En topptung delegasjon fra Bertel O. Steen har hatt møter med den europeiske Kia-ledelsen der fokus var å få flere elbiler til Norge.

Etter det BilNytt.no erfarer kunne ikke Kia-fabrikken love en eneste ekstra bil enn det de har på sin nye lille kvote for annet halvår.

Informasjonssjef Mette Simonsen Sauge i Kia Norge bekrefter situasjonen:

- Vi får fra 300 til 500 elbiler totalt i annet halvår ifølge våre nye anslag. Det er langt fra det vi hadde håpet på, men fabrikken sier at kapasiteten er sprengt. En av årsakene er mangel på batterier, sier hun til BilNytt.no.

  • Kia har tidligere anslått leveranser av 1.500-2.000 e-Soul, nå er Bertel O. Steens anslag på 300-400 biler.
     
  • Kia har tidligere anslått leveranser av 2.000 e-Niro. Nå er Bertel O. Steens anslag 750-800 biler for hele året, inkludert det som er solgt hittil år.

Det ser altså ut som Kia kan få 3.000 færre elbiler enn de tidligere hadde anslått.

- Vi nå ser at produksjonstakten går ned. Og vi synes det er viktig å kommunisere våre nye anslag til både forhandlere og kunder, uten at vi vet hvor mange biler vi ender på, sier Irene Solstad til BilNytt.no

Hun er sjef for Kia Bil Norge i Bertel O. Steen.

Kritisk for forhandlerne
Lederen i Kias forhandlerforening Harald Jensen fra City-Bil i Tønsberg sier informasjonen de nå har mottatt er svært skuffende.

- Vi visste vi ville få altfor få biler i annet halvår. Men de tall man nå opererer med er langt under forventet volum. Tidligere har vi hørt tall som 1.000 biler, og nå får vi maksimalt det halve, sier Jensen til BilNytt.no.

- Vi har 7.000 kunder som gjerne vil kjøpe bilen. Forhandlerne har varer de ikke kan levere. Det er ille for alle parter og de som kommer mest i saksen er forhandlerne, særlig de som bare selger Kia eller der Kia er hovedmodell.

- Dette går krafig ut over likviditeten og forhandlernes økonom, tenke seg til å ha en vare som er kraftig etterpurt, så kan man ikke levere. Og ingen kan fortelle når vi får tilstrekkelig biler, sier Jensen.

- Jeg tror importøren virkelig har gjort det maksimale for å forsøke å skaffe flere biler, så de har gjort det som har vært mulig, fortsetter han

Får ikke kjøpt utenlands heller
- Et annet problem er at Kias elbiler er blitt en suksess på flere markeder i Europa, sier Simonsen Sauge.

- Dermed blir bilene som produseres fordelt på flere land og Norge får sin kvote. Vi er de første til å beklage, men må se i øynene at dette er situasjonen, sier hun.

Tidligere har Kia kjøpt elbiler i Tyskland som har vært registrert én dag der. Det ser ikke ut til å bli redningen denne gangen.

- Vi får heller ikke kjøpt biler fra andre importører. Alle land trenger de bilene de har fått tildelt, sier Simonsen Sauge.

Hun bekrefter at i dag står det rundt 7.000 kunder på venteliste for en Kia elbil. De er nå informert om situasjonen. 

- Situasjonen rammer svært mange – men det dessverre lite vi kan gjøre annet enn å informere kunder og forhandlere,  sier Kia Norges informasjonssjef.  

Kia-importøren har sendt ut brev til kunder som står på reservasjonslistene for både e-Niro og e-Soul. 

EU-bøter truer
I brevet til kundene nevnes flere av de samme faktorene som Sauge Simonsen nevner, men også EUs store ris bak speilet:

Neste år innføres nye og strengere regler for utslipp av CO2 i Europa, og kravet går fra 130 gram til 95 gram CO2.

Utslippet regnes som et snitt på alle biler solgt av ett merke i Europa, og bøtene er enorme om man ikke innfrir kravene.

«Konsekvensen kan være at produsentene «skyver» på nullutslippsbiler til 2020, eller til og med til 2021», frykter Kia Norge.

Les også: Bråstopp i det norske elbilsalget i andre halvår?

Det vises også til at flere land innfører incentivordninger for kjøp av elbil. Det blir større etterspørsel i Europa, og større konkurranse om bilene som produseres.

«Worst case»-scenario
Når det gjelder leveranser for neste år, vet importøren lite, men det presenteres et «Worst case»-scenario hvor man Norge får ca 750-1.000 e-Soul og 750-800 e-Niro.

«Vi beklager på det sterkeste leveringssituasjonen, og jobber med alle muligheter for å skaffe flere elbiler til Norge», skriver Kia Norge i brevene til kundene.
 

Jon Winding-Sørensen: - Ikke overraskende
Egentlig er ikke dette uventet for andre enn dem det plutselig angår, skriver Jon Winding-Sørensen og peker på sin kommentar i BilNytt.no fra april i år, der forutså elbiltørke utover høsten.

Bråstopp i det norske elbilsalget i andre halvår? (14.04.19)

Det er selvfølgelig EEP - Excess Emission Premium – som lurer i kulissene her.  De store bøtene som venter bilindustrien dersom flåteutslippet fra hver av de bilene de selger neste år er høyere enn 95 g. CO2 pr. km.

Kia er blant de produsenter som faktisk fikk høyere utslipp i fjor enn i 2017 – større modeller er forklaringen – og det er ikke noe som tyder på at utslippene blir dramatisk lavere i år eller neste år.

JATO presenterte nylig en oversikt som viste at med 2018-salgstallet til grunn ville Kia/Hyundai måttet betale en straff på 2.584 millioner euro.  Hvis vi utelukkende ser på KIA-salget endte det på 484.000 enheter i Europa i fjor, med et konsern-snittutslipp på nesten 27 gram over det «tillatte».

For Kia ville det medført en «bot» på 1.237 millioner euro.

Her trengs hver eneste elbil de kan få presset ut. Så sånn sett kan man si at de nesten 800 elektriske KIAene som er solgt i Norge i år (og de 3500 Hyundaiene) har vært rent sløseri fra konsernets side. 

Teoretisk utslipp på null hjelper godt i dette møkkete regnestykket og disse kunne bidratt enormt til 2020-resultatet.

Det som er litt overraskende i brevet fra importøren er at de til de grader gjør oppmerksom på at dette kan vare inn i 2021 også. 

«Konsekvensen kan være at produsentene «skyver» på nullutslippsbiler til 2020, eller til og med til 2021,» står det.

Da vet de noe vi ikke vet. Hvorfor det skulle lønne seg å holde tilbake biler fra neste år er vanskelig å forstå. Man skulle tro at 2020 ville bli brukt til å skru opp elbil-produksjonen, legge om modellprogrammet, og utvikle nye og magrere drivlinjer slik at det vil bli enklere å møte 2021. 

Bøtene og kravene er akkurat de samme i 2021 som de er neste år.

Det er nok ganske sikkert at det ikke bare er Kia vi kommer til å høre slike historier fra i tiden som kommer.

 Følg BilNytt.no på Facebook