Ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er det bruktimportert nesten 80 % færre personbiler hittil i år sammenlignet med i fjor. 

Selskapet Norsk Autoformidling AS har normalt importert rundt 2.400 brukte og nesten nye biler til Norge hvert år. 

Men hittil i år har selskapet ikke formidlet mer enn 400 biler til norske bruktbilforhandlere.

Subsidiekutt og svak kronekurs
Atle Lassegård, daglig leder og eier, kan nesten ikke huske å ha hatt så lave volum:

- Det er flere årsaker til at det knapt er lønnsomt å importere, sier Atle Lassegård til BilNytt.no. 

- Kursen mellom norske kroner og euro er nesten 20 % høyere enn for bare noen måneder siden.

Onsdag morgen ligger euro-kursen på over 12 kroner, og flere spår at kronen vil svekkes ytterligere. 

Og ikke bare det: Tyske myndigheter har gjort endringer i støtteordningene for elektriske biler.

- Tidligere mottok tyske bilforhandlere som solgte en elbil en støtte på opptil 6.750 euro. Dette beløpet er nå redusert til 4.500 euro, og fra 1. september vil det forsvinne helt, sier Lassegård. 

I tillegg har myndighetene innført krav om at elbiler må ha vært registrert i 12 måneder før den eksporteres uten at subsidiene må tilbakebetales. Tidligere var det seks måneder.

- Dette betyr at det å drive med import av elektriske biler kjøpt hos tyske forhandlere knapt er lønnsomt, sier Lassegård.

Samtidig har prisene på nyere bruktbiler i Norge falt i et langt tøffere marked.

- Det er kapitalkrevende og prisene på mange av elbilene fra norske merkeforhandlere er kraftig redusert. Dessuten kan man få mange modeller nesten levert på dagen, sier Atle Lassegård. 

Fra import til eksport
For et drøyt år siden fortalte Atle Lassegård til BilNytt.no at han hadde etablert et bilutleiefirma i Tyskland som skulle «produsere» seks måneder gamle elbiler for bruktimport til Norge.

På lager i Hamburg har Norsk Autoformidling mellom 150 og 200 biler, i hovedsak elbiler, som de forsøker å finne kjøpere til – i Norge, Tyskland eller andre markeder. 

I dag har Norsk Autoformidling eksport fra Europa til Island, Danmark, Finland og fortsatt til Norge. Prosessen er under løpende utvikling til flere land.

For å tilpasse seg endringene i markedet, har Atle Lassegård nå snudd virksomheten i selskapet:

Fra å drive bare med import av brukte biler til Norge – bygger han nå opp eksport av biler fra Norge, samt B2B-handel av norske biler til forhandlere i Norge.

- Vi har etablert en egen bruktbilforretning i Neumünster syd for Hamburg i Tyskland. Vi skal levere interessante bruktbiler fra Norge og selge dem til kunder i hele Europa.

- Men storparten går til kunder i Tyskland. I oppstartfasen regner vi med å eksportere mellom 40 og 60 biler i måneden.

Atle Lassegård og Norsk Autoformidling er i ferd med å etablere Outlet Cars Deutschland GmbH i Neumünster som skal selge bruktbiler fra Norge i Europa.

- Vi ser at det er særlig gunstig å eksportere norske bruktbiler som har vært «ugunstige» ved import, sier Atle Lassegård.

Det er særlig aktuelt å eksportere biler som hadde høy engangsavgift ved import

- Da er refusjonen også veldig stor ved eksport. Det gjelder biler som Toyota, Subaru og flere japanske bilmerker, sier han.

- Hva med elbiler?

- De er ikke like lønnsomme å eksportere, svarer Lassegård og fortsetter: 

- Men vi testet markedet for noen uker siden og la ut to Tesla Model X med firehjulsdrift på vår internasjonale nettside. De ble solgt i løpet av noen minutter til kunder i Nederland.

Han sier at bedriften har solgt biler til kunder i en rekke land, inkludert Moldova og Ukraina.

Ny adresse og ny ansatt
For å rigge selskapet for den nye virksomheten flytter Norsk Autoformidling hovedkontoret fra Nesbyen til Frogner i Oslo sentrum.

Samtidig er Petter Lende ansatt som innkjøper av biler fra forhandlere og privatpersoner.

Sammen med to andre ansatte skal han ta seg av innkjøp i Norge og eksport av norske biler til Tyskland.

- Vi har systemer som gjør at vi kan drive en effektiv eksport, sier Petter Lende til BilNytt.no. Han har bakgrunn fra Møller Bil, Erik Arnesen Bryn, MAN Truck & Bus og kommer nå fra Motor Gruppen Detalj.

Lende sier at de også vil tilby tjenester til andre aktører som ønsker å eksportere biler fra Norge:

- Det inkluderer rask utregning av refusjonen av engangsavgift, og myndighetene har lagt til rette for at dette skal gå problemfritt. Men det gjelder å kunne reglene og prosessene.

- Vi vil også tilby transport av biler fra norsk selger til utenlandsk kunde, sier Lende.

Nøkkeltall Norsk Autoformidling Group AS:


Eies 100 % av Atle Lassegård. Norsk Autoformidling har også flere selskaper i Tyskland og Belgia.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg | Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo

 Følg BilJobb.no på LinkedIn