Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund måtte ha hjelp av Riksmekleren etter at partene brøt forhandlingene tidligere i april, og etter to dager med mekling har partene blitt enig om en ny avtale for over 7.000 av Fellesforbundets medlemmer.

Både NBFs Stig Morten Nilsen og Fellesforbundets forhandlingsleder Steffen Høiland er godt fornøyd med resultatet fra årets lønnsoppgjør.

- Dette var krevende. Men dette er et felles løft med Fellesforbundet som vil øke bilbransjens attraktivitet og profesjonalitet, spesielt ved det markante løftet av minstesatsene, sier NBF-sjef Stig Morten Nilsen.

- Et historisk godt resultat. Vi er fornøyd med at vi har landet et oppgjør som gir medlemmene økt kjøpekraft, sier Høiland.

- Dette oppgjøret vil også gjøre bilbransjen både mer attraktiv og seriøs ved at vi får på plass en markant heving av minstelønnssatsene, sier Steffen Høiland i Fellesforbundet.

Forbundssekretæren er også fornøyd med det han mener er den solidariske profilen i den nye avtalen for medlemmene: 

- Vi løfter gulvet for de som har minst, og dette gir oppgjøret en meget solidarisk profil, sier en fornøyd forhandlingsleder.

Nøkkeltall:

 • Generelt tillegg til alle på 7 kroner timen
   
 • Minstesatsen for nyutdannet fagarbeider økes til 218,50 kroner
   
 • Minstesatsen for fagarbeidere etter 1 års praksis økes til 232 kroner
   
 • Resultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsdelegasjonen
   
 • Resultatet skal nå ut på uravstemning blant medlemmene på biloverenskomsten. Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon har enstemmig anbefalt å stemme ja til forslaget.

Fellesforbundet hadde krav om å fjerne individuelle bonuser. Det vant de ikke frem med.

Partene skal lage en egen veileder for lokalt samarbeid. I tillegg kom det inn nye bestemmelser og enigheter vedrørende blant annet partssamarbeid, kompetanse og videreutdanning.

- Det var tøft, men viktig å verne om prinsippene for både Biloverenskomsten og frontfagsmodellen, sier NBF-sjefen.

- Oppgjøret gir nødvendig fleksibilitet som sikrer lokale forhandlinger basert på de fire kriteriene, legger Nilsen til.

Oppgjøret skal vedtas ved uravstemming blant Fellesforbundets organiserte 12. juni. 

NBF understreker at lokale forhandlinger først kan starte etter dette.

- Vi tror dette resultatet vil bli godt mottatt blant våre medlemmer, og håper alle setter seg nøye inn i resultatet og avgir sin stemme ved uravstemningen, sier Steffen Høiland.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg | Martin Mørk
Knut Moberg d.e | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn