Hos Gjensidige Mobility Group er Peter Rosnes Sinervo – som for øvrig er gift med Audi-sjef Elin Rosnes Sinervo – ansatt som konserndirektør (Group Director) for Redgo. 

Der får han ansvaret for all Redgos virksomhet, tidligere Falck Veihjelp, i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. 

Rosnes Sinervo har 12 års erfaring fra ulike stillinger Falck, primært innen helse, men kommer nå faktisk fra Viking der han har vært noen måneder:

- Jeg var på en liten visitt hos Viking før jeg fikk dette veldig spennende tilbudet som jeg ikke kunne si nei til, sier Peter Rosnes Sinervo til BilNytt.no.

- Fremtidens mobilitet
I fjor kjøpte forsikringsselskapet Gjensidige opp Falcks veihjelp-selskaper, og i mars i år ble Gjensidige Mobility Group etablert

Peter Rosnes Sinervo er formelt ansatt i Gjensidige Mobility Group, der han rapporterer til Daniel Frøyland som leder for Gjensidige Mobility Group. 

Tommy Uttakleiv er daglig leder i Redgo Norway, og vil i likhet med Redgo-lederne i de andre landene rapportere til Rosnes Sinervo.

I tillegg til Redgo, omfatter Gjensidige Mobility Group også bompengeselskapet Flyt, og er deleier i MyCar Group

- Sammen med Gjensidige, der Redgo er et datterselskap, skal vi legge til rette for at Gjensidige og andre forsikringsselskap, samt andre aktører i bransjen, får sjansen til å ta del i fremtidens mobilitet, sier Peter Rosnes Sinervo.

Nytt navn
Tidligere i år skiftet Falck Veihjelp navn til Redgo. Bakgrunnen for navnebyttet var Gjensidiges oppkjøp av det danske Falck-konsernets veihjelp-virksomhet. 

Øvrige deler av Falck-konsernet, blant annet innen helse, beholder Falck-navnet – også i Norge, da det ikke var en del av salget.

- Navnebyttet markerer et viktig skille, at det er en endring og at vi nå gjør ting på nye og bedre måter, sier Peter Rosnes Sinervo til BilNytt.no. 

- Dessuten bidrar det til distanse fra Falck-navnet, som fortsatt er i bruk, men ikke i tilknytning til bilvirksomheten, legger han til. 

Kjøpet av Falck Redning skyldes et strategisk ønske fra Gjensidige om å tilby kundene et bredere utvalg av tjenester knyttet til bilhold.

Gjensidige kjøpte Falck Veihjelp i 2021, halvannet år etter at If kjøpte Viking.

- Redgo er et merkenavn som peker mot den godt kjente rødfargen på bergingsbilene, og til mobilitet, det å holde ting i bevegelse, sier Per Christian Werenskiold.

Han jobber med merkevare i Gjensidige, og legger til at det nye navnet fungerer på mange språk.

I Norge skal 600 biler og 120 Falck-stasjoner omprofileres, og 1.200 ansatte i Redgo og selskapets samarbeidspartnere skal ha nye uniformer.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn