I november ble det kjent at Erik Andresen skal gå av som BIL-direktør i 2024

Nå er etterfølgeren klar:

Harald Jachwitz Andersen (50) er ansatt som ny direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL).      

- Jeg gleder meg stort til å ta fatt på dette arbeidet, sammen med et svært dyktig team, og engasjerte og krevende medlemmer, sier Harald Jachwitz Andersen.

Harald Jachwitz Andersen kommer fra Hovedorganisasjonen Virke.

Jachwitz Andersen har også god kjennskap til veitrafikken og bilbransjen, blant annet gjennom flere år i styret i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

19 år i Virke
I Virke har Jachwitz Andersen de siste 19 årene har vært svært sentral i å bygge, utvikle og lede organisasjonen fra 9.000 til 25.000 medlemsvirksomheter, blant annet gjennom stillinger som politisk direktør og direktør for Virke Handel.

Han har også ledet og frontet arbeidet med mange av Virkes viktigste politiske gjennomslag de senere årene.

Jachwitz Andersen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo og Master of Technology Management ved NTNU, NHH og MIT.

Han har jobbet tett med norsk varehandel i mange år og har god forståelse for hvordan verdikjeder og forretningsmodeller endres som følge av ny teknologi, nye krav til bærekraft og endrede kundepreferanser.

- I mål med moderniseringen
Styreleder i BIL, Rita Kristin Broch, er fornøyd med å ha fått et helt nytt team på plass.

- Vi gleder oss til å få med Harald på laget, og vi har stor tror på at han med sin erfaring og kompetanse vil bidra svært positivt til vår bransjeforening, sier hun.

Broch er også administrerende direktør i Volvo Cars Norway AS.

- Ny servicemarkedssjef, ny kommunikasjonssjef, ny leder for innsikt og bærekraft samt ny direktør, gjør at bilimportørenes interesseorganisasjon nå står sterkere enn noen gang, og er godt forberedt til å ta fatt på bilbransjens utfordringer fremover, sier hun.

- Med ansettelsen av Harald er prosessen med nyansettelser og modernisering av administrasjonen i BIL ferdig, sier BIL-styreleder og Volvo-sjef Rita Kristin Broch. 

Et helt nytt lag
Den nye BIL-sjefen kommer inn i en organisasjon der det er ansatt et helt nytt team og der det nylig er vedtatt en ny strategi.

I løpet av det siste halve året har det vært en total omskifting av hele teamet i BIL:

I januar begynte Andreas Bibow Handeland som ny kommunikasjonssjef og Trond Helge Myrvang som servicemarkedssjef i BIL.

I februar starter dessuten Erik Solum opp som ny leder for Insikt og bærekraft i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

I mars skal BIL samlokaliseres med OFV og Autoretur i nye lokaler.

Erik Andresen vil fortsette som daglig leder i Autoretur AS, som er bilimportørenes heleide returselskap, også etter han fratrer sin stilling i BIL.

Fire av fire ansatte erstattet 
Erik Andresen fylte 67 år i desember og har vært direktør i BIL i snart 16 år.

Han er altså ikke den eneste som gir seg i BIL på kort tid: 

I fjor sommer gikk Ida Krag fra BIL til NBF.

Deretter ble det kjent at Tore Lillemork måtte gå av med alderspensjon fra sin stilling som teknisk direktør BIL. Også Lillemork starter nå opp i NBF.

Ettersom også Bente Moen går av med pensjon i BIL vil fire av fire ansatte dermed være erstattet i løpet av ett år.

Grønt skifte
BIL er interesseorganisasjonen til de norske bilimportørene, og har som hovedoppgave å sikre bil- og veitrafikkens rammevilkår.

BIL favner alle kjøretøygrupper fra personbil, via varebiler til busser og lastebiler.

- Bilbransjen står midt i det grønne skiftet og salget av nye personbiler er nå nesten utelukkende helelektrisk, sier Harald Jachwitz Andersen.

- For nyttekjøretøy går utviklingen ikke like raskt, og her blir både ladeinfrastruktur og kjøpsincentiver sentralt for at vi skal nå klimamålene. Det er et arbeid jeg ser frem til å engasjere meg i, avslutter Andersen.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg | Martin Mørk
Knut Moberg d.e | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn