- Sviktende bilsalg er en samfunnsutfordring, melder Norges Bilbransjeforbund (NBF).

- En nedgang på 50 prosent av salget vil medføre en omsetningsnedgang i bilmarkedet på over 7 milliarder kroner i måneden. Det er en generell og stor svikt i etterspørselen, skriver forbundet i brevet som ble sendt fredag, hvor de på ny ber om økt vrakpant og fjerning av omregistreringsavgiften på brukte biler.

BilNytt.no har tidligere skrevet at både NBF og BIL har krevd de samme tiltakene, blant annet gjennom et brev til landets stortingsrepresentanter.

Les også: Én av fire frykter konkurs - 10.000 er permittert

Stig Morten Nilsen har også vært tydelig på at NBF sammen med BIL og NAF vil komme med innspill om markedsstimulerende tiltak for bilbransjen til revidert nasjonalbudsjett i mai.

Betydelig samfunnsmessig gevinst
For bilbransjen medfører salgsnedgangen svikt i inntjening og at lagre av brukte biler hoper seg opp og truer egenkapitalene til virksomhetene, skriver Norges Bilbransjeforbund.

NBF er i brevet tydelig på at nedgangen i bilsalget er alvorlig også for resten av samfunnet:

- Konsekvensen er en lavere utskiftningstakt av biler og at bilparken blir eldre. Dette er også en utfordring for samfunnet. For folk betyr det at egenkapitalen i bilen reduseres.

- Nye biler slipper ut mindre, og er sikrere enn eldre biler, heter det i brevet, som er signert av administrerende direktør Stig Morten Nilsen.

Det understrekes at den samfunnsmessige gevinsten ved å sikre en fortsatt fornyelse og foryngelse av bilparken er betydelig både i henhold til utslipp og trafikksikkerhet.

Vrakpant på 8.000 kroner
Forslaget i brevet er å øke vrakpanten til 8.000 kroner ut 2020, med mulighet for forlengelse ut 2021:

  • Økningen kan/bør målrettes til å kun gjelde biler eldre enn 12 år.
  • Tilnærmet alle biler under 12 år som vrakes vil uansett være forsikringssaker, så det vil ikke gå utover bileiere.
  • Alternativt kan man velge modellen som vurderes i Danmark, hvor den målrettes inn mot biler med EURO3-teknologi og eldre. I praksis 15 år gamle biler og eldre.

Fjerning av omregistreringsavgiften på brukte biler er også foreslått ut 2020:

  • Det tilsvarer en noe større reduksjon på nyere brukte biler sammenlignet med eldre brukte biler. Dette vil gi incentiver til at folk kjøper så nye biler som mulig.
  • Det vil bidra til økt aktivitet i markedet og muliggjøre en raskere tilbakekomst til en normalisert situasjon etter Korona.
  • I tillegg vil dette gi et likviditetsbidrag til bilforhandlerne gjennom at omløpshastigheten på lagrene av brukte biler øker.

Fase 3
Stig Morten Nilsen har tidligere uttalt til BilNytt.no at markedsrettede tiltak ikke er aktuelt før i "fase 3", noe også regjeringen selv har uttalt. Støtte til næringslivet er nå i "fase 2", og "fase 3" kommer når det er kontroll på smitterisiko, og det lettes på de inngripende tiltakene i samfunnet.

- I den kommende "fase 3" av korona-krisen er det nødvendig å finne smarte og effektive bidrag til at aktiviteten igjen kan økes. NBF mener de to ovennevnte kan være svært gode tiltak, skriver Nilsen i brevet.

I tillegg minner NBF i brevet om oppfølgingen av utsettelse av særavgifter i henhold til Stortingets tidligere anmodningsvedtak og melding fra departementet, da spesielt relatert til engangsavgiften.

Dette er også innspillene NBF, sammen med NAF, har gitt til revidert nasjonalbudsjett.

Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen:

 Følg BilNytt.no på LinkedIn