Nye satser for CO2
I overgangen fra NEDC2 til WLTP som målemetode for CO2-utslipp har Finansdepartementet lyttet til bilbransjen og lagd nye innslagspunkter og satser for CO2-avgiften. 

Nye utslippsverdier (WLTP) i engangsavgiften for personbiler innføres provenynøytralt ved å nedjustere satser og oppjustere innslagspunkter i CO2-komponenten.

Innslagspunktene for egenvekt er ikke endret. 

Nye innslagspunkter og satser i bilavgiftene sammenlignet med dagens avgifter:

Uendret rekkevidde-krav til ladbare hybrider
I 2020-budsjettet videreføres kravene til rekkevidde for ladbare hybrider. Ladbare hybrider må fortsatt ha elektrisk rekkevidde på minst 50 km for å oppnå maksimalt fradrag. 

Elbilfordelene videreføres
Elbiler vil også i 2020-budsjettet fortsatt ha avgiftsfritak og momsfritak. 

Omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift
Omregistreringsavgiften og trafikkforsikringsavgiften (tidligere kjent som årsavgiften) prisjustere med 1,9 %.

Vrakpanten holdes uendret
Vrakpantavgiften er på 2.400 kroner for personbil, varebil, campingbil, og 500 kroner for moped og motorsykkel.

Drivstoff og veibruk
Totalt sett går veibruksavgiftene ned. Avgiften på bensin og autodiesel/biodiesel kuttes med henholdsvis 6,5 og 5,0 %, noe som reduserer statens inntekter med anslagsvis 281 millioner kroner.

CO2-avgiften for bensin øker med 6,8 % og vil ligge på 1,26 kroner per liter neste år.

Vi merker oss at avgiften på bioetanol mer enn halveres fra 5,25 til 2,37 kroner per liter.

Det innføres veibruksavgift på naturgass på 1,02 kroner per Sm3, mens LPG-avgiften økes med 16,8 % til 3,48 kroner per kilo. Samlet sett snakker vi om en avgiftsskjerpelse på 12 millioner kroner for disse typene drivstoff.

50 millioner til Enova
Regjeringen foreslår at bevilgningen til Enova økes med 50 millioner kroner. Midlene skal prioriteres til tiltak for utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor, inkludert støtte til nullutslippsteknologi i næringstransport.

Les også: Enova med 50.000 i elvarebilstøtte

BAKGRUNN FOR ENDRINGER I CO2-AVGIFTENE:
I fjor valgte regjeringen å utsette overgangen til avgiftsberegning basert på CO2-utslipp målt etter WLTP til 2020-budsjettet.

WLTP er den nye målemetoden for CO2-utslipp som alle nye biler må gjennom for å typegodkjennes for det europeiske markedet. Hensikten er å få mer realistiske utslippstester av bilene.

WLTP gir generelt et høyere utslipp enn den gamle NEDC-målemetoden og ville derfor medført vesentlig høyere CO2-avgifter.

Det ble imidlertid jobbet knallhardt i kulissene for at avgiftene ikke skulle skyte i været. 

Tunge aktører som BIL, NBF, NAF og andre har arbeidet for at man skulle bruke en kalibrert versjon av NEDC-dataene som basis for 2019-avgiftene.

Uten dette arbeidet hadde bransjen og forbrukerne kunnet oppleve et svært merkbart avgiftshopp.

Det er slike store utslag bransjen unngikk i 2019, og som i dag er bekreftet at bransjen også unngår for 2020, der WLTP-verdier vil ligge til grunn for CO2-avgiften.

Bilimportørene har gjort et omfattende arbeid for å finne nye innslagspunkter og satser for å kalibrere CO2-avgiften slik at den blir provenynøytral basert på det faktiske bilsalget.

Dermed oppnås provenynøytralitet såfremt bilsalget er det samme neste år som i år.

Les også: Slik skal bilbransjen berges fra WLTP-sjokket

Les også: Slik ville rene WLTP-avgifter sett ut

 Følg BilNytt.no på Facebook