytt.no har tidligere omtalt hvilke tiltak organisasjonene NBF, NAF og BIL har spilt inn til revidert nasjonalbudsjett.

- Vi har moderate forventninger til at alt kommer på plass i revidert nasjonalbudsjett, men det er positivt at vi har NHO med på laget, sier Nilsen.

Det jobbes også med når fase 3 av hjelpen til næringslivet – de markedsstimulerende tiltakene – vil bli innført.

- Økt vrakpant er et av de viktigste virkemidlene, understreker Nilsen.

  Følg BilNytt.no på LinkedIn