I ettermiddag la Hedin Mobility Group frem sine økonomiske resultater for 2023

Tallene viste en kraftig omsetningsvekst, men også at konsernet slet med sviktende lønnsomhet mot slutten av året – både i Norge og for konsernet som helhet.

Over 50 % vekst
Anders Hedin, eier og konsernsjef i Hedin Mobility Group, viser til at konsernet har hatt sterk vekst i markeder for både detaljhandel og import.

- De siste årene har vi fortsatt å utvide virksomheten både geografisk og med nye forretningsområder, sier Anders Hedin.

- Vi har utvidet partnerskapet med flere av de største produsentene på både eksisterende og på helt nye geografiske markeder.

- Med Mercedes-Benz har vi utvidet samarbeidet vårt ved å etablere oss i Europas største bilmarkeder, Tyskland og Storbritannia.

- Med BMW vi har utvidet partnerskapet i Nederland, Sverige, Sveits og Storbritannia og med Kia og Nissan i Finland og Nederland.

Hedin viser også til at konsernet har lansert nye bilmerker som BYD og Hongqi i flere europeiske markeder.

- Det betyr at vi i dag har en bred geografisk tilstedeværelse i Europa og er godt posisjonert til å dra nytte av mulighetene morgendagens mobilitetsvirksomhet gir.

Antallet ansatte i konsernet har økt fra 6.172 i 2022 til hele 9.370 i 2023.

Konsolidering for å styrke posisjonen
- Omsetningen økte med 56 % og passerte 80 milliarder svenske kroner. På kort sikt belastes både resultat og kapitalbinding av vår ekspansjon, sier Anders Hedin.

- Resultatet er også presset av lavere marginer på grunn av lavere etterspørsel, valutaeffekter og oppstartskostnader i vår nye distribusjonsvirksomhet og markedsetableringer.

- Vi jobber intensivt med ulike tiltak for å integrere drift, øke volumer og forbedre lønnsomheten.

- Vi har nå etablert oss i de strategisk viktige markedene vi har hatt til hensikt å etablere oss i og skal nå legge stor vekt på konsolidering av selskaper og markeder for å dra nytte av stordriftsfordeler innenfor våre ulike virksomheter, sier konsernsjefen, før han legger til:

- Vi skal bygge et enhetlig og samlet konsern og styrke vår posisjon som en ledende mobilitetsleverandør på det europeiske markedet, sier Anders Hedin.

- Vil ta en aktiv rolle i den grønne omstillingen
Anders Hedin trekker frem at mobilitetsmarkedet fortsetter å utvikle seg og at konsernet må utvikle seg i takt med endringene i markedet.

- I de senere år flere land har trukket tilbake subsidiene som før eksisterte på elbiler, noe som skapte en nedgang i ordreinngangen på nye elbiler i flere markeder.

- Ved utgangen av 2023 kunne vi se en klar reduksjon i bestillinger på elbiler, påpeker Hedin.

Han har likevel ikke til hensikt å bremse sin satsing på elbiler:

- Vi ønsker å fortsette å være ledende i den grønne omstillingen og vi har besluttet å utvide ladeinfrastrukturen for elbiler ved å bygge minst 100 superladere for publikum direkte tilknytning til våre anlegg.

- Ved å gjøre hverdagen enklere for elbilkundene så ønsker vi dem velkommen til oss, sier bilforhandleren.

- I løpet av året har vi også investert i nye forretningsområder ved anskaffe en bildemonterings-virksomhete som er døpt om til Hedin Recycled. Vi har også kjøpt opp et felgreparasjonsfirma i Storbritannia.

- Begge disse forretningsområdene skaper synergier med vår eksisterende servicevirksomhet ved å resirkulere, reparere og videreselge eksisterende bildeler, sier Anders Hedin.

Etablerer Carstore i alle markeder
Hedin-eieren er tydelig på at konsernet fremover også skal styrke fokuset på bruktbil og på servicemarkedet.

- Satsingen på bruktbiler fortsetter og vi jobber aktivt med å matche tilbud og etterspørsel i våre ulike geografiske markeder, sier Anders Hedin.

- Først og fremst ønsker vi alltid å selge en bruktbil i det lokale markedet, men gjennom å flytte biler mellom våre forhandlere i ulike markeder kan vi øke omsetningshastigheten og samtidig opprettholde mulighetene for servicevirksomhet og neste bilkjøp innenfor konsernet.

- For å få til dette, lanserer vi konseptet Carstore i våre ulike markeder med en dedikert organisasjon som kun fokuserer på bruktbil.

- Servicemarkedet er mer stabilt sammenlignet med bilsalg og vokser organisk med forbedret lønnsomhet. 

- Økt etterspørsel, bedre prosesser og bærekraftige strategier er ulike faktorer bak utviklingen, hvor organisasjonen har fokus på kvalitet, tilgjengelighet og kundetilfredshet, sier han om servicemarkedet.

Milliardsalg
I løpet av fjoråret skrev BilNytt.no om Hedin-konsernets pengejakt. Etter flere år med sterk vekst, hadde markedet bråsnudd. I juni ble det utstedt senior usikrede obligasjoner for 1 milliard svenske kroner.

I november, etter mye frem og tilbake, ble det klart at Hedin solgte seg ut av den britiske forhandlergiganten Pendragon. Hedin kunne dermed frigjøre et milliardbeløp:

- På slutten av året reduserte vi eierskapet i den britiske forhandlergruppen Pendragon etter selskapets salg av kjøretøyvirksomheten, og i februar 2024 ble resterende del solgt, sier Hedin.

- Netto salgsinntekter av beholdningen – som vært et tilknyttet selskap siden 2021 – utgjør omkring 1,690 milliarder svenske kroner, og genererte en samlet gevinst i eierperioden på 700 millioner svenske kroner, sier Anders Hedin.

Tredje største i Europa?
I 2023-oversikten til ICDP over de største bildistributørene i Europa med tall fra 2022, hadde kun Emil Frey og Penske Automotive Europe høyere omsetning enn årets Hedin-inntekter på 7,30 milliarder euro. 

I og med at nummer tre og fire (britiske Arnold Clark og Lookers), hadde henholdsvis 5,77 og 5,05 milliarder euro i omsetning (og Hedin var nummer fem med 4,96) er det gode sjanser for at Hedin Mobility Group vil ta tredjeplassen i 2024-oversikten når den blir klar.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg | Martin Mørk
Knut Moberg d.e | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn