KOMMENTAR
av Jon Winding-Sørensen

Noe av det første vi hørte fra NBF da krisen var et faktum var Birger Skjellvik, styrelederen, som sa: «Bilforhandlerne er ekstra sårbare i en situasjon som denne, fordi de har mye kapital bundet opp i sine lagerbeholdninger som raskt kan tape seg i verdi», og som ba om all den hjelp og støtte importørene kunne gi. 

Les også: - Bilforhandlerne er blant de mest sårbare bedriftene

- Vil ikke tape tid
Toyota i Tyskland tar grep. De fokuserer utfordringene ved dagens situasjon og hvordan Toyota i Tyskland kan gjøre de negative virkningene hos forhandlerne så små som mulige.

Importøren presenterer proaktive grep som kan være med på å gjøre forhandlernes byrder mindre:

 • Styrket hjelp ved finansiering av innkjøp via Toyota Credit
 • Ingen garanti audits
 • Nye IT-systemer skal ikke rulles ut nå
 • Ingen "mystery shopping"

Alain Uyttenhoven, president i Toyota Deutschland, understreker at:

- Vi vil ikke tape noe tid for å kunne komme gjennom denne vanskelige fasen på best mulig måte. Vi vet jo alle at det vil komme en tid etter korona.

Flytter frister
«Forhandlerne er mine krigere» forkynner Maria Grazia Davino lett dramatisk  – hun er leder for FCA Deutschland. Men derfra blir det veldig konkret:

 • Forutsetningene for noen av bonus-byggeklossene regnes uten videre som oppfylt for Q2
 • Betalinger for biler i FCA-bankens finansieringsbestand blir skjøvet 60 dager fremover
 • Den siste delinnbetalingen, i forhold til betalingsplaner, blir skjøvet 90 dager frem
 • Fristen for å følge opp leads økes med 7 dager, og så videre

Fra diskusjoner til nødpakke
Det er bare en måned siden Peugeot var i opphetede diskusjoner med sine tyske forhandlere om blant annet månedlige salgsmål.

Nå har produsenten i samarbeid med forhandleforeningene til Citroën, DS og Peugeot (VCDP), og med PSA-banken, sendt av gårde en meget omfattende nødpakke til sine forhandlere.

Umiddelbart trer blant annet følgende tiltak i virksomhet:

 • Volum-målene for mars oppheves og man garanterer 100 prosent bonusnivå for bonusberettigede kontrakter i april
 • Man opphever LEV-målene (Light Electric Vehicles) i mars og fastsetter samtidig en full LEV-bonus for bonusberettigede kontrakter i april
 • Alle «premier» for premieberettigede demo- og utstillingsbiler blir utbetalt umiddelbart. Samtidig utsettes krav for slike biler i mars og april
 • Kundetilfredshetsmålinger oppheves fra 17. mars og frem til slutten på shutdown
 • Rentefrihet på personbiler forlenges til 180 dager, og på varebiler til 240 dager

I tillegg kommer en lang liste over endringer på leasingavtaler, for eksempel en automatisk forlengelse av avtaletiden med seks måneder, men ved normalisering av situasjonen kan kontrakten avsluttes umiddelbart.

Skreddersøm
Lignende grep for andre merkeforhandlere strømmer på, først og fremst fra Frankrike og Tyskland. Fra små aktører som Subaru, Suzuki eller Kia, mellomstore som Hyundai eller Renault og dominerende som Volkswagen og Audi. 

Det er forresten interessant å se autonomien i forslagene. 

Skoda har et som skiller seg ut fra de tiltakene som ble kommunisert fra Ingolstadt og Wolfsburg. Det er åpenbart at her er planene tilpasset de enkelte forhandlerorganisasjonenes virkelighet, og ikke basert på en regnearkmessig sjablong-oppskrift.

Jobber med tiltak
Jeg har i løpet av helgen vært i kontakt med norske importører og forhandlere. 

Da BilNytt.no snakket med for eksempel Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge fredag, fikk vi høre at:

- Toyota Norge og Toyota Finans har iverksatt tiltak for å hjelpe forhandlerne når det gjelder likviditet.

Selv om ikke Olsen utdyper hvilke tiltak det gjelder, er BilNytt.no kjent med at det jobbes hardt med løsninger både for kunder og forhandlere.

Les også: Toyota: - Vi har iverksatt tiltak for å hjelpe forhandlerne

Tvert i mot
Men noen importører gjør også grep som ikke letter hverdagen for forhandlerne. Den siste uken har vi opplevd importør-grep som ikke akkurat styrker forhandlernes posisjon.

For eksempel:

 • En importør som setter opp prisen på biler han har kjøpt inn til lager for lenge siden, «på grunn av valutasituasjonen»
 • En av våre aller største importører som setter opp deleprisene med 10 % over natten, uten antydning av signaler på forhånd
 • En importør som i hvert fall ikke sa ja til forhandlerforeningens bønn om 120 dagers kreditt på alle fakturaer, også de som allerede er sendt. Rentefrihet på biler på lager er derimot allerede innvilget et par av forhandlerne – i hvert fall for biler som har stått der i ett år. Markedsplanen for Q2 skal imidlertid gjennomføres som planlagt

Er det mulig at Norge til de grader er et annerledes-land på denne måten også?

"Double trouble" i Norge
Svarene jeg fikk på mitt konkrete spørsmål om hvorvidt «lignende tiltak (jeg viste til tyske og franske rundskriv) var planlagt i Norge» så stort sett slik ut:

- Ikke meg bekjent. Muligens de prioriterer store markeder. Kanskje ikke aktuelt for private importer heller? Spurte noen kolleger, men ingen hadde hørt noe.

En av reaksjonene jeg fikk da jeg fortalte om tiltakene europeiske bilimportører gjør for å lette korona-situasjonen for forhandlerene sine var denne:

- Dette er ganske utrolig, og i Europa har de ikke en gang valutaproblemet som vi har her i Norge.

Det er bare å håpe at Norge ikke ligger mer enn noen få dager etter resten av Europa når det gjelder å få stablet støttetiltak for bilforhandlerne på beina.

For det holder nok ikke å bare utsette fristen for innbetaling av engangsavgiften.


Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen:

 Følg BilNytt.no på LinkedIn