• 1 av 12 importører har gjennomført permitteringer
   
 • 2 av 12 importører har utfordringer med å levere nye biler eller verkstedtjenester
   
 • 4 av 12 importører har merket lavere salg og færre verkstedkunder
   
 • 4 av 12 importører fått beskjed fra sin produsent om forsinket leveranse av biler og deler
   
 • 4 av 12 importører svarer at det i løpet av kort tid kan bli aktuelt å permittere ansatte
   
 • 5 av 12 importører melder at den kan være aktuelt å redusere aktiviteten
   
 • 11 av 12 importører har ansatte i karantene eller i sykemelding

- I forbindelse med korona-utbruddet i Kina og Italia har det vært en del bekymring knyttet til leveranseproblemer til det norske markedet.

Det sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

- Vår undersøkelse blant bilimportørene tyder på at dette ikke er et stort problem, i alle fall ikke på dette tidspunktet.

- Etter at vi har fått utbrudd her i Norge også, er BIL mer bekymret for hvilke konsekvenser dette kan få for den innenlandske etterspørselen. 

- Flere medlemmer rapporterer nå om lavere salg og færre verkstedsbesøk. Det er for tidlig å si om dette bare skyldes et kortsiktig «sjokk» eller om det blir mer langvarig, sier Erik Andresen.

BIL har tett dialog med bilimportørene og myndighetene, med mål om å redusere konsekvensene av korona-utbruddet.

- Varebiler, lastebiler, busser og personbiler er kritisk samfunnsinfrastruktur. Det er derfor avgjørende viktig at bransjen er fullt ut operative – både på reparasjon, deler og nybil, sier Erik Andresen.

Kilde: Bilimportørenes Landsforening

Dette er spørsmålet BIL har stilt bilimportørene:

 1. Har din bedrift merket lavere salg og færre verkstedkunder eller kanselleringer av kontrakter som følge av koronaviruset?
   
 2. Har din produsent varslet om forsinkelser eller kanselleringen av leveranser av biler og deler som følger av koronaviruset?
   
 3. Har ansatte i din bedrift blitt sykmeldt/satt i karantene fordi lege mener det er risiko for smitte? I tilfelle hvor stor andel
   
 4. Har din bedrift eller dine forhandlere problemer med å levere nye biler og verkstedtjenester på grunn av koronaviruset?
   
 5. Har din bedrift gjennomført permitteringer som følge av problemer knyttet til koronaviruset?
   
 6. Kan det være aktuelt for din bedrift å redusere produksjonen/virksomheten om kort tid som følge av koronaviruset?
   
 7. Kan det bli aktuelt for din bedrift å permittere ansatte om kort tid som følge av problemer knyttet til koronaviruset?

Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen:

 Følg BilNytt.no på LinkedIn