I hele fjor ble det eksportert 706 bruktbiler fra Norge. Dobbelt så mange som året før. Etter første halvår i år er eksporten allerede oppe i 1.204 enheter.

Når det gjelder eksport av biler fra Norge, er det selvfølgelig brukte elbiler det er snakk om.

Eksporten av «vanlige» biler som har vært momsbelagt før de fikk skilt er fremdeles lavt – på tross av forsøk på å gjøre mulighetene enklere.
 
Fra tabellene til Statistisk Sentralbyrå (SSB) kan vi hente ut 220 «vanlige» biler på eksport i fjor. I første halvår i år er tallet nede på 86.

Da er det en helt annen utvikling å lese for eksport av varenummer 87038009 – brukte batterielektriske motorkjøretøyer for transport av maksimalt 9 personer. 

Kraftig vekst
I 2017 var det 32 av dem. Året etter 46 og i 2019 ble det 183 elektriske personbiler.

Det doblet seg til 2020: 347 biler og det ble en ny dobling til i fjor: 706 biler.

Siden vi også har tallet for første halvår i år, som er 1.204 biler, kan det være interessant å sammenlikne med tidligere første halvår:

I 2017 ble det 20 biler, året etter 22, i 2019 ble volumet 61, året etter 117 og i fjor i første halvår 209. 

I første halvår 2020 har altså eksporten økt med 476 %!

Må være godkjent
BilNytt.no har snakket med to bruktbilforhandlere som har eksportert biler.  

De forteller om en enkle formaliteter, men bilene må være godkjent, ellers risikerer man at de blir behandlet som skrot, med helt andre prosedyrer.

Det later til at kjørelengde godtas som ‘dokumentasjon’ på batterienes tilstand.

Data fra SSB gjør det også mulig å følge utviklingen i verdien av de eksporterte bilene:

Lavere snittverdi til Øst-Europa
I januar i år var snittverdien 88.000 kroner, i februar nede på 81.500, så hoppet den opp til 131.500 i mars (den måneden det også var bråstopp i Ukrainia, bare 2 biler ble sendt dit).

I april var verdien i snitt 95.000 kroner, i mai kom den så vidt over 100.000 igjen, og i juni var den 119.000 kroner.

Men hvis vi følger utviklingen fra de første forsøk ser vi at i 2017 var snittprisen på de 32 eksporterte bilene 195.000 kroner. Året etter faktisk helt oppe på 227.000.

Men så begynte en jevn nedgang:

173.000 i 2019 og 172.000 i 2020. I fjor, da vi var oppe i mer enn 700 biler hadde snittverdien falt til 118.000 kroner – og bilene i år lå i snitt på 105.000 kroner.

Også når det gjelder mottakerland har det vært en klar utvikling i retning Øst-Europa.

Slik ser bestemmelsesstedenes fem-på-topp ut, siden 2017:

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn