- Vi kommer til å fortsette å løfte bærekraft-arbeidet vårt betydelig i tiden fremover, sa konsernsjef Petter Hellman i «Nyttårsintervjuet» på BilNytt.no

- Bærekraft er business, og de som ikke henger med på dette området kommer til å bli valgt bort, understreket Hellman. 

Da BilNytt.no spurte hva det konkret innebar, svarte han følgende:

- Måten vi utvikler både folk og forretning på skal ha bærekraft i seg. Bærekraft skal være en større del av strategien vår, og skal bli en integrert del av forretningen i stedet for noe vi gjør «i tillegg».

- Vi må være transparente i valgene vi tar, sa Hellman.

- Bilen er etter hvert som den blir «grønn», en del av løsningen på bærekraftig mobilitet, sier Petter Hellman. Nå forsterkes og utvides fokuset på bærekraft i alle ledd i Møller-konsernet.

- Bærekraft skal være vår fremtidskraft
Nylig offentliggjorde Møller Mobility Group sin årsrapport for 2020 som i år heter "Års- og Bærekraftsrapport 2020". 

I fjor ble rapporten benevnt som "Års- og Samfunnsrapport".

Paul Hegna er stolt av konsernets nye årsrapport:

- Rapporten består i år for første gang av fire deler: Årsrapport, Finansregnskap, Klimaregnskap og Bærekraftsrapport, sier Hegna, som har fått ny tittel i forbindelse med konsernets nye strategi: 

Hegnas tidligere tittel "konserndirektør kommunikasjon og samfunn" er byttet ut med "konserndirektør kommunikasjon og bærekraft".

I rapporten omtaler konsernsjef Petter Hellman konsernets nye strategi på følgende måte:

"Møller Mobility Group iverksetter en ny konsernstrategi i 2021. Den skal styrke vår posisjon og ta oss til en mer bærekraftig fremtid.

Bærekraft skal være vår fremtidskraft. Sammen med en fremoverlent organisasjon og en offensiv fabrikk som satser for fullt på nullutslipp-biler, er vi beredt til å møte markedets og samfunnets forventninger. Vår nye strategi knytter sammen folk, forretning – og bærekraft."

- Vi jobber også aktivt med vårt klimaregnskap for å kartlegge hvordan driften vår har påvirkning på klima og miljø. Dette er viktige drivere for vår tilnærming til folk, forretning og bærekraft, skriver Petter Hellman.

Slik kommuniseres nå Møller-konsernets visjon, misjon, strategi og verdier:

FNs bærekraftmål påvirker norsk bilbransje
- Som Nordens største importør og forhandler av biler kan vi bidra med et aktivt engasjement. Vi har prioritert seks av FNs bærekraftmål der vi skal bidra positivt, sier Hegna.

FNs 17 bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

For å nå målene må også store næringslivsaktører bidra gjennom sin virksomhet.

I neste uke har Norges Bilbransjeforbund (NBF) sin årskonferanse som har hovedtema «bærekraft»:

Der skal NBF gå inn på hvorfor FNs bærekraftsmål har blitt viktige for norsk bilbransje.

Klimaregnskap
Møller Mobility Group har etablert klimaregnskap for hele konsernet, inkludert store deler av leverandørkjeden.

- Vi er veldig fornøyde med at vi kan presentere vårt første fullverdige og eksternt utarbeidede klimaregnskap for virksomheten vår, sier Paul Hegna.

Det er konsulentselskapet Cemasys som har utarbeidet klimaregnskapet for Møller.

"For rapporteringsåret 2020 har vi for første gang utarbeidet eksternt klimaregnskap for vår virksomhet, som tilfredsstiller kravene til GHG Protokollen for hele virksomhetens drift, samt en utvidet Scope 3-rapportering som inkluderer alle solgte biler i en livsløpsvurdering", heter det i årsrapporten.

Rapporten viser blant annet hvor mange tonn CO2-ekvivalenter bilene Møller-konsernet solgte i fjor slapp ut, og utslipp knyttet til tjenestereiser med fly og hotellopphold. 

Ifølge rapporten kuttet Møller Mobility Group sine klimagassutslipp med 18,5 % fra 2019 til i fjor.

Reduksjonen tilsvarer utslippene fra 297.162 personbiler i løpet av ett år.

- Den største andelen av utslippene i klimaregnskapet er i leverandørkjeden. Leverandørkjeden sto ifølge klimaregnskapet for 99,5 % av klimagassutslippene i 2020, sier Hegna.

- Jeg er svært fornøyd med retning og innhold i årets rapport. Den gir en tydelig retning på de innsatsområder og initiativer vi planlegger fremover, sier Paul Hegna (til venstre) til BilNytt.no.

Brukte deler og elektrifisering
Høsten 2020 gjennomførte Møller Mobility Group en interessents- og vesentlighetsanalyse. 

Basert på analysen har konsernet identifisert de «viktigste bærekraftstemaene» . 

Konsernet har utarbeidet fire strategiske initiativer som ligger til grunn for virksomheten frem mot 2025:

  • Være en aktiv pådriver for nullutslippsbiler i våre markeder
  • Være blant de beste arbeidsplassene uansett bransje
  • Jobbe aktivt for en bærekraftig verdikjede
  • Være bransjeledende innen nye mobilitetsløsninger

Møller Mobility Groups viktigste bærekraftstemaer:

Her er funnene i Møller Mobility Groups interessents- og vesentlighetsanalyse. Konsernet definerer selv økt gjenbruk av bildeler og batterier som viktig i tiden fremover.

Fra støtte til integrert del av driften
Paul Hegna er klar på at samfunnsengasjement har ligget Møller-familien nær gjennom "alle generasjoner":

- Vi har gjort mye bra for samfunnet historisk og de siste årene har vi tatt ytterligere grep, sier han til BilNytt.no. 

- Allerede i 1996 kom konsernet med en egen miljørapport, sier Hegna. 

Tidligere besto konsernets aktiviteter knyttet til samfunnsansvar av for eksempel å gi støtte til og å samarbeide med veldedige organisasjoner, mens de siste årene er samfunnsoppdraget ifølge Møller mer helhetlig integrert i virksomheten og knyttet nærmere til forretningsdriften:

- Samfunnsoppdraget gikk dermed fra et sponsor/støtte-preg og mer i retning av dagens helintegrerte satsing på for eksempel Møller Medvind som en fullverdig del av verdikjeden og driften i selskapet, forteller Hegna.

- Formålet til Møller Medvind er å bidra til å løse en av de aller største samfunnsutfordringene vi står overfor i dag: Unge mennesker under 30 år som står utenfor arbeidslivet, sier han.

- Vi har enda større potensial og ønske om å gjøre mye mer, og årets rapport gir en tydelig retning på de innsatsområder og initiativer vi planlegger fremover, avslutter Paul Hegna til BilNytt.no.

Les også: - Vi ville utføre et skikkelig samfunnsoppdrag

- Bærekraft handler om at vi skal høste og så på en måte som gjør at de som kommer etter oss har et like godt utgangspunkt. Det handler om økonomisk, sosial og miljømessig trygghet, skriver styreleder i Møller Mobility Group, Øyvind Schage Førde.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Stian Blindheim Øystein Byberg | Knut Moberg | Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo 


 Følg BilJobb.no på LinkedIn