- Vi ser at det fra flere politiske partier kommer signaler om at de ønsker at det fases inn moms på elbiler, senest ut var Høyre like før ferien. Dette er også noe Arbeiderpartiet og Senterpartiet har tatt opp tidligere, sier Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening til BilNytt.no.

- Det er mye som tyder på at bilbransjen må være forberedt på diskusjoner om innføring av elbilmoms tidligere enn vi hadde trodd, legger han til. 

Regjeringen har i sin regjeringsplattform vedtatt at det skal være momsfritak for elbiler ut stortingsperioden, noe statssekretær i Finansdepartementet, Magnus Thue (H), tidligere har bekreftet til BilNytt.no at det jobbes med.

Les også: - Frykter ikke elbilmoms fra 2021

Momsfritaket for elbiler går ut i 2020, og må dermed forlenges. Det arbeidet pågår nå, og spørsmålet som BIL er spent på, er hvor lenge fritaket det vil bli søkt om denne gang vil gjelde.

- Vi er ikke sikre på at det blir en ny søknad om tre års fritak, men kanskje bare for ett år, sier Andresen.

- Dersom det er tilfellet, kan det bli innført moms på elbiler allerede fra 1. januar 2022.

- For defensiv holdning
BIL har tidligere hatt som mål at momsfritaket skal forlenges også ut neste stortingsperiode.

- Slik vi tolker de politiske signalene nå, vil det være en for defensiv holdning. Vi skjønner at elbiler etter hvert må betale moms, og vi er nødt til å komme med innspill til en innføringsmodell slik at vi får være med på diskusjonen, sier Andresen.

- Vi har derfor gjort en analyse av forskjellige innfasingsmodeller som vi er i sluttbehandlingen av, og som vil bli tatt opp i styret etter ferien.

Han er klar på at en innfasing av moms må gjøres «forutsigbart og smidig».

- Om det gjøres for brått, slik at elbilene blir mye dyrere over kort tid, vil totalmarkedet gå kraftig ned og det grønne skiftet vil bremse opp, er Andresens spådom.

- Dette kommer på toppen av korona-situasjonen, hvor vi allerede sliter med et lavere totalmarked. Momsinnføring kan ikke komme på toppen – vi trenger tvert imot stimuli for å holde salget oppe, understreker Andresen.

Les også: Bilsalget 2020: - 100.000 personbiler

- Den svake norske kronen har medført kraftige prisøkninger, spesielt på elbiler. Der vil hele bilens pris være gjenstand for prisøkning. Andre teknologier med engangsavgift vil komme rimeligere ut av valutajusteringer, der bare deler av bilens kundepris er gjenstand for valutajustering, fortsetter han.

- Ingen fete marginer
Finansdepartementet har sammen med Klima- og miljødepartementet gjennomført en midtveisevaluering av merverdiavgiftsfritaket for elbiler, noe godkjenningen av momsfritaket krever. Evalueringen er oversendt til EFTAs kontrollorgan, ESA.

Evalueringen viser at merverdiavgiftsfritaket, sammen med andre tiltak, har ført til lavere priser for forbruker og høyere etterspørsel etter elbiler, melder Finansdepartementet.

- Evalueringen viser blant annet at momsfritaket bidrar til billigere biler ut til forbruker, og det er positivt, sier Erik Andresen.

- Man kan tolke evalueringen slik at den tøffe konkurransen i markedet i Norge gjør at ingen produsenter legger på seg fete marginer, mener Andresen.

Evalueringen vil brukes i arbeidet med en forlengelse av momsfritaket.

 Følg BilNytt.no på Facebook