- Hvordan kan «samme» bil få ulik avgiftsbelastning avhengig av hvem som tar den inn til Norge, har vært spørsmål blant bilforhandlere og bruktbilimportører den siste tiden.

Flere bilforhandlere som har importert nyere ladbare Mitsubishi Outlander PHEV har påpekt at de blir belastet med en engangsavgift på drøyt 19.000 kroner, mens den offisielle Mitsubishi-importøren MMC Norge AS belastes rundt 11.000 kroner i engangsavgift.

8.559 kroner for lite avgift
Basis for avgiftsberegningen er oppgitt elektrisk rekkevidde. Mer enn 50 kilometer gir maksimalt avgiftsfradrag.

Det later til at avgiften på Mitsubishi-importørens biler er basert på NEDC-målinger mens de bruktimporterte beregnes etter WLTP-måling.

Dette blir bekreftet av forhandlere som selger både nye og bruktimporterte Outlandere som forteller at de bruktimporterte bilene blir avgiftsberegnet etter en WLTP-rekkevidde på 45 km, mens bilene som er importert gjennom offisielle kanaler benytter NEDC-verdi på 54 km.

- En ny Outlander får avgift på 10.988 (eks. vrakpant). Denne avgiften bekreftes av Mitsubishi-forhandlere og er oppgitt i importørens prislister. En bil vi bruktimporterer får WLTP-rekkevidde lagt til grunn. Avgiften på denne blir da 19.547 (eks. vrakpant), sier en bruktbilforhandler til BilNytt.no.

Det betyr at NEDC-bilene får 8.559 kroner lavere avgift enn WLTP-bilene.

Ifølge skattemyndighetene er det WLTP-tall som skal legges til grunn når tall for elektrisk rekkevidde legges inn i avgiftsberegningen.

Det konkluderes med at MMC Norge har benyttet feil rekkevidde for Outlander. Feilen beskrives slik av skattemyndighetene:

«Det er riktig at det er bestemt at NEDC skal benyttes i 2019, men da snakker vi om NEDC 2.0, altså WLTP-verdi for CO2 som tilbakeregnes til NEDC. Slik omregning finnes ikke for elektrisk rekkevidde, derfor vil det være rekkevidde iht. WLTP, som gjelder for WLTP-kjøretøy. Dette er avgjort av Finansdepartementet i samarbeid med Vegdirektoratet og Skattedirektoratet», skriver Skatteetaten i et svar til bruktbilimportøren som stilte spørsmål om forskjellen.

Ikke CO2MPAS for rekkevide
Med andre ord, omregningsfaktoren for CO2-beregningen – som ble innført for å gjøre overgangen til det strengere WLTP-regimet akseptabel – finnes ikke for rekkeviddeberegning.

Bilimportørenes Landsforening (BIL) bekrefter dette overfor BilNytt.no:

- Så rart det enn kan høres ut, er det Skattedirektoratet som har rett i at det er WLTP som gjelder for elektrisk rekkevidde, sier Tore Lillemork, teknisk direktør i BIL. 

- For å si det slik: om de ikke har rett, så får de rett – men det skyldes at omregningsprogrammet CO2MPAS ikke har funksjon for rekkevidde, bare for CO2-utslipp, fortsetter Lillemork.

Skatteetaten slår fast at korrekte verdier for en ny Outlander PHEV skal være: CO2 = 40 g/km (beregnet etter NEDC 2.0) og elektrisk rekkevidde = 45 km (beregnet etter WLTP).

«Statens vegvesen og Skatteetaten er oppmerksomme på dette og følger dette opp med Mitsubishi Norge», heter det i svaret fra Skatteetaten til bruktbilimportøren.

- Leverer data likt for hver Mitsubishi-modell
MMC-sjef Rune Gjerstad sier at de i samarbeid med Statens vegvesen har satt opp digitalt uttrekk av COC for samtlige biler som MMC importerer.

- Oppsett for COC er likt for hver bil, og vi leverer dermed alle data direkte videre til Statens vegvesen slik at blant annet korrekt avgiftsberegning skal kunne foretas uten medvirkning fra vår side, sier Gjerstad til BilNytt.no.

- I prislisten legges 54 km rekkevidde til grunn. Vil dere justere dette til 45 km?

- Vi avklarer avgiftsgrunnlag med rette myndighetsinstanser, og innretter oss naturligvis etter det som blir resultatet av avklaringen, sier Gjerstad.

- Hvem får regningen for for lite betalt avgift på Outlander PHEV?

- Nå foreligger det ingen slik regning. Kunder av Mitsubishi kan uansett være trygge på at de holdes utenfor en tenkt avgiftsjustering på en bil de allerede har betalt, sier Rune Gjerstad (bildet).

- Hva vil dere gjøre med prisene? Vil de økes i henhold til økt avgift eller beholdes prisen og marginen reduseres?

- Vedrørende prisene så vil vi innrette oss etter den avklaringen som gjøres med Skatteetaten. Vi har foreløpig ikke mottatt noen informasjon fra dem i denne sakens anledning.

- Vil dere bestride eventuelle avgiftskrav? 

- Vi tar en eventuell dialog omkring dette med gjeldende etat.

- Hva er veien videre for deres del?

- Vi retter oss etter de retningslinjer som til enhver tid gis av myndighetene, avslutter Gjerstad.

- Har nok vært i god tro
- Importøren har nok vært i god tro, siden dette er både komplisert og – ikke minst – ikke helt logisk, konkluderer Tore Lillemork i BIL.

Når man ganger opp med antall registrerte Outlander PHEV blir det relativt store beløp.

BilNytt.no er ikke kjent med det nøyaktige antallet biler hvor det er betalt for lav engangsavgift. Siden 1. september 2018 er det registrert over 3.000 ladbare Outlandere. Dette tilsier at det kan være innbetalt minst 27 millioner kroner for lite i engangsavgift.

 Følg BilNytt.no på Facebook