Resultatene fra undersøkelsen, som er gjennomført i samarbeid med Harald A. Møller AS, ble offentliggjort mandag ettemiddag under Arendalsuka.

Arendalsuka: De viktigste postene

Tviler på 2025-mål
Et av spørsmålene bileierne har svart på er om de har tro på nullutslippsvisjonen for nybilsalget i 2025.

Så få som 15 % av de drøye 1.000 som har svart på undersøkelsen har tro på politikernes mål om at samtlige nye personbiler som selges i 2025 i Norge vil være nullutslippsbiler.

Hele 73 % tror ikke på målet, mens 11 % svarer «vet ikke», viser undersøkelsen.

Store forskjeller
- Kvinner har litt mer tro på dette enn menn, og de har også en større andel «vet ikke». Menn er mer bastante på «nei», sier Anders Hovde til BilNytt.no.

Også de geografiske forskjellene er betydelige. Bileiere i Oslo og Akershus har større tro på at målet innfris (20 %) enn for eksempel bileiere på resten av Østlandet (12 %).

Jo yngre respondentene er, jo høyere er andelen som tror målet blir innfridd. I gruppen «under 30» år tror 29 % av målet innfris, mens bare 13 % av «60+»-kategorien tror det samme.

Tror du på politikernes mål om at samtlige personbiler som selges i 2025 i Norge er nullutslippsbiler (f. eks. elbiler)?Kilde: Undersøkelse gjennomført av Kantar TNS på vegne av Harald A. Møller AS.

Bilforhandlerne enige
Tidligere i år presenterte BilNytt.no en undersøkelse som viste at 72,5 % av norske merkeforhandlere ikke tror det er sannsynlig at 2025-målet nås.

Dermed er bileierne og bilforhandlerne på linje i dette spørsmålet.

Samtidig trodde 23 % av daglige ledere hos norske merkeforhandlere at det er sannsynlig eller svært sannsynlig at 2025-målet innfris, ifølge BilNytt.no sin undersøkelse.

Les også: Bilforhandlerne tror ikke på 2025-målet

- 2025-målet fullt gjennomførbart
- Harald A. Møller er helhjertet med på omstillingen frem mot 2025, men vi ser at fallgruvene er mange, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS.   

Han mener at det er avgjørende at insentivene videreføres, samt at en storstilt utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet gjennomføres. 

- Vi ser på 2025-målet som fullt gjennomførbart. Men det kommer til å kreve stor innsats av mange, understreker Hekneby. 

Harald A. Møller-sjef Ulf Tore Hekneby mener at bransjen, myndighetene, interesseorganisasjonene og forbrukerne må spille på lag for å nå 2025-målet. Her med VW I.D. BUZZ under Arendalsuka mandag.

Ikke tro på varebiler
Han peker videre også på at bil- og avgiftspolitikken polariseres, samt skillelinjene mellom by og land, og behov for forbrenningsmotor versus de som ønsker og kan kjøre elektrisk. 

Hekneby er imidertid ikke overrasket over at bilkjøperne er skeptisk til 2025. Han peker på at det har manglet reelle alternativer for elektriske familiebiler. 

- Vi mener at Volkswagens ID.-familie vil endre folks oppfatning.

- Men varebiler har vi ikke tro på innen 2025. Der mangler vi både insentivene og produktene, sier han.

NBF-sjefen om 2025: - Hvorfor har vi det så travelt?

Flere funn i undersøkelsen:

  • De fleste bileiere regner med å kjøpe bruktbil med forbrenningsmotor etter 2025
     
  • 67 % av elbileierne oppgir at bedre økonomi totalt sett i bilholdet var en viktig faktor for valget
  • 7 av 10 ser på gratis/lavere pris ved bompasseringer som det viktigste økonomiske incentivet
  • For de som kjøpte Tesla og Audi E-Tron var det fravær av avgifter som var mest avgjørende

 Følg BilNytt.no på Facebook