Bilbransjen er en stor arbeidsgiver i Norge, og bransjens fokus er nå å hindre korona-smitten på kort sikt for å sikre bilmarkedet og økonomien på lenger sikt.

Kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund (NBF), Egil Steinsland, sier til BilNytt.no at bilbransjen nå tar et samfunnsansvar og gjennomfører en dugnad for å komme helskinnet gjennom en vanskelig situasjon.

Ikke tid for ekstra arbeidsbyrder
- Nå er alt en dugnad. Vi er i startfasen når det gjelder å etablere grupper for å dele informasjon, sier Steinsland til BilNytt.no.

NBF mener at bransjen ikke må utsettes for pålegg og tiltak fra mydighetene som forstyrrer i en krevende og uoversiktlig stuasjon.

Blant annet understreker Steinsland at NBF forventer at Statens vegvesen ikke gjennomfører kontroller og tilsyn som ikke er strengt nødvendige. 

- Det er ikke tid for stikkprøver, etterkontroller og andre arbeidsbyrder fra myndighetene for norsk bilbransje i den situasjonen vi nå befinner oss i, sier Steinsland.

Les også: - Uroen vil påvirke bilmarkedet

Kontinuerlig kartlegging
NBF støtter seg på sin egen paraplyorganisasjon, NHO, som hjelper medlemmene rundt spørsmål blant annet om permitteringer og sykelønn.

- Vi forholder oss til lokale helsemyndigheter, og kartlegger og følger situasjonen veldig tett. Vi er i tett dialog med NHO som har satt krisestab, sier Steinsland til BilNytt.no.

Han forteller at NHO vanligvis gjennomfører kartlegginger blant sine medlemsbedrifter to ganger i året. Nå intensiveres arbeidet og en omfattende kartleggingen foregår nå kontinuerlig.

Dette er områdene som kartlegges blant medlemsbedriftene i forbindelse med korona-utbruddet:

 • Problemer med vareleveranser
 • Forsinkelser
 • Kanselleringer og avbestillinger fra kunder
 • Permitteringer
 • Andre korona-påvirkninger

10 krav fra NHO
Under en pressekonferanse torsdag sa statsminister Erna Solberg at regjeringen kommer tilbake til de mest akutte tiltakene for næringslivet fredag.

- Tar vi hardt i nå, så kan vi slippe opp senere. Vi må håndtere denne krisen uten å skape store, varige problemer for norsk næringsliv, sa Erna Solberg.

- Også næringslivet er tjent med at smitten ikke sprer seg, slik at enda flere må være hjemme enda lengre, sa Solberg.

NHO arbeider opp mot regjeringen når det gjelder krav til tiltak.

Det er både målrettede tiltak knyttet opp mot enkelte næringer, men også generelle tiltak blant annet knyttet til skatter, avgifter og permitteringsregler.

- Det er behov for raske, kraftfulle og målrettede tiltak, men de må virke umiddelbart, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

- Vi står overfor en mulig nasjonal økonomisk krise, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. 

NHOs ti forslag som kan iverksettes umiddelbart:

 1. Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering må fjernes.
   
 2. Fjerne arbeidsgiverperioden ved sykmelding ved isolasjon og karantene grunnet smittefare. Egenmelding kan ikke benyttes og medisinskfaglig vurdering må fortsatt være et vilkår.
   
 3. Arbeids- og overtidsbestemmelsene må være mer fleksible, eksempelvis med mulighet til økt overtid og forkortet hviletid. Bedrifters mulighet til å holde produksjonen oppe må vektlegges i HMS-arbeidet.
   
 4. Smitteverntiltak må være nasjonalt koordinerte og ikke-vilkårlige. Helsevesenet må ha nok ressurser til smittevern. Det må være en god balanse mellom smittevern og de økonomiske konsekvensene av tiltakene.
   
 5. Renten bør kuttes for å understøtte etterspørselen og holde lånekostnader og kronekurs nede.
   
 6. Utsette skatte- eller avgiftsbetalinger, eksempelvis for flypassasjeravgift, CO2-avgift, formuesskatt, selskapsskatt, MVA og arbeidsgiveravgift.
   
 7. Sikre at bankene kan yte den kreditten bedriftene etterspør.
   
 8. Nye lovreguleringer eller vedtak som øker bedriftenes kostnader må settes på hold.
   
 9. Hotline til besluttende myndigheter for å avklare praktisk håndtering av smittetiltak, eksempelvis for mat- og drikkeprodusenters dialog med mattilsynet.
   
 10. Næringslivet må tas med på råd før tiltak lanseres for å sikre at tiltakene som iverksettes er målrettede.

Daglige møter i Bertel O. Steen
Norges to største arbeidsgivere i bilbransjen, Møller-konsernet og Bertel O. Steen, har tatt grep for å være best mulig rustet mot koronaviruset.

I Bertel O. Steen holdes det nå daglige møter om koronaviruset ledet av konsernsjef Bjørn Maarud.

- Der tar vi opp de siste råd fra helsemyndighetene, vurderer situasjonen og innfører eller justerer tiltak som er i tråd med myndighetenes anbefalinger, sier Anders Rikter, konsernsjef for kommunikasjon og samfunnskontakt, til BilNytt.no.

Han forteller videre at HR-avdelingen til Bertel O. Steen deltar på NHO-møter med helsemyndighetene.

- Vi informerer hyppig internt via intranett, plakater og andre kanaler.

Det understrekes at Bertel O. Steen vurderer ytterligere tiltak fortløpende i lys av myndighetenes anbefalinger.

- Vi tar dette ekstremt alvorlig. Vi har høy beredskap og har iverksatt flere tiltak for å hindre smitte av koronaviruset, sier Anders Rikter. 

Les også: Viruset treffer bilkjøperen

Egen beredskapsplan
I Møller-konsernet er det etablert en beredskapsplan, og alle gruppereiser har blitt kansellert.

- Vi jobber med beredskapsplanen og for å skaffe informasjon, sier Paul Hegna, direktør konserninformasjon og samfunn i Møller Mobility Group, til BilNytt.no.

- Det viktigste nå er å støtte oss til anbefalingene fra lokale myndigheter og NHO.

Eksempler på tiltak som Bertel O. Steen har innført: 

Reiser:

 • Hovedregel er at all reisevirksomhet – uansett reisemåte – innenlands og utenlands kanselleres/utsettes inntil videre. Bruk av Skype prioriteres. Dersom det dreier seg om helt virksomhetskritiske reiser som ikke kan tas på Skype må dette avklares med leder.
 • Alle tjenestereiser utenlands skal vurderes og godkjennes av konsernsjef.
 • Utenlandsreiser privat - hjemkomst til arbeidssted skal avklares med daglig leder i enheten man er ansatt.
 • Ved reise til/fra de av Folkehelseinstituttet til enhver tid definerte risikoområder må man i karantene ved hjemkomst. 

Møtevirksomhet:

 • Møter og antall deltakere må begrenses til et absolutt minimum, vurdert ut fra hvor virksomhetskritisk det er. Bruk av Skype må prioriteres. Dette gjelder både interne og eksterne møter.
 • Dersom man likevel må avholde et møte med eksterne deltakere som skal komme til oss må disse på forhånd bekrefte noen kritiske punkter:
 • Besøkende må bekrefte at de ikke:
  • Har vært i smitteområder de siste 14 dager.
  • Har tilbragt tid med smittede
  • Føler seg dårlig med forkjølelse-lignende symptomer. 

Bruk av hjemmekontor

 • Vi pålegger i utgangspunktet alle som har mulighet til å bruke hjemmekontor å benytte dette så ofte og mye som mulig. Unntak må avklares med nærmeste leder.
 • Det tilrettelegges for at eventuelle ansatte med sårbar helse kan bli skjermet mot smitte, enten ved utstrakt bruk av hjemmekontor eller andre tiltak.

Hygiene

 • Som Folkehelseinstituttet anbefaler så er hyppig og grundig håndvask et helt vesentlig tiltak for å hindre overføring av smitte. Det samme gjelder øvrige hygienetiltak, som renhold av lokaler, arbeidsplass og øvrig utstyr på arbeidsplassen.
 • Håndhilsing regnes som nærkontakt og må unngås - et nikk og et smil er like bra.
 • På arbeidsplasser med kundekontakt skal det være tilgjengelig mulighet for håndvask og/eller desinfisering – både for ansatte og besøkende/kunder.
 • Kundemottak, nøkkelautomater og liknende kontaktflater rengjøres grundig flere ganger om dagen.  

 Følg BilNytt.no på Facebook