Dette er satsene for omregistreringsavgift i 2022:

Som tabellen viser på tredje linje er omregistreringsavgiften for elbiler 25 % av omregistreringsavgiften for personbiler (med egenvekt over 1.200 kg).

Omregistreringsavgiften for elbiler er ventet formelt å tre i kraft ganske snart:

"I budsjettet for 2022 er det vedtatt å innføre avgift på omregistrering av elektriske kjøretøy. Denne endringen, fra fritak til lav sats, har ennå ikke trådt i kraft", melder Skatteetaten på egne sider.

Klikk på tabellen for å åpne og laste ned i PDF-format:

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e Martin Huseby Jensen Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn