De to bilskadekjedene Intakt Bilskade og Skala Skade & Lakk – som er MyCar Group-konsernets skadevirksomhet – slås sammen i en ny kjede.

Den nye kjeden vil videreføres med navnet Intakt Bilskade.

Intakt Bilskade og Skala Skade & Lakk er i dag hovedeiere i to bilskadekjeder:

 • Intakt Bilskade har 12 verksteder i kjeden, hvorav fem er majoritetseid. Kjeden er i dag konsentrert i Trøndelagsregionen. Omsetter for rundt 220 millioner kroner i Norge og rundt 70 millioner kroner i Sverige.
   
 • Skala Skade & Lakk har åtte verksteder i kjeden, hvorav fire er heleide og fire deleide. Kjeden er etablert fra Sandane i nord til Kristiansand i sør. Samlet omsetning er på rundt 220 millioner kroner.
 • I tillegg er det et klart siktemål å inkludere Bertel O. Steens syv deleide skade- og lakkvirksomheter på Østlandet. Disse har en samlet omsetning på rundt 280 millioner kroner.

Dermed vil nye Intakt Bilskade potensielt bestå av inntil 27 helt eller delvis eide verksteder.

Disse verkstedene har rundt 700 ansatte og en samlet årlig omsetning på inntil 700 millioner kroner.

Nye Intakt Bilskade AS har følgende fire eiere:

 • Bertel O. Steen (37 %)
 • MyCar Group (37 %)
 • Motor-Trade (21%)
 • AB Persson (5 %)

Ettersom Bertel O. Steen eier halvparten av Mercedes-Benz-forhandler Motor-Trade i Trondheim, blir konsernet største eier med en direkte og indirekte eierandel på hele 47,5 %.

MyCar Group eies av Kverneland, Frydenbø Bil og Gjensidige.

Kjøpt ut av Bertel O. Steen
Som en del av fusjonen har Knut og Sverre Fordal, som var med på å etablere Intakt Bilskade, blitt kjøpt ut av Bertel O. Steen. 

Samtidig har andelene til Øystein Bjørgan og Andrees van der Linden, som eier Nord-Auto-forhandlerne, blitt kjøpt ut og fordelt pro-rate mellom de gjenværende eierne Bertel O. Steen, Motor-Trade Holding og AB Persson.

Fordal-brødrene, Bjørgan og Linden hadde en samlet eierandel på rundt 35 % i "gamle" Intakt Bilskade.

Konserndirektør for Bertel O. Steen Detalj, Thorbjørn Myrhaug, opplyser til BilNytt.no at konsernets eierskap i Intakt Bilskade flyttes fra Bertel O. Steen Trøndelag og opp til Bertel O. Steen Detalj.

Bertel O. Steens heleide skade- og lakkverksteder, som Bertel O. Steen Brobekk, vil ikke bli en del av Intakt Bilskade på nåværende tidspunkt.

Gjensidige på eiersiden
MyCar Group, som har eid Skala Skade & Lakk, vil fortsette å drive bruktbilkjeden MyCar og dekk-kjeden My Dekkstra etter at skade/lakk-virksomheten flyttes fra MyCar-konsernet og inn i nye Intakt Bilskade.

I mai kjøpte forsikringsselskapet Gjensidige 33 % av MyCar Group, og ble med det like stor eier i MyCar-konsernet som Kverneland og Frydenbø Bil.

Dermed får Gjensidige en indirekte eierandel på 12 % i nye Intakt Bilskade. 

Dagens Intakt Bilskade-sjef Fredrik Karlsen blir daglig leder for den nye kjeden:

- Det er mange brikker som skal falle på plass, så vi har en stor jobb foran oss, sier han.

- Nå går vi i gang med å samle Norges råeste kjede innen skade og lakk, og avdekke muligheter for videre vekst, sier Fredrik Karlsen.

Med Skalas verksteder i Sør- og Vest-Norge, Intakt Bilskades verksteder i Midt-Norge og potensielt Bertel O. Steens deleide verksteder på Østlandet, vil Intakt Bilskade ha en geografisk rekkevidde som strekker seg fra Mosjøen i nord til Kristiansand i sør.

I tillegg er Intakt Bilskade etablert i Sverige med fem verksteder, hvor Intakt eier nærmere 39 %, mens AB Persson er majoritetseier

Slik vil nye Intakt Bilskade organiseres:
Klikk for å forstørre

Det etableres tre nye regionselskaper i Norge; Intakt Øst, Intakt Midt og Intakt Vest. Lokale aktører vil få muligheten til å bli medeiere i de lokale regionselskapene. I tillegg er Intakt AB i Sverige etablert.

Lokale deleiere
Styreleder i Intakt Bilskade og 50 %-eier av Motor-Trade, Frithjof Anderssen, forteller til BilNytt.no at den nye kjeden skal opereres som et frittstående skade- og lakkselskap.

- Vi har ambisjoner om videre vekst gjennom utvikling av regionselskapene, sier Anderssen.

Intakt Bilskade har siden starten etablert lokale datterselskaper sammen med lokale bilforhandere og bilskadeaktører. Den modellen vi fortsette i fremtiden. 

- Vi har stor tro på et konsept der vi etablerer en helhetlig nasjonal kjede med tett samarbeid og forankring hos lokale forhandlere, sier Erik Diesen, administrerende direktør i MyCar Group, og styreleder i tidligere Skala Skade & Lakk.

 - Nå bygger vi et større og mer slagkraftig lag som vil stå sterkere i fremtidens skademarked, legger Diesen til.

- Skala-verkstedene har allerede vært gjennom en minikonsolidering, sier Diesen og viser til etableringen av Skala Skade & Lakk i MyCar Group:

- Da vi slo sammen Frydenbø og Kverneland sine skadeverksteder hjalp det at vi ble større, men det ble likevel for lite i forhold til det vi tror er nødvendig for å møte fremtidens krav, sier Diesen.

Han viser blant annet til arbeidet med bærekraft, brukte bildeler og rekruttering.

Disse verkstedene er med i den nye kjeden fra start:

Disse verkstedene skal ta stilling til om de skal bli med i den nye kjeden:

Ønsker at alle blir med
Bertel O. Steen Detalj eier syv bilskadeverksteder, blant annet sammen med andre merkeforhandlere som Møller Bil, Dahles Auto, Bilbutikk 1, Albjerk Bil og Mobile.

- Disse verkstedene vil få tilbud om å tre inn i kjeden og jeg tror på en positiv tilnærming fra alle, sier konserndirektør for Bertel O. Steen, Thorbjørn Myrhaug til BilNytt.no.

Han fortsetter:

- Summen av dette skal bli veldig bra, derfor tror jeg at våre medeiere som Bilbutikk 1, Dahles Auto og andre lokale medeiere vil være interessert i å være med å eie noe større, sier Myrhaug, og viser til det nye regionselskapet for Intakt på Østlandet der flere verksteder kan inngå.

- Samtidig er det viktig å understreke at dette ikke er et tvangsekteskap – kjeden må både bevise sin verdi og gi en verdiøkning for dagens eiere. Det er jeg trygg på den vil gjøre. 

- Forventer du at verksteder som Bertel O. Steen eier sammen med Møller Bil er positive til å bli med i Intakt Bilskade?

- Ja. Men det er først nå vi skal gå i dialog med alle våre lokale partnere. Til nå har vi hatt fokus på å etablere hovedstrukturen for nye Intakt Bilskade, svarer Myrhaug og fortsetter:

- Vi mener vår verdiøkning av de individuelle skadeverkstedene uansett vil bli styrket gjennom den nye strukturen i forhold til hva vi får til i dag, og at individuelle verksted ser fordelene ved å være med i en slik kjede. 

Blant annet eier Møller Bil og Bertel O. Steen 50/50 av Karosseriforum AS, og 33,3 % hver av Lillehammer Bilskadesenter AS.

- Hvis for eksempel Møller Bil ikke ønsker å bli med på Intakt-satsingen, vil Intakt Bilskade likevel overta Bertel O. Steens eierandel i det enkelte lokale skadeselskap?

- Dette reguleres i de eksisterende aksjonæravtalene og vi vil gå i dialog med hver enkelt aktør – også Møller Bil, svarer Thorbjørn Myrhaug.

- Innen skademarkedet ser vi den samme konsolideringstrenden og tilspissing av konkurransen som ellers i bilbransjen, sier Bertel O. Steen Detalj-sjef Thorbjørn Myrhaug.

Overlater all skade/lakk til Intakt
Mens Bertel O. Steen nå holder sin heleide skadevirksomhet utenfor Intakt Bilskade, har ikke lenger Frydenbø, Kverneland, Motor-Trade og Bertel O. Steen Trøndelag skade og lakk i egen regi.

Det er foreløpig ikke er tatt stilling til om Berge & Co, som Frydenbø kjøpte nylig, eller om Kvernelands kommende skade- og lakkvirksomhet i Volvo Car Stor-Oslo blir en del av Intakt Bilskade.

- Hvorfor blir ikke Bertel O. Steen sine heleide skade- og lakkvirksomheter en del av Intakt Bilskade?

-  Vi vil ha samarbeid på tvers. Det blir en av de store oppgavene til vår nyansatte skadesjef Lars-Erik Bakken. Hva som skjer videre er for tidlig å si nå, svarer Thorbjørn Myrhaug.

Lars-Erik Bakken (t.v.) ble nylig ansatt som leder for skade og lakk i Bertel O. Steen Detalj

Krevende med brukte deler
I mai ble det kjent at Bilia kjøper Bil1Din, som er Norges største aktør på brukte deler.

Bil1Dins "fabrikk" for brukte bildeler er lokalisert midt i Intakt Bilskades distrikt, og de to aktørene har hatt tett kontakt.

- Burde ikke Bil1Din vært en del av denne store skade/lakk-fusjonen nå som brukte deler stadig blir viktigere?

- Vi har tidligere hatt en intensjonsavtale med Bil1Din, men det skjer stadig ting i bilbransjen, og det er lite vi får gjort noe med, svarer Frithjof Anderssen.

- Bil1Din og Bjarne Brøndbo hadde passet fint inn hos oss, smiler Anderssen.

Styreleder Frithjof Anderssen presiserer at brukte bildeler er et krevende fag og tror derfor ikke det blir aktuelt å bygge opp en egen bruktbildel-fabrikk selv med det første.

- Betyr det at dere dere vil kjøpe en annen aktør innenfor brukte deler, for eksempel Møre Bruktbildeler?

- Det har vi ikke diskutert ennå. Vi må først og fremst etablere dette på en god måte, og vi er nødt til å ta det stein for stein, sier Anderssen.

- Blir en av de største utfordringene å få tak i brukte bildeler?

- Nei, den største utfordringen vår er å få tak i riktige medarbeidere og beholde de. Det hjelper ikke med flotte bygg og lakkbokser om vi ikke har rette folk, svarer styrelederen.

Fokus på rekruttering
- Vi blir en av de største arbeidsgiverne i bilbransjen, og vi mener størrelsen vår og denne satsingen vil hjelpe oss med å rekruttere de riktige folkene, sier Frithjof Anderssen. 

Under Bilbransjens dager i mai ble et Skala-verksted kåret til "Årets Blinklys", en pris som gikk til bilbransjeaktør med et eller flere «lavterskeltiltak» innen bærekraft. 

- Som det kom frem med "Årets Blinklys" har vi tatt fagskolen inn i vår virksomhet, og det håper jeg også at Fredrik vil videreføre i Intakt Bilskade, sier Erik Diesen.

Martin Nyhus ble ny leder for Skala Skade & Lakk i vinter, etter å ha ledet MPS Micropaint. Han vil nå få ansvaret for den nye kjedens smart repair/PDR-satsing.

Begynte for et år siden
Før første styremøte er aktørene forsiktige med å svare på BilNytt.no sine spørsmål om kjedens målsettinger på resultatmargin og når de skal passere milliarden. 

Daglig leder Fredrik Karlsen har imidlertid tidligere uttalt at man bør ha en driftsmargin på minst 10 % for å bevare yrkesstoltheten.

En andel på 10 % brukte bildeler har også tidligere vært nevnt i Intakt-sammenheng.

Det nye styret i Intakt Bilskade vil bestå av følgende personer:

 • Frithjof Andersen, styreleder (Motor-Trade)
 • Eirik Lohne (Bertel O. Steen/Motor-Trade)
 • Thorbjørn Myrhaug (Bertel O. Steen)
 • Erik Diesen (MyCar Group)
 • Gard Kverneland (MyCar Group)
 • Björn Rentzhog (AB Persson)

Partene begynte for alvor å snakke om den nye strukturen for omtrent ett år siden, men ifølge partene tok egentlig planene så smått form allerede i 2014:

- Egentlig har dette samarbeidet røtter tilbake til da Ådne Kverneland var Ford- og Volvo-forhandler i Trondheim. Sammen med Fordal-brødrene etablerte han Prøven-Kverneland Bilskade, som ble utspringet til Intakt, forteller Anderssen. 

Nå er Kverneland tilbake i Trøndelag i skade/lakk-sammenheng, gjennom MyCar-eierskapet.

Sverre Fordal vil fortsette å jobbe sammen med Fredrik Karlsen i Intakt Biskade, men han er ikke lenger medeier etter den nye sammenslåingen.

Ikke til salgs
- Blir dette så stort at det kan ende opp med å bli solgt til et skandinavisk oppkjøpsfond?

- Vi er langsiktige industrielle eiere, og setter ikke opp denne organisasjonen for å snu det rundt og selge det, sier Anderssen. 

- I Motor-Trade Holding er skade og lakk et svært viktig forretningsområde. Jeg skjærer ikke av meg det beinet som skal være mest lønnsomt.

Erik Diesen er enig, da han har kjent Frydenbø-eier Knut Herman Gjøvaag gjennom mange år: 

- Vi hater å selge, men elsker å kjøpe, sier Erik Diesen med et smil.

- Det mest spennende med denne fusjonen er at det ikke er en sammenslåing av konkurrerende virksomheter i samme distrikt, som fører til nedskalering, effektivisering og kutt, sier styreleder Anderssen.

- Dette er en ekspansiv fusjon, der vi bare blir større, avslutter Frithjof Anderssen og Fredrik Karlsen overfor BilNytt.no.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn