KOMMENTAR

av Jon Winding-Sørensen

Det kommer meldinger fra Kina om at det for tiden vurderes å utsette innføringen av nye utslippskrav, slik at bilprodusentene først kan selge ut store lagre av eldre biler som ikke møter de nye utslippskravene.

Det har åpenbart hopet seg opp store mengder av usolgte, og etter hvert uselgelige, biler fordi etterspørselen forsvant før fabrikkene begynte å skru ned produksjonen.

Det er Bloomberg som kommer med disse opplysningene og siterer personer som kjenner til diskusjonene, men som ikke vil bli navngitt fordi diskusjonene er hemmelige.

De nye kravene i Kina dreier seg først og fremst om rensing av partikler og NOx, og tilsvarer egentlig en overgang Europa har hatt til strengere Euro 6-standarder.

Disse nye kravene har allerede vært gjeldende i deler av Kina, men det er ikke før 1. juli de skal bli gjeldende for hele nasjonen.

Det skal være industrien som har bedt om denne utsettelsen.

Les også: Så mye kan bilprodusentene blø

Stille i Europa
I Europa er det ingen tegn som tyder på at bilindustrien har bedt om utsettelse eller fjerning av 95-grams-kravet på flåteutslipp, der store milliardbøter truer.

Det har vært snakk om mange andre former for hjelp, men dette temaet har (foreløpig?) ikke vært berørt.

Tvert imot, noen ferske bemerkninger tyder på at industrien jobber som om utslippskravene ikke vil bli rørt ved:

For eksempel finner man, når man finleser Ralf Brandstätters beretning om et meget godt 2019, et svar på det spørsmålet ingen egentlig har turt å stille ennå.

Brandstätter er COO hos Volkswagen, og etter å ha fortalt om 6,3 millioner biler i fjor og driftsmargin på 4,3 % finner vi langt nede:

- I 2020 står vi overfor meget store utfordringer, spesielt med tanke på korona-pandemien, sier han, men legger til at sammen kan de alle se fremtiden trygt i møte.

Ikke minst fordi det han kaller den første fasen av strategiplanen «TRANSFORM 2025+» er gjennomført og vellykket og vil gi et merkbart bidrag til Volkswagens konkurranse-evne.

Nå er man inne i fase to som blant annet betyr E-offensiv. Og så sier han:

- I det løpende året skal vårt flåtesnittutslipp senkes med 25 gram pr. km. Vi har tro på at merket skal møte de gjeldende grenseverdier i EU.

Med andre ord: Volkswagen jobber ut fra gamle forutsetninger, uten å regne med at EU kommer til å røre ved de utslippsgrenser som gjelder – uansett hvilke problemer Europas bilbransje ellers har.

Og denne holdningen ble gjentatt sent torsdag kveld da den mektige presidenten for VW/Audi-forhandlerforening i Tyskland, Dirk Weddigen von Knapp, krevde øyeblikkelige statlige kreditter og at omfattende byråkratiske hindringer samtidig måtte fjernes, ellers ville forhandlerne gå inn i en fullstendig krise.

Men oppe i dette klare nødskriket sier han også:

- Uten forhandlerne – uansett hvilke merker de representerer – vil det ikke bli noen E-mobilitet. Og da vil ikke Tyskland kunne nå sine CO2-mål.

Kortsiktige bekymringer tyngst
Ingenting om 95 gram, verken her eller der. De få signalene vi foreløpig har fått tyder i hvert fall på at utslippsmålene blir oppfattet som en konstant, uansett hvor mye uro det er ellers.

Men de siste dagene har produsentene vært travelt opptatt med kunder som forsvinner og med fabrikker som må stenge – jeg ser ikke bort fra at spørsmålet om truende bøter henger der som et Damokles-sverd over dem, og at derfor er 95 grams-målet foreløpig annen eller tredje prioritet.

I disse dagene er det nok andre og mer kortsiktige bekymringer som veier tyngre.

Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen:

 Følg BilNytt.no på LinkedIn