I dag har Bertel O. Steen presentert sine 2023-resulater. Konsernet fikk et minusresultat på 388 millioner kroner.

Bertel O. Steen eier drøyt 47 % av bilabonnementsselskapet Fleks og 100 % av bildelingsselskapet Otto Mobility.

Store Fleks-tap
Fleks har gått med store underskudd siden 2019, og i januar skrev BilNytt.no at selskapets bruktbilsatsing legges ned.

Regnskapstallene for Fleks er foreløpig ikke klare, men det er liten grunn til å tro at 2023-tallene er lystig lesning. 

I Bertel O. Steens årsregnskap er resultat fra investering i tilknyttede selskaper på minus 132 millioner kroner i 2023, mot 65 millioner kroner i 2022.

Hovedandelen av dette er engangseffekter, og knytter seg hovedsakelig til konsernets investering i bilabonnementstjenesten Fleks.

Tapene i Fleks kunne vært mye verre, og Bertel O. Steen er nok i dag fornøyd med at Sparebank 1 kjøpte 47,2 % av Fleks sommeren 2021.

Nøkkeltall Fleks AS:


Eies av Bertel O. Steen og Sparebank 1 med 47,2 % hver. Gründere og ledelse eier resten.

Også Otto-tap
Bildelingsselskapet Otto Mobility, som er heleid av Bertel O. Steen, har tapt 90 millioner kroner de siste årene.

Heller ikke Otto Mobilitys 2023-tall er klare, men i 2022 endte underskuddet på 54 millioner kroner etter en omsetning på 20 millioner. 

Tidligere var Otto en mer direkte konkurrent til Harald A. Møllers Hyre med korttidsutleie til privatpersoner.

I fjor la Otto om forretningsmodellen og tilbyr nå bildelingstjenseter kun til kommuner, borettslag og næringsaktører.

Nøkkeltall Otto Mobility AS:

Eies 100 % av Bertel O. Steen.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg | Martin Mørk
Knut Moberg d.e | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn