I EU går det nå fort mot en innføring av straffetoll på kinesiske elbiler.

EU mener at den kinesiske staten subsidierer kinesiske bilprodusenter, og dermed at de kinesiske bilene får urettferdige prismessige fortrinn i konkurransen mot elbiler fra produsenter i Europa.

Satsen på straffetollen skal beregnes ut fra hvor mye EU mener at de ulike kinesiske bilprodusentene blir subsidiert av staten.

Satsene for straffetollen vil dermed variere mellom de ulike bilprodusentene; fra omtrent 17 % til 38 %.

Straffetollen kommer i tillegg til EUs ordinære tollsats på 10 %. 

Finansdepartementet: - Ingen toll i Norge
I Norge er det ingen toll på biler.

Det er en uke siden finansminister Trygve Slagsvold Vedum blankt avviste såkalt straffetoll på kinesiske biler i Norge.

I dag har BilNytt.no har vært i kontakt med Tolletaten, som henviser til Skatteetaten – som henviser videre til Finansdepartementet:

Helen Rist, seniorrådgiver i Finansdepartementet, bekrefter klart og tydelig finansminister Vedums utsagn om at det «verken er aktuelt eller ønskelig for regjeringen» å innføre toll på kinesiske elbiler. 

- Norge er ikke en del av EUs tollunion. Tilsvarende handelstiltak som i EU er derfor opp til norske myndigheter å bestemme, sier Rist til BilNytt.no.

Hun utdyper:

- Det er ikke tollavgift på biler som innføres til Norge. Norge har kun tollavgift på landbruksvarer og enkelte klær og tekstilprodukter.

Hun sier at Norge som en liten og åpen økonomi ikke har tradisjon for bruk av handelstiltak.

Eksport av kinesiske elbiler fra Norge?
Med høy straffetoll i EU og null toll i Norge – blir Norge et transittland med «bruktbileksport» av kinesiske elbiler fra Norge til EU?

Kan tollfrie kinesiske elbiler registreres én dag i Norge og deretter selges videre som bruktbil til EU-land – og slik omgå EUs straffetoll?

- Finansdepartementet legger til grunn at EU vil bruke sine ikke-preferensielle opprinnelsesregler for å avgjøre om en bil har kinesisk opprinnelse, og om den dermed skal omfattes av handelstiltaket, sier Helen Rist.

- Opprinnelsesreglene tar utgangspunkt i hvordan en vare er produsert for å avgjøre opprinnelsen, slik at bilen ikke vil endre opprinnelse til norsk selv om den går via Norge.

- Faren for omgåelse av handelstiltaket i EU er derfor neppe stor, sier Rist og legger til at Finansdepartementet vil følge utviklingen nærmere.

Bilbransjeaktører BilNytt.no har snakket med påpeker at den dagen en bil er registrert i Norge, så er den å anse som en bruktbil.

For å få en bruktbil fra Norge inn i for eksempel Tyskland, betales det i dag 10 % toll til tyske myndigheter – enten bilen er fem dager eller 1,5 år gammel. 

- Vil dette si at Norge overlater til tollmyndighetene i Tyskland (eller andre EU-land) å finne ut om det skal beregnes en straffetoll på denne bruktbilen – og hvordan det eventuelt skal beregnes?

- Ja. Når biler eksporteres fra Norge til EU skal tollavgifter betales etter de tollavgiftsregler som gjelder i EU, svarer Rist til BilNytt.no.

Innføres i EU senest 5. juli
EU-kommisjonen har «strakt ut en hånd» til kineserne for å se om de kan komme EU i møte på en del punkter. 

Kommer de ikke til enighet, vil EU innføre en midlertidig straffetoll på mellom 17 % og 38,1 % på kinesiske elbiler senest fra og med 5. juli.

Tollsatsen vil variere mellom de ulike bilprodusentene:

Kinesiske elbilprodusenter som har samarbeidet med EU vil da få en gjennomsnittlig straffetoll på 21 %, mens de som ikke har gjort det vil få en få en sats på 38,1 %.

Med EUs forslag vil tre kinesiske bilprodusenter få følgende toll-satser:
Straffetoll pluss 10 % ordinær toll

  • BYD: 27,4 %
  • Geely: 30 %
  • SAIC: 48,1 %

Geely står bak blant annet Volvo og Polestar, mens SAIC står bak blant annet MG og Maxus. Sistnevnte representerer RSA i Tyskland.

Volvo er i ferd med å gjøre sin fabrikk i Gent i Belgia klar for produksjon av EX30 for å unngå straffetollen.

Innen 2. november skal alle EUs medlemsland ha stemt over om det skal innføres en permanent straffetoll.

Fra før har USA økt tollsatsen på kinesiske biler fra 25 % til 100 %. 

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg | Martin Mørk
Knut Moberg d.e | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo