Frp har fått gjennomslag for å skrote regjeringens planlagte økning i engangsavgiften på personbiler og forslaget om økt krav til rekkevidde for hybridbiler i enigheten om statsbudsjett for 2021.

- Denne enigheten var faktisk enda bedre enn vi hadde turt å håpe på. Dette er fantastisk gode nyheter, sier BIL-direktør Erik Andresen.

- Med landet midt i en krevende pandemisituasjon er forutsigbarhet for næringslivet svært viktig. Både for våre forbrukerne, BILs medlemmer og for næringslivet er dette en håndsrekning vi vil huske, sier Andresen.

For varebilene ser imidlertid økningene ut til å stå ved lag:

- Det er selvsagt uheldig, sier Andresen.

Innspill til budsjettforlsaget
NBF, BIL og NAF ga hver sine innspill til nye bilavgifter før budsjettforhandlingene startet.

NAF kjørte den tøffeste linjen mot regjeringens forslag til statsbudsjett. Organisasjonen mente at engangsavgiften ikke skulle røres i denne omgang, mens NBF og BIL spilte inn to forskjellige innspill til mer moderate økninger CO2-avgiften og rekkeviddekrav for ladbare hybrider. 

Les også: Bilavgiftene: Dette er bransjens ulike innspill til budsjettforhandlingene

Betydelig økning 
I regjeringen forslag til statsbudsjett for 2021 var det lagt opp til betydelige skjerpelser på engangsavgiften.

I sitt opprinnelige forslag til statsbudsjettet foreslo regjeringen å øke satsene for CO2-komponenten i engangsavgiften, og Norges Bilbransjeforbund (NBF) var blant de som reagerte kraftig på forslaget.

De to laveste positive satsene skulle økes med 23 % for personbiler, mens det for varebiler var foreslått å øke de positive satsene med 6 %.

I tillegg foreslo regjeringen å heve grensen for at ladbare hybrider skal få maksimalt vektfradrag i engangsavgiften fra 50 kilometer elektrisk rekkevidde opp til 75 kilometer og å innføre trafikkforsikringsavgift for elbiler med lik sats som for motorsykler. Det ville innebære 2.135 kroner per bil.

Les også: - Kan ikke risikere at ladbare hybrider får enda mer drahjelp på bekostning av elbilene

Les mer om statsbudsjettet:

 Følg BilNytt.no på LinkedIn