Det er et selskap som er indirekte heleid av Erik Selin som, via en ny aksjeemisjon, går inn som eier av 25 % av I.A. Hedin Aktiebolag.

Med Erik Selin som ny deleier lanserer Hedin-familien en ny konsernstruktur for å legge grunnen for en mer ambisiøs ekspansjon i Europa.

Aksjeposten har en emisjonsverdi på 3,57 milliarder svenske kroner.

Familien Hedin vil fortsatt kontrollere 75 % av bilkonsernet.

Har eid bileiendommene
Erik Selin er kjent svensk profil som storeier og leder av eiendomsselskapet Balder.

Tilbake i 2016 overtok Balder bileiendommene fra Hedin Invest til en verdi på over fire milliarder kroner. Samtidig gikk Hedin Invest inn som storeier i Balder.

Erik Selin kjenner også Hedin-konsernet godt gjennom styrearbeid:

- Jeg har vært styremedlem i I.A. Hedin Bil i noen år og fulgt den spennende veksten i Hedin-gruppen og jeg er svært glad for og positiv til å fortsette reisen med konsernet og Hedin-familien som partner, sier Erik Selin.

I løpet av 2021 skal konsernet selge 125.000 biler i Europa og omsette for omkring 35 milliarder svenske kroner.

Store ambisjoner
I.A. Hedin Bil er allerede en av Europas største privateide bilforhandlere. I porteføljen finnes det over 30 varemerker. Hedin Bil er representert på drøyt 120 lokasjoner i Sverige, Norge, Belga og Sveits.

I Norge er Hedin-konsernet en stor aktør som blant annet eier av BMW- og Mini-forhandlerkjeden Bavaria, tre norske Porsche-forhandlere og GS Bildeler.

Ifølge Hedin-familien har denne endringen i konsernets eierstruktur som formål å «utvikle konsernet videre til å bli en enda mer betydelig europeisk aktør innenfor bilbransjen».

- Bilbransjen er i endring og vi er akkurat nå inne i en sterk ekspansjonsfase både i Sverige og Europa og på den bakgrunnen ser jeg meget positivt på at Erik, i tillegg til sitt engasjement i styret, også vil bli deleier i selskapet, sier Anders Hedin.

Anders Hedin er administrerende direktør og hovedeier i I.A. Hedin Bil Aktiebolag.

- Med en sterk og kompetent deleier i ryggen kan vi vokse betydelig raskere, hvilket muliggjør en økning i utvikling og internasjonal ekspansjon, sier Anders Hedin.

Ny konsernstruktur
I forbindelse med at Erik Selin går inn som deleier, er det også tatt en beslutning om en ny konsernstruktur der samtlige selskaper i Hedin-konsernet relatert til bilbransjen blir eid av selskapet I.A. Hedin Bil.

Selskapene det gjelder er Car to Go Sweden AB, Unifleet AB, Mabi Mobility AB, Hedin MG Sweden AB, Hedin HMC Motor Company AB, Hedin Automotive Switzerland AB, Klintberg & Way Group AB, Hedin IT AB med samtlige av disse selskapenes datterselskaper, samt aksjeposter på cirka 23 % i Pendragon PLC og rundt 24 % i Lasingoo Sverige AB.

14.600 biler i ordrereserve
Etter omstruktureringen vil I.A. Hedin Bil-konsernet oppnå en årlige omsetning på rundt 35 milliarder svenske kroner, og et bilsalg på omtrent 125.000 biler i Europa i løpet av 2021.

Samme dag som nyheten ble kjent, publiserte I.A. Hedin Bil sin kvartalsrapport for tredje kvartal. Omsetningen var 5,6 milliarder svenske kroner, ned fra 6,5 milliarder i 2020, med et driftsresultat på 238 millioner kroner, ned fra 240 millioner i 3. kvartal i fjor.

Resultatene forklarer selskapet med at mangelen på halvledere globalt har gjort at det til tross for høy etterspørsel har vært store vanskeligheter forbundet med å få levert nok kjøretøy. 

Ordrereserven var per 30. september på rekordhøye 14.600 kjøretøy for Hedin-konsernet.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e Martin Huseby Jensen Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn