Det er ingen hemmelighet at 2021 ble et ekstraordinært godt år for norsk bilbransje, og at fjoråret overgikk gullåret 2020 med god margin.

Det er imidlertid først nå at BilNytt.no kan vise at merkeforhandlernes resultater har mer enn tredoblet seg på to år, og at det er betydelig forskjell mellom forhandlerne av de ulike bilmerkene.

BMW-forhandlerne har vært i en egen liga de siste årene. Det kommer klart til syne også på 2021-tallene, men det gjenstår å se om det også gjelder i 2022:

BMW-forhandlerne nærmest slaktet importøren på flere områder i BilNytt.no sin forhandlerundersøkelse i fjor, og i kjølvannet av undersøkelsen skrev BilNytt.no om kampen om bruktbilmarginene mellom forhandlere og importør

Til tross for blant annet høyt sykefravær grunnet pandemien og stadig mer forsinkede leveranser bød 2021 altså på historiens høyeste antall nybilregistreringer og antall eierskifter – samt tidenes beste resultat for norske merkeforhandlere.

Bratt vekst
BilNytt.no sin store regnskapsoversikt viser nemlig at det samlede resultatet for 492 norske merkeforhandlere økte med 1,6 milliarder kroner fra 2020 til 2021.

Det samlede resultatet før skatt gikk opp fra 4,5 milliarder kroner i 2020 til nærmere 6,2 milliarder kroner i 2021.

Omsetningen for de samme 492 merkeforhandlerne økte fra 124 milliarder kroner i 2020 til 147,4 milliarder kroner i 2021. 

Samlet resultatmargin gikk opp fra 3,7 % til 4,2 %. 

I fjor omtalte BilNytt.no de rekordhøye 2020-resulatetene som oppsiktsvekkende, og nå er altså 2021-tallene vesentlig sterkere.

Sammenlignes tallene fra de samme 492 merkeforhandlerne år mot år, ser det slik ut: 

 • Resultat før skatt 2021: 6,2 milliarder kroner 
  (2020: 4,5 milliarder)
  (2019: 1,9 milliarder)
 • Omsetning 2021: 147,4 milliarder kroner 
  (2020: 124 milliarder)
  (2019: 105 milliarder)
 • Samlet resultatmargin 2021: 4,2 % 
  (2020: 3,7 %)
  (2019: 1,8 %)

Oversikten viser at 311 av de 492 merkeforhandlerne leverte bedre resultat før skatt i 2021 enn året før.

Også gjennomsnittstallene for de 492 forhandlerne viser en sterk økning i 2021 sammenlignet med året før.

Den gjennomsnittlige resultatmarginen for forhandlerne i oversikten endte på 3,1 % i 2021, opp fra 2,8 % året før. 

Gjennomsnittlig resultat før skatt økte kraftig; fra 9,2 millioner kroner i 2020 til hele 12,5 millioner kroner i 2021. 

Samlet resultat før skatt (søylene) og resultatmargin (linjen) for norske merkeforhandlere 2012-2021:

De blå søylene viser samlet resultat før skatt, mens den oransje linjen viser samlet resultatmargin.

Oversikten inkluderer ikke Tesla- og RSA-tallene. For 2021 gjelder tallene for de 492 merkeforhandler-selskapene der 2021-tallene er tilgjengelig i Brønnøysundregistrene.

Samlet resultatmargin er beregnet ut fra summen av alle forhandlernes omsetning og resultat.

Gjennomsnittlig resultatmargin er gjennomsnittet av resultatmarginen for alle forhandlerne for det enkelte bilmerke.

BMW-forhandlerne på topp
Som i 2020, var det også i 2021 BMW-forhandlerne som leverte de sterkeste marginene; 6,0 % i gjennomsnittlig resultatmargin og hele 6,6 % i samlet resultatmargin. 

Tross høye marginer, har den gjennomsnittlige marginen for de 16 forhandlerselskapene som selger BMW en liten nedgang på 0,1 prosentpoeng. 

I mars skrev BilNytt.no at BMW-importøren ville ta seg bedre betalt for gjenkjøpsbilene, og at BMW-forhandlerne var pessimistiske til egen inntjening.

Godt år for Skoda-, Audi- og Volvo-forhandlere
At Skoda endelig kunne utlevere store volum Enyaq i 2021, ser ut til å ha bidratt godt på bunnlinjen til landets 35 Skoda-forhandlere:

Skoda-forhandlerne økte både samlet og gjennomnsittlig resultatmargin med 1,4 prosentpoeng i fjor.

Ser vi på den samlede resultatmarginen er Skoda-forhandlerne de nest mest lønnsomme etter BMW med en resultatmargin på 5,8 %.

Hakk i hæl finner vi Skodas konsernsøster Audi, der forhandlerne leverer en samlet resultatmargin på 5,7 %, opp fra 4,5 % året før.

Også den samlede resultatmarginen hos forhandlerne for Volvo og Volkswagen er over 5 %, henholdsvis 5,6 % og 5,4 %.

I oversikten over gjennomsnittlig resultatmargin er det Toyota-forhandlerne som inntar tredjeplassen med en resultatmargin på 4,9 %.

Resultatmargin for forhandlere av de ulike bilmerkene:
Samlet og gjennomsnittlig resultatmargin for forhandlerselskapene

Endring i prosentpoeng. Forhandlere som selger flere merker er med for alle merkene de fører.

Spredt for de Bertel O. Steen-tilknyttede
Forhandlerne for alle Bertel O. Steen-merkene ligger på nedre halvdel av tabellen for samlet resultatmargin.

Det er forhandlerne av Mercedes-Benz og Peugeot som er importørens mest lønnsomme. 

Mercedes-Benz-forhandlerne leverte en en samlet resultatmargin på 2,8 % (+ 0,2), mens Peugeot-forhandlerne leverte 2,7 % (+0,2).

Ser vi på gjennomsnittlig resultatmargin leverte Mercedes-Benz-forhandlerne 3,0 % (+ 0,5), mens Peugeot leverte hele 3,3 % (+ 0,5) 

Ingen av Stellantis-merkenes forhandlere har hatt tilbakegang sammenlignet med 2020. 

Kia-forandlerne har hatt fremgang sammenlignet med 2020, men ligger fortsatt under snittet for alle merkeforhandlerne. 

Baklengs for Hyundai-forhandlerne
Mens BYD-forhandlerne ligger høyt oppe på tabellen, er Suzuki og Isuzu på bunn. RSA Bil-forhandlerne er ikke med i datagrunnlaget fordi forhandlernes tall ikke er skilt fra RSAs importørvirksomhet. 

Hyundai-forhandlerne har hatt negativ utvikling i resultatmarginen: 

Hyundai-forhandlernes samlede resultatmargine er tilbake med 0,7 prosentpoeng, fra 3,0 % i 2020 til 2,3 % i fjor. Den gjennomsnittlige resultatmarginen gikk tilbake med hele 0,9 prosentpoeng, fra 3,6 % i 2020 til 2,7 % i fjor. 

Også Subaru-, Hongqi-, Mitsubishi-, Isuzu- og Suzuki-forhandlerene leverte svakere samlede resultatmarginer i 2021 enn i 2020. 

Mange av disse forhandlere selger flere av de samme merkene. 

Ser vi på gjennomsnittlig margin hadde også Renault-, MG-, og Mazda-forhandlerne tilbakegang, i tillegg til BMW. 

Se alle 2021-tallene for merkeforhandlerne i BilNytt.nos database:

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn