INNLEGG: Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund (NBF)

Utsikter til fortsatt svært høye priser har bidratt til at regjeringen har sett ut til å være på glid. Likevel er det ikke kommet noen avklaring hvordan en eventuell støtte vil se ut etter møtene mellom partiene mandag morgen. Samme dag hadde regjeringen egne krisemøter med NHO og LO.

Informasjonen som har tilkommet NBF etter møtene på mandag tyder på at det vil komme en ordning, men det er fremdeles ikke klart hvordan den eventuelt vil se ut. Så vidt vi forstår vil en ny ordning legges frem i oktober, og dermed ikke vedtas før det. Samtidig kommer regningen på strømmen etterskuddsvis, så det er tenkelig at støtten også vil kunne gjelde for september.

Vi ser av våre medlemsundersøkelser og direktekontakt med medlemmer at strømregningen tynger bilbransjen. NBF har derfor aktivt arbeidet for å få til en statlig støtteordning. Vi er også helt enige med NHO i at det må arbeides aktivt å øke strømproduksjonen i Norge.

Viseadministrerende direktør i NHO, Anniken Haugli, uttalte forrige fredag at strømsituasjonen har gått fra vondt til verre siden NHO først krevde en strømordning i slutten av januar. Det er derfor bra at statsministeren og regjeringen nå ser på ulike strømordninger for å avhjelpe den ekstraordinære strømsituasjonen som også norsk næringslivet opplever, og at utformingen av disse skjer i tett og god dialog med partene i arbeidslivet. Målet må være å få en ordning som oppnår bred oppslutning i Stortinget og som skaper trygghet for norske bedrifter og jobber.

Mandag hadde NHO og LO krisemøte med regjeringen.

Uavhengig av hvilken støtteordning som kommer vil ikke det bli "billig" strøm i uoverskuelig fremtid. Hver enkelt bedrift bør derfor gjøre sitt ytterste for å spare strøm der de kan, alt fra enkle tiltak til større infrastruktur endringer som etterisolering, varmepumper osv og videre.

Å spare strøm handler også om å ta samfunnsansvar. Strøm er en mangelvare, og det er 20 prosent sjanse for at det innføres strømrasjonering.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn