Norges Bilbransjeforbund (NBF) sin nye strategi, som legges frem på forbundets digitale årskonferanse kommende tirsdag, har tittelen «Bærekraftig bilbruk».

- Vi skal jobbe for at bilen får den anerkjennelsen den fortjener, både i forhold til mobilitet, men også for å skape gode bo- og arbeidsregioner, og at den er helt nødvendig for å holde hjulene i gang i Norge, sier Stig Morten Nilsen.

Han er administrerende direktør i NBF.

- Under «Bærekraftig bilbruk» fanger vi det som skal til for å sikre bilens plass i samfunnet, sier Nilsen.

Gjennom strategien skal NBF både definere og ta eierskap til hva som er bærekraftig bilbruk, være en lagspiller mellom by og land, og bli synligere i samfunnsdebatten.

- Den offentlige debatten rundt bil og bilbruk i Norge er veldig polarisert. Det er viktig at vi bidrar til å nyansere dette bildet, sier Nilsen.

Basert på FNs bærekraftmål
- Miljø, bærekraft og sirkulærøkonomi er nøkkelbegreper i tiden, og da vi skulle utmeisle ny strategi var det helt utenkelig å ikke basere denne på FNs bærekraftmål, sier Nilsen.

FNs 17 bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

For å nå målene må også store næringslivsaktører bidra gjennom sin virksomhet. NBF har valgt ut FNs mål nummer 8, 9, 11, 12 og 13 som grunnlag for sin nye strategi. 

- Vi mener det er samspillet mellom mennesker, teknologi og bærekraft som vil kunne ta bilen inn i fremtiden slik at samfunnet fungerer, sier Nilsen.

- Samtidig må vi erkjenne at bilbruk også har noen negative konsekvenser. Derfor skal vi også jobbe for å redusere de negative aspektene både i bransjen og ved bruk av biler, fortsetter Nilsen.

- En side av dette er samfunnsansvaret vårt, men et annet aspekt er lønnsomhet. Ved at bransjen blir mer bærekraftig, så tror vi også at den vil bli mer lønnsom, legger kommunikasjonssjef Egil Steinsland til.

I går meldte BilNytt.no at også Møller Mobility Group har iverksatt ny strategi, hvor bærekraft er bærebjelken i fremtiden.

Stig Morten Nilsen og NBF er opttatt av å nyansere det offentlige ordskiftet i debatten om bilen: - Den offentlige debatten rundt bil og bilbruk i Norge er veldig polarisert, sier Nilsen til BilNytt.no. 

Fem satsingsområder
Etter at nye vedtekter og ny formålsparagraf kom på plass under NBFs ekstraordinære årskonferanse i fjor høst, så ble strategiarbeidet igangsatt.

Strategien er delt opp i fem satsingsområder:

 • Sikre bilens omdømme i samfunnet
 • Sikre nok og riktig kompetanse til bilbransjen i fremtiden
 • Sikre høy grad av profesjonalitet og seriøsitet i bilbransjen
 • Sikre merverdi for våre medlemmer og deres kunder
 • Sikre forutsigbarhet i rammebetingelsene og at bilbransjens interesser blir ivaretatt

- Å sikre bilens omdømme i samfunnet vil være det bærende elementet i strategien, og det er det vi må levere på, sier Nilsen.

- Leverer vi ikke på det første punktet, så er det fånyttes om vi lykkes med resten, fortsetter han.

- De fire neste elementene bygger i større eller mindre grad hver for seg opp under bilens omdømme. Klarer vi for eksempel å sikre høy grad av profesjonalitet, vil det være positivt for bilens omdømme, legger Nilsen til.

Fremover skal strategien forsterkes med både aktiviteter og handlingsplaner:

- Vi har hatt flere workshops hvor det har kommet utrolig mange konkrete forslag til tiltak og aktiviteter. Frem mot juni skal disse gås gjennom og tas ned til en håndterbar mengde, slik at vi til slutt får en komplett strategi på plass som også inkluderer aktiviteter og handlingsplaner, forteller Nilsen.

Les også: - Å favne hele bransjen er viktigst

Organisatoriske grep
Den nye strategien til NBF får også betydning for hvordan organisasjonen skal se ut:

- Hvordan vi organiserer arbeidet vårt er en konsekvens av vår strategi og våre satsingsområder. Det handler både om hvordan vi skal organisere oss internt, og hvordan vi oppfattes utenfra, sier Nilsen.

- Vi har derfor satt ned en arbeidsgruppe som nå jobber med hvordan vi skal organisere oss, fortsetter han.

Han sier at intensjonen med å se på den interne strukturen er todelt:

- Det er både et strategisk perspektiv i forhold til det som skal gjøres av aktiviteter og i forhold til våre handlingsplaner, men også i forhold til det nye medlemsgrunnlaget vårt, sier Nilsen.

- Godt posisjonert
- Vi føler at bilbransjen er godt posisjonert for å ta et slikt standpunkt, sier Egil Steinsland.

Han viser til den høye elbilandelen for nybilsalget i Norge:

- Dette er det mest åpenbare eksempelet, eller at vi har et servicemarked hvor vi allerede reparerer og overhaler deler, i en tid hvor flere bransjer begynner å se på at det er noe de også vil begynne med, sier Steinsland.

- Det er ikke så mange år siden vi levde mer eller mindre av å selge fossilbiler. Nå er det nullutslipp, bærekraft og ansvarlighet som gjelder, fortsetter han.

Egil Steinsland mener bilbransjen er godt rustet for å møte en mer bærekraftig fremtid, og at bransjen gjennom dagens virksomhet allerede er godt i gang.

- Stor aksept
Nilsen forteller at administrasjonen i NBF sammen med forbundsstyret siden oktober i fjor har jobbet med de strategiske grepene som må tas for å bygge opp under det nye formålet.

- Dette har vært en svært grundig og involverende prosess med både medlemmer og tillitsvalgte, samt andre organisasjoner, hvor det er gjort et betydelig underliggende arbeid med intervjuer og analyser, sier Nilsen.

- Hvordan har reaksjonene fra medlemmene vært på den nye strategien?

- Vi har opplevd stor aksept. Hovedlinjen og bærekraftig bilbruk har vi ikke opplevd noen uenighet om, her står bilbransjen samlet, svarer Nilsen.

- Aktørene kan slåss i markedet, men ser samtidig at de kan samles om noe større – bilen og dens livsløp. Klarer vi å sikre posisjonen til bilen og bilbruk i fremtiden, så vil det gagne alle som har en aksje et eller annet sted i bilens livsløp, utdyper Nilsen.

Kommunikasjonsselskapet WergelandApenes har vært hyret inn i prosessen for å lose strategiarbeidet i havn:

- Det er helt normalt å engasjere eksterne aktører for enten å stå for hele prosessen, eller for å fasilitere prosjektet. Mens vi har utarbeidet strategien, har WergelandApenes fasilitert prosjektet, og bidratt med kompetanse, kunnskap og nye øyne, sier Nilsen. 

- Svært godt fornøyd
NBFs digitale og direktesendte årskonferanse kommende tirsdag har samme navn som NBFs nye strategi – «Bærekraftig bilbruk».

Her skal både Kim Garbielli i UN Global Compact Norge, Simona Trombetta i Bertel O. Steen, Bjarne Brøndbo i Bil1Din, Jens Petter Markestad i Mjøsbil og Stig Morten Nilsen innta det digitale podiet.

- Konferansen handler om bærekraft og bilbruk, og jeg er svært godt fornøyd med programsammensetningen i år, sier Steinsland.

- I tillegg bygger vi på med frokostmøter for medlemmene onsdag, torsdag og fredag, slik at neste uke blir en liten bærekraftuke, sier Egil Steinsland.

Små endringer i styret
Tirsdag 27. april er det også generalforsamling i NBF. 

Følgende styremedlemmer er på valg, og valgkomiteen, som består av Jarle Viuls, Rune Wang-Henrichsen og Thomas Engebretsen, har lagt frem følgende innstilling:

 • Torgeir Halvorsen (Jæger Automobil AS) gjenvelges som styremedlem
   
 • Sten Magne Andreassen (Bilskadesenteret Tromsø AS) gjenvelges som styremedlem
   
 • Karstein Ahlin (Volvo Norge AS) gjenvelges som styremedlem
   
 • Petter Hellman (Møller Mobility Group AS) gjenvelges som styremedlem
   
 • Frode Hebnes (Bilia Personbil AS) gjenvelges som styremedlem
   
 • Thorbjørn Myrhaug (Bertel O. Steen Detalj AS) gjenvelges som varamedlem

Varamedlem Tove Kristiansen (Grua Auto AS) ønsket ikke gjenvalg. Nytt varamedlem blir Helene Rustberggard, daglig leder i og eier av Gol Auto AS.

Helene Rustberggard kommer inn som varamedlem i styret, og erstatter Tove Kristiansen.

Følgende styremedlemmer fortsetter (er ikke på valg i år):

 • Styreleder Per Helge Gumpen (Gumpens Auto AS)
   
 • Styremedlem Frode Neteland (Norsk Scania AS)
 • Styremedlem Geir Holum (Witro Bil AS)
 • Styremedlem Svein Arild Johnsgård (Sulland Gruppen AS)
 • Styremedlem Frank Martinsen (Bilservice Gruppen AS)
   
 • Varamedlem Helge Ellingsen (Kverneland Bil AS)
 • Varamedlem Bjørn Standal (Fix Holding AS)

Dagens NBF-styre: Foran fra venstre: Tove Kristiansen (Grua Auto), Thorbjørn Myrhaug (BOS Detalj), Sten Magne Andreassen (Bilskadesenteret Tromsø), Bjørn Standal (Fixbil), Frode Neteland (Norsk Scania), Petter Hellman (Møller Mobility Group) og Frank Martinsen (Bilservice Gruppen). 

Les også: Nye styremedlemmer i NBF

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Stian Blindheim Øystein Byberg | Knut Moberg | Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo 


 Følg BilJobb.no på LinkedIn