Klokken 10 i dag åpner konferansen Nordic EV Summit på Nova Spektrum i Lillestrøm. 

I dag og i morgen samles eksperter og elbilinteresserte til konferansen, som arrangeres av Norsk elbilforening for syvende gang.

Konferansen samler over 60 innledere fra 21 forskjellige land. I fjor hadde Nordic EV Summit 1.300 deltagere fra 40 land.

- At vi igjen greier å samle så mange av verdens fremste eksperter på elektrifisering av transport, sier noe om Norges rolle som verdens elbil-nasjon.

Det sier generalsekretær Christine Bu i Norsk elbilforening.

- Vi tror det skjer mye spennende her som angår norsk bilbransje i stadig økende grad, sier Christina Bu til BilNytt.no.

Angår bilbransjen stadig mer
Som eksempel trekker Bu frem paneldebatten på fredag der ulike erfaringer med «elektrifisering av forhandlere og kunder» skal diskuteres.

Knut Martin Breivik fra NBF forteller om norske bilforhandleres erfaringer, som er dem som er kommet lengst i verden. 

Ilze Grase-Kibilde er administrerende direktør for Møller Baltikum og kan fortelle om en helt annen erfaring fra et marked der elbilandelen er under 10 %.

Mads Rørvik, sjef for den danske bilimportørforeningen, kan snakke om en situasjon som ligger et sted mellom de to, med en elbilandel på 44 % i februar. Den har økt kraftig siden pandemien takket være nye avgiftsfordeler.

Marina Maneas Bakkum, er kommunikasjonsdirektør i Nissan Nordic Europe. Nissan har lang erfaring med bestselgeren Leaf, med ulike resultater i ulike markeder.

Dessuten bringer Seharla Abdulahi, sjef for energimyndighetene i Etiopia, perspektiver fra et land der det allerede er innført forbud mot import av bensin- og dieselbiler for privat bruk!

Veien mot bikkepunktet
Konferansen åpner med flere innlegg om veien mot «the EV tipping point» – tidspunktet hvor etterspørselen etter elbiler blir høy nok globalt til at bilindustrien ikke har noen vei tilbake.

Christina Bu skal fortelle hvordan det punktet for lengst er passert i Norge, og forklare 100 %-målet for 2025 og veien videre.

Men så bringes det europeiske perspektivet inn av Sigrid de Vries, generaldirektøren i det europeiske bilindustriforbundet ACEA.

Hun skal delta i en panelsamtale sammen med blant andre Julia Poliscanova, ansvarlig for bilpolitikk i miljølobbyen Transport & Environment (T&E) i Brussel, den kjente norske spesialisten på IT-sikkerhet og personvern, Torgeir Waterhouse, samt ledere fra Nissan og Volvo.

Her er et tema forventningene om at EU i sterkere grad sørger for gode rammebetingelser for europeisk bilindustri – som er stilt overfor både en samlet og helhetlig satsing fra Kina og aggressive støttetiltak for egen industri fra amerikansk side.

Temaet, satt på spissen, er: Vil europeisk bilbransje tape elbil-kappløpet?

Her kommer også potensielt noen motstemmer til det som ellers er ganske unisone toner under en konferanse som fullstendig domineres av elbil-menigheten.

Christina Bu mener paneldiskusjonen om fremtiden til europeisk bilindustri, som vil påvirke bilbransjen i Norge direkte, burde angå mange i norsk bilbransje.

Taperen Europa?
Dette temaet opptar i særlig grad Julia Poliscanova. Hun tar seg tid til en prat med BilNytt.no i forkant av elbil-«toppmøtet».

Poliscanova leder programmet for «rene kjøretøy» som håndterer alt bilrelatert lobby-arbeid i T&E i Europa.

Dette inkluderer politikk og prosjekter om bilutslipp og elektrisk mobilitet, for eksempel arbeid med bærekraftige batterier og infrastruktur for elektriske kjøretøy.

- Hvor viktig er et arrangement som dette for deg? Det er vel bare ett av mange slike møter og konferanser?

- Nei, akkurat Nordic EV Summit får jeg alltid med meg – det er et veldig verdifullt møtested, svarer Poliscanova.

- Det er riktig at jeg får en mengde invitasjoner til arrangementer som berører bilindustrien, miljø og klima og jeg takker nei til de aller fleste. Her ser jeg virkelig frem til å delta, fortsetter hun. 

Poliscanova understreker viktigheten for henne av å møte et stort antall fagpersoner innen elektrisk mobilitet på samme sted, i et land der erfaringsgrunnlaget når det gjelder elbiler er betydelig:

- Det gjør at jeg lærer noe av det selv også. Og særlig i år er timingen for et slikt arrangement svært god, sier hun.

- Hvorfor? Hva gjør det spesielt i år?

- Situasjonen i elbilmarkedet har nådd et punkt der vi ser at dempet etterspørsel og økt konkurranse fører til tendenser til at visse krefter innen industrien begynner å ville bremse utviklingen, svarer Poliscanova.

- Europa er samtidig i en sårbar situasjon og jeg mener at man trenger å samle seg i stedet for å begynne å åpne for å så tvil om målene, sier Julia Poliscanova til BilNytt.no.

Hun trekker frem både Kina og USA som på hver sin måte vil påvirke fremtiden til bilbransjen i Europa:

- Kina har vært tidlig ute og ledet an i produksjon av elbiler, men nå har hjemmemarkedet nådd et metningspunkt med overkapasitet og priskrig.

- Det fører til et stort press om å ekspandere internasjonalt og kinesiske bilprodusenter satser nå på Europa.

- Hva mener du om signalene fra EU-kommisjonen om at det kan bli aktuelt å innføre økte tollsatser for kinesiske biler til Europa?

- I utgangspunktet er ikke vi i T&E tilhengere av proteksjonistiske tiltak og tollbarrierer, sier Poliscanova, før hun legger til:

- Likevel kan tollsatser som kortsiktig tiltak vise seg å være nyttige for å holde arbeidsplasser innenfor Europa.

Poliscanova legger til at T&E anbefaler en tollsats på 25 % dersom EU konkluderer sine pågående undersøkelser med at Kina direkte subsidierer elbilene for eksport til Europa. 

- Men det vil ikke på lengre sikt hindre kinesisk ekspansjon – de kommer til å produsere lokalt i Europa selv.

- Det er derfor viktig at det innføres som et ledd i en helhetlig europeisk industripolitikk med sikte på å utvikle og styrke hele sektoren innen Europa, understreker Poliscanova.

- Europa må få opp farten!
Hun mener denne må inkludere utvinningen av kritiske mineraler, batteriproduksjon og selve elbilproduksjonen, og at det må stilles krav til en viss andel lokalt produserte råvarer og komponenter.

Hun peker på at IRA (Inflation Reduction Act) i USA lokker betydelige investeringer til klimavennlig teknologi over Atlanteren og nettopp stiller slike krav.

Ifølge en T&E-prognose vil kinesiske bilmerker oppnå en markedsandel på 20 % av alle elbiler i Europa allerede i 2027. Over 25 % av elbilene vil være produsert i Kina, ifølge en konservativ prognose i en nylig utgitt rapport forfattet av Julia Poliscanova. Klikk for å forstørre

Poliscanova mener Europa også må sørge for at mer av produksjonen skjer lokalt.

- Det trengs et helhetlig europeisk rammeverk for å favorisere større europeisk kontroll over verdikjedene relatert til utslippsfrie kjøretøy og det trenger å komme på plass raskt – jeg tror at hvis det ikke skjer mer i den retningen, kan det være game over om bare 3-4 år, sier hun.

- Det tok nylig Renault-sjef og ACEAs president, Luca de Meo, til orde for i sitt «brev til europeerne» i forkant av valget til EU-parlament...

- Det er mye bra i det han skriver, ikke minst om viktigheten av en felles satsing og om støtteordninger som gjør det mulig å lansere rimeligere elbiler som svarer til etterspørselen hos vanlige folk, svarer Julia Poliscanova, men legger til:

- Derimot er jeg uenig i en viss defensiv tilnærming og i at regelverket bør lempes på.

Nylig har det blitt kjent at Mercedes-Benz, Audi og andre europeiske bilprodusenter har gitt signaler om å redusere elbil-ambisjonene sine. Begrunnelsen er at elbiler er dyre å produsere og etterspørselen er for lav.

- Hva er den største trusselen, slik du ser det? At man tviler på elbilens fremtid?

- Det er heller at de riktige beslutningene om å satse helhjertet på å støtte opp om europeisk elbilindustri ikke tas raskt nok, sier Poliscanova og fortsetter:

- Europas svakhet i forhold til Kina og USA er at vi er fragmenterte – derfor må EU-myndighetene ta kraftfulle og handlingsrettede beslutninger.

- Jeg mener at problemet ikke er fravær av vekst – elbiler er fortsatt i vekst, men det går langsommere. Fokus på kortsiktig fortjeneste for aksjeeierne fremfor langsiktig, målrettet satsning bekymrer meg.

- Det er blitt lansert mer enn mange nok store, tunge og dyre elektriske biler og det trengs flere Europa-produserte modeller som folk har råd til å kjøpe, sier hun.

Og Julia Poliscanova konkluderer:

- Europa samlet må ikke sakke ned, men få opp farten!

KOMMENTAR: - Hvor sårbar blir norsk bilbransje hvis Europa svømmer over av elbiler ingen vil ha?

Når – og hvem?
Når kommer så elbilen til å overta i ulike markeder?

Hvilke bilprodusenter blir vinnerne i kampen som tilspisser seg i perioden vi nå går igjennom, der markedene nøler i større grad enn i de fire-fem foregående årene?

Det blir tema for samtalen mellom Colin McKerracher, Head of Advanced Transport, Bloomberg New Energy Finance, Philippe Houchois, Managing Director, Jefferies Automotive og Chaitanya Kanuri, Associate Director Electric Mobility, WRI India.

Fra tre av de små, ferske bilprodusentene, Polestar, Rivian og Zeekr, kommer det innlegg om hvordan elektrifiseringen har påvirket både design og teknologi i nye biler.

Fra norsk bilbransje er den alltid aktive Toyota-sjefen Piotr Pawlak på plass med et innlegg som sponsor, der han løfter blikket mot elbilen i 2030.

Hele programmet til Nordic EV Summit finner du her.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg | Martin Mørk
Knut Moberg d.e | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn