I formiddag ble det kjent at en rekke Bertel O. Steen-profiler har fått nye roller i konsernet

Bakgrunnen for den store omorganiseringen er ifølge konsernsjef Harald Frigstad for at konsernet skal få større slagkraft på digital utvikling.

- Vi har et behov for å øke farten og kraften i vår digitale utvikling ytterligere, sier Harald Frigstad.

- I tillegg er det viktig å øke den interne mobiliteten blant ledere i konsernet. Vi gjør derfor en større omorganisering for å få til begge disse elementene, sier Frigstad.

Bertel O. Steen har en ambisjon om å gjøre det enklere å være kunde og enklere å lykkes som medarbeider i konsernet.

Frigstad mener at nøkkelen for å få til dette er en digital utvikling som gir en bedre omnikanal kundereise både på bilsalg og service – og som samtidig forenkler og forbedrer disse prosessene for konsernets ansatte. 

- Et omfattende program
- Konsernet har de siste årene utviklet stadig bedre digitale systemer for både salg og service. Vi har styrket vår kompetanse innenfor data og CRM og etablert sterke miljøer for å bygge opp disse strategisk viktige områdene, sier konsernsjefen.

Han legger til at Bertel O. Steen i tillegg skal fornye sitt ERP-system.

- Nå skal dette arbeidet styrkes, og tiden er inne for å samle disse utviklingsmiljøene i en felles struktur. 

Den digitale endringsreisen til konsernet har fått navnet SHIFT:

- Det er i sum et omfattende program som må lykkes for at Bertel O. Steen skal være godt rustet for årene som kommer, sier Frigstad.

- Siden endringsprogrammet er så omfattende så har det så langt vært jobbet med i flere avdelinger hos oss. Nå har vi et behov for å kraftsamle dette i en egen enhet for å sikre nødvendig klarhet og fremdrift, sier Harald Frigstad. 

Nye avdelinger
De miljøene som har jobbet med forskjellige områder innen digital utvikling vil nå samles under én ledelse:

Det gjelder for hele IT-avdelingen, CRM, Data & Innsikt, utviklingen av digitale verktøy på salg og service for å nevne noe.

Denne nye enheten skal ledes av Stian Helle.

- Stian Helle har gjennom flere år har gjort en god jobb med utviklingen av bedre digitale systemer for servicemarkedet, sier Frigstad.

Avdelingen «Kjedeutvikling og tjenester», som har vært ledet av Simona Trombetta – som nå er ny Kia-sjef etter Irene Solstad – har inntil nå utviklet det meste av salgsstøttesystemer.

Når arbeidet med dette flyttes inn i Avdeling for digital utvikling, er det naturlig at de andre enhetene flyttes over til andre avdelinger i konsernet, opplyser Bertel O. Steen. 

Eksempelvis flyttes «Bilfinans» inn i linjen til Økonomi og Finans, mens «Kjede- og forhandlerutvikling» flyttes til Mercedes-Benz.

Import-fellesfunksjonene «Billogistikk» og «Fleetsales» som tidligere har ligget under Stellantis flyttes også slik at felles importtjenester samles i Mercedes-Benz.

Stian Helle skal lede Bertel O. Steens SHIFT-avdeling for digital utvikling. Han kommer fra stillingen som leder av servicemarkedet i konsernet.

Økt intern mobilitet
- Med de store endringene som følger av den nye SHIFT-organisasjonen, er det naturlig å bruke anledningen til å øke den interne mobiliteten blant våre ledere samtidig, sier Harald Frigstad.

- Jeg har et stort ønske om å styrke intern mobilitet mellom lederroller i konsernet fordi jeg mener det vil utvikle både den enkelte medarbeider og være til fordel for Bertel O. Steen.

- Slike skifter gir mye energi til organisasjonen, er sunt for bedriftskulturen og gir ledere en bredere erfaringsbakgrunn. Dette er en av fordelene med å være et stort konsern og noe vi må utnytte, avslutter konsernsjef Harald Frigstad.

Dermed får en rekke av konserndirektørene til Harald Frigstad i Bertel O. Steen nye roller.

Dette er de nye rollene:

 • Avdeling for digital utvikling (SHIFT): Ny leder blir Stian Helle (kommer fra stillingen som leder av Servicemarkedet). 
 • Avdeling for Servicemarkedet: Ny leder blir Vegar Rognli (kommer fra stillingen som leder kommersiell utvikling, Servicemarkedet). 
 • Mercedes-Benz: Ny leder blir Thorbjørn Myrhaug (kommer fra stillingen som direktør i Bertel O. Steen Detalj). 
 • Stellantis Norge: Ny leder blir Kjetil Myhre (kommer fra stillingen som direktør for Mercedes-Benz). 
 • Kia Norge: Ny leder blir Simona Trombetta (kommer fra stillingen som leder Kjedeutvikling og tjenester).
 • Bertel O. Steen Detalj: Ny leder blir Per-Kristian Jonassen (kommer fra stillingen som driftsdirektør i Bertel O. Steen Detalj).  
 • Bertel O. Steen DetaljMarius Thorberg blir ny driftsdirektør etter Per-Kristian Jonassen (kommer fra stillingen som leder Bertel O. Steen Lørenskog) 
 • Bertel O. Steen Lørenskog: Ny leder blir Simen Heggestad Nilsen (kommer fra stillingen som direktør i Stellantis Norge) 
 • Bertel O. Steen Ullevål: Ny leder blir Irene Solstad (kommer fra stillingen som direktør i Kia Norge) 
 • Bertel O. Steen Asker & Bærum + Hønefoss: Ny leder blir Torgeir Stadheim (kommer fra stillingen som daglig leder Bertel O. Steen Ullevål)
 • Snap Drive: Ny leder blir Knut Espenes (kommer fra stillingen som daglig leder Bertel O. Steen Asker & Bærum)
 • Avdeling for Strategi, HR og Kommunikasjon: Ny leder av denne sammenslåtte enheten blir Magnus Øverby (kommer fra stillingen som Direktør Strategi og forretningsutvikling).  
 • Leder BærekraftIngrid Haaskjold (kommer fra stillingen som senior forretningsutvikler). Stillingen er plassert i avdeling for Strategi, HR og Kommunikasjon.

Organisasjonskart Bertel O. Steens nye konsernledelse:
Klikk for å forstørre

Dette er konsernledelsen i Bertel O. Steen pr. 17. april 2023.

Konsernledelsen: Fem ut og to inn
I dag består konsernledelsen i Bertel O . Steen av 13 personer, hvorav to er kvinner. 

Når endringene som ble kjent i dag trer i kraft 17. april, vil konsernledelsen bestå av 10 personer – hvorav én kvinne. 

Avtroppende Kia-sjef Irene Solstad går over i rollen som daglig leder for forhandleren Bertel O. Steen Ullevål, og går med det ut av konsernledelsen.

Simona Trombetta tar over som Kia-sjef, og blir sittende i konsernledelsen. 

Ut av konsernledelsen går også Simen Heggestad Nilsen (Stellantis) Thor Vidar Mothes (IT/CIO), Anders Rikter (kommunikasjon og samfunnsansvar) og Terje Bernton (HR).  

Magnus Øverby, som i dag er konserndirektør for strategi og forretningsutvikling, blir ny konserndirektør for strategi, HR og kommunikasjon. 

Inn kommer Vergard Rognli (servicemarked) og Per-Kristian Jonassen (Detalj).

Les også: Harald Frigstad: - Vi ønsker ikke å være en prøveklut

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn