Hele 362 daglige ledere hos norske merkeforhandlere har svart på BilNytt.no sin undersøkelse om koronapandemiens påvirkning på deres bedrift, som ble gjennomført fra onsdag klokken 15.00 til torsdag klokken 12.00. Vi har fått svar fra representanter for alle bilmerker fra hele landet.

Del 2 av BilNytt.no sin undersøkelse viser blant annet at hver femte merkeforhandler vil nedbemanne, og at 82 % av norske merkeforhandlere allerede har gjennomført permitteringer. 

Del 3 av BilNytt.no sin undersøkelse viser blant annet at 91 % av merkeforhandlerne tror at forretningsområdet bruktbil blir enda viktigere fremover enn i 2019. 

BilNytt.no har blant annet spurt forhandlerne om hvordan likviditetssituasjonen i bedriften er nå.

44 % av merkeforhandlerne svarer at de er avhengig av tiltakspakker – 7 % av dem sier de trenger tiltakspakker .

 • 56 % av merkeforhandlerne svarer at likviditetssituasjonen er tilfredsstillende.
   
 • 37 % svarer at de snart er avhengige av tiltakspakker.
   
 • 7 % svarer at de er avhengig av tiltakspakker .

Hvordan er likviditetssituasjonen i din bedrift?

Her er noen av svarene vi har fått fra merkeforhandlerne:

- Det går hardt ut over likviditet med faste utgifter og manglende inntekt.

- Har per dags dato god likviditet, men den blir fort spist opp av gjenkjøpsbiler. Vi trenger omsetning all den tid vi har kostnader.

- Myndighetene snakker om mange tiltak, men ting tar for lang tid.

Ønsker hjelp til faste kostnader
BilNytt.no har også spurt merkeforhandlerne hva de mener er det beste tiltaket for å få bedriften gjennom krisen.

Flertallet av respondentene har sett til "den danske modellen", og ønsker seg "direkte hjelp", for eksempel dekning av faste kostnader som husleie.

 • 40 % av merkeforhandlerne svarer at "direkte hjelp" er det beste tiltaket for å hjelpe bedriften gjennom krisen. 
   
 • 38 % foretrekker "avgiftslettelser".
   
 • 15 % foretrekker "utsatte forfall", for eksempel utsatt engangsavgift.
   
 • 8 % mener at "likviditetshjelp ved hjelp av lån" er det beste tiltaket.

Hva mener du er de beste tiltakene for å hjelpe din bedrift gjennom krisen?

Her er noen av svarene vi har fått fra merkeforhandlerne:

Utsatte forfall på skatter og avgifter vil være til hjelp, og i ytterste konsekvens direkte hjelp ved å dekke faste kostnader som husleie.

- Ta bort formuesskatt i denne perioden slik at man slipper å ta ut utbytte.

- Utsettelser er til liten/ingen hjelp, da regningen blir dobbelt så stor året etterpå. Et år som trolig blir reflektert av svak kjøpekraft. Hjelp med faste kostnader ved midlertidig driftsstans ville vært en løsning som kunne fungert.

En tredjedel uten tiltak fra importøren
Mange bilforhandlere opplever at importøren ikke har iverksatt tiltak for å hjelpe forhandleren gjennom krisen:

 • 36 % av merkeforhandlerne svarer at det ikke er kommet hjelp og tiltak fra importør.
   
 • 44 % sier at importør har iverksatt tiltak, men at tiltakene har liten effekt. 
   
 • 20 % opplyser at tiltak fra importør har hatt stor effekt.

Har det fra importørhold kommet hjelp og tiltak som skal hjelpe din bedrift gjennom korona-krisen? (F. eks. endringer i bonuskrav, betalingsutsettelser, demobiler, kreditt)

Her er noen av svarene vi har fått fra merkeforhandlerne:

- Forholder oss til to importører. Den ene kommer med tiltak mens den andre gjør absolutt ingenting.

- Stille fra importør.

- Har to importører. Den ene har forstått hva dette dreier seg om. Den andre har vi ikke hørt fra.

- Ikkje eit ord fra importør så langt.

I undersøkelsen gir flere forhandlere uttrykk for at de savner tiltak og mer informasjon fra Bertel O. Steen:

- Har Bertel O. Steen som importør og det eneste som har kommet derfra er varsel om 10 % økning i delepriser

Ford-importøren er blant importørene som får ros fra flere forhandlere:

- Ford Motor Norge har gjort en god jobb her.

Flere får hjelp fra finansieringspartnere
Det er langt flere merkeforhandlere som sier de har fått hjelp av finansieringsselskapene enn fra importørene.

78 % av merkeforhandlerne opplyser at finansieringsselskapene har iverksatt tiltak for å hjelpe forhandleren gjennom krisen.

 • 22 % av merkeforhandlerne svarer at det ikke er kommet tiltak fra finansieringspartner.
   
 • 55 % sier at finansieringssparnter har iverksatt tiltak, men at tiltakene har liten effekt. 
   
 • 23 % opplyser at tiltak fra finansieringspartner har hatt stor effekt.

Har noen av dine finansieringspartnere gjort tiltak for å hjelpe din bedrift gjennom korona-krisen?

Her er noen av svarene vi har fått fra merkeforhandlerne:

- Burde satt ned rentemargin, men det skjer ingenting. Utsettelse av avdrag medfører bare økte renteutgifter.

- Hjelper lite med finansieringsperiode uten rente, når varebeholdningen øker på grunn av pålegg om å øke beholdningen og også omløpshastighet.

- Santander har vært behjelpelig i denne vanskelige tiden med avdragsfrihet og utsettelse på bilbetalinger.

- Sparebank 1 ringte på kveldstid for en uke siden. Bra oppfølging.

Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen:

 Følg BilNytt.no på LinkedIn