Volumet brukte biler som eksporteres ut av landet øker mye mer enn det som går frem av de oppdaterte tallene norsk bilbransje har hatt enkel tilgang til.

Med den svake norske kronen har import av bruktbil blitt vesentlig mindre lønnsomt enn det har vært tidligere, og dette volumet har gått kraftig ned.

De siste månedene har BilNytt.no vært i kontakt med mange aktører i norsk bilbransje som har meldt om økt eksport av norske bruktbiler til utlandet. 

Sekssifrede beløp pr bil
BilNytt.no har blant annet skrevet om Norsk Autoformidling som har snudd sin virksomhet fra bruktbilimport til bruktbileksport.

Med svak krone og refusjon av engangsavgift har eksport av bruktbiler fra Norge for mange blitt en lønnsom virksomhet

Eksempelvis viser Skattetatens eksportkalkulator at man vil kunne få refundert rundt 100.000 kroner ved eksport av en 2019-modell Volkswagen Passat med to-liters dieselmotor. 

Norske bruktbiler skal visstnok være attraktive i Europa, blant annet fordi de har relativt lav kilometerstand sammenlignet med for eksempel tyske bruktbiler som kan ha tilbakelagt store avstander på Autobahn.

Flere bilforhandlere forteller at bruktbileksportører, som får refundert engangsavgift fra staten, er med på å presse opp prisene på brukte fossilbiler på for eksempel Nettbil, slik at de blir for dyre å kjøpe inn for videresalg i Norge.

Bilforhandlere er også bekymret for at mange gode bruktbiler, som kunne gitt god inntjening på servicemarkedet i mange år, forsvinner ut av landet. Flere er dermed kritiske til kortsiktig å tjene penger på å selge en bil på eksport.

Store forsinkelser i tallmateriale
Det har imidlertid vært vanskelig å finne tall som bekrefter at eksporten av bruktbiler fra Norge øker:

Ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er nivået hittil i år bare så vidt høyere enn i samme periode i fjor. 

Grunnen til det er at bilen ikke får status som eksportert hos Statens vegvesen (SVV), som OFV får sine tall fra, før bilen er registrert i mottakerlandet. Dette er informasjon som sendes manuelt, ofte med store forsinkelser.

SVV har heller ikke avtale med alle land om slik tilbakemelding, og av og til får ikke SVV heller informasjon om at bilen er registrert i mottakerlandet – og da får den ikke status som eksportert i Norge. 

BilNytt.no er kjent med at OFV jobber med å få tilgang til bedre data på eksporterte biler.

NBF: - Disse tallene viser hvor mye avgift som er refundert
I mellomtiden har Norges Bilbransjeforbund (NBF) nå hentet inn tall fra Skatteetaten som viser hvor mye avgiftsrefusjon i kroner og øre som er utbetalt på biler som er eksportert de siste årene.

Disse tallene har BilNytt.no fått tilgang til.

- Disse tallene viser hvor mye avgift som er refundert. De viser ikke riktig antall biler som er eksportert, sier Tore Rylander til BilNytt.no. 

Tore Rylander er fagsjef bilsalg i NBF. 

Tallene viser at pr 19. juni 2023 hadde Skatteetaten utbetalt i overkant av 500 millioner kroner i refundert avgift. 

Til sammenligning utbetalte Skatteetaten refusjonsbeløp på 390 millioner kroner for i hele 2022, viser tallene fra Skatteetaten.

Tallene inkluderer ikke biler som er registrert før 26. juni 2014, da refusjonsordningen ble innført, eller der refusjonsbeløpet er under 7.500 kroner (det vil si alle elbiler). 

At beløpet som er refundert hittil i år er vesentlig høyere enn summen for hele fjoråret, til tross for at det ikke ennå er eksportert like mange biler, viser at snittbeløpet pr bil som eksporteres har økt kraftig.

Dette indikerer at det i 2023 er flere nyere og dyrere fossildrevne biler som eksporteres fra Norge.

Beløp og antall eksporterte kjøretøy det er refundert avgift på:


Kilde: Skatteetaten/NBF

Skatteetaten har ikke oversikt over biler som ikke får refundert engangsavgift. Det betyr at ingen elbiler registrert før 1.januar 2023 er med i antall kjøretøy.

Tallene som NBF har hentet inn fra Skatteetaten indikerer uansett en eksplosiv økning i eksport av bruktbiler fra Norge: 

Med dagens takt vil man på slutten av året passere 1 milliard norske kroner i refunderte avgifter.

- En enkel regneøvelse antyder at det ligger an til en dobling i eksportvolumene fra 2022 til 2023, sier Tore Rylander.


Mens det i 2020 ble refundert under 100 millioner avgiftskroner, er beløpet allerede på over 500 millioner kroner pr 19. juni. Fortsetter takten vil man passere 1 milliard refunderte avgiftskroner i 2023.
Kilde: Skatteetaten/NBF | Estimat 2023: BilNytt.no

Kortsiktig gevinst ødelegger på lang sikt
I et innlegg i forrige uke skrev Tore Rylander at noen ser kortsiktige fortjenestemuligheter ved å selge det som kan se ut som kurante biler i det norske markedet ut av landet.

- Er det en klok beslutning når man ser det i relasjon til muligheter for salg av service- og ettermarkedstjenester på disse bilene i årene fremover, hvor disse mulighetene forsvinner ut av landet sammen med den eksporterte bilen, spør Tore Rylander. 

Omtrent det samme spørsmålet stiller en merkeforhandler som ønsker å være anonym.

Han melder følgende til BilNytt.no:

 - Staten betaler nå for voldsom økning i bruktbileksporten.

- Bilbransjen blør om dagen og forsetter vi denne økningen av eksport kommer vi til å blø på brukte fossilbiler i mange år fremover, sier mereforhandleren som stiller følgende tre spørsmål om utviklingen:

  1. Vi mister muligheten til å selge fossile bruktbiler både én, to, tre og fire ganger i mange år fremover fordi bilene er solgt til utlandet. Er det bærekraftig?
     
  2. Er det fornuftig å selge fossile biler til utlandet når verkstedtimene blir færre på grunn av økt elbilandel, og vi mister muligheten til service og reparasjoner på store volumer fossilbiler som havner i utlandet?
     
  3. Er det riktig at "AS Norge" skal bruke mange hundre millioner kroner på å betale for å bli kvitt nyere fossilbiler til utlandet? Hva havner summen på totalt i år med denne utviklingen?

Merkeforhandleren opplever at det vanskelig å skaffe gode bruktbiler med bensin- og dieselmotor for salg i sin forretning:

- Det er fordi firmaer som driver med eksport kjøper fossile biler til summen selger etterspør på Finn.no og betaler markedspris på for eksempel Nettbil.

- Nå er det er blitt slik at det er bruktbiler som hovedsaklig driver butikken min for tiden, og da er det vanskelig og tungt å se store konsern selge fossile biler til utlandet og tjene penger på dem via staten Norge, avslutter merkeforhandleren.

Norges største bilimportør Harald A. Møller har imidlertid hatt et annet syn når det gjelder drivlinjefordelingen i norsk bilkpark.

I desember oppjusterte de sitt nye mål, som de mener bør være en arvtager til 2025-målet:

Harald A. Møllers forslag til et 2035-mål er nemlig det følgende: 80 % av den norske bilparken skal være elektrisk innen 2035.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn