BilNytt.no-kommentar:
Atle Falch Tuverud

De færreste i bilbransjen trodde at Støre-regjeringen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum ville foreslå en såkalt innfasing av elbilmoms for biler over 600.000 kroner allerede fra 1. januar 2022.

Men det var mange som ventet et tydelig signal om at noe slikt vil bli innført, og kanskje også med en tidslinje (som ikke ble kommunisert i Hurdalsplattformen).

En årsak til at Vedum ikke nevnte innfasing av elbilmoms med et eneste ord i forslaget til endringer i statsbudsjettet, kan være at det faktisk ikke kommer en teknisk modell med en såkalt "innfasing av elbilmoms" i Norge.

BilNytt.no er kjent med at Finansdepartementet aldri har vært tilhengere av unntak i merverdiavgiftssystemet:

Byråkratene i Finansdepartementet har sannsynligvis en smidigere løsning som ordner opp i flere potensielle floker for både regjeringen og Finansdepartementet samtidig – og som kan innføres fra 1. januar 2023, når dagens momsfritak i ESA utløper.

BilNytt.no har de siste ukene skrevet om en rekke snubletråder som vil dukke opp ved innføring av elbilmoms med bunnfradrag på 600.000 kroner.

ESA uttalte nylig til BilNytt.no at behandlingen av en notifisering ikke behøver å ta mer enn et par måneder. Men før en notifisering sendes, foregår det en prenotifisering, som typisk tar rundt 18 måneder, der man avklarer hva som bør sendes til notifikasjon.

Det er pekt på at ESA har godkjent dagens momsfritak av miljøhensyn, og ikke av fordelingshensyn som ser ut til å ligge til grunn for den foreslåtte 600.000 kroners-regelen.

En enklere løsning for å møte både Hurdalsplattformen og landsmøtevedtakene til Ap, Sp og SV ligger trolig allerede i en skuff i Finansdepartementet:

Departementets løsning kan være å innføre full moms på alle elbiler allerede fra 1. januar 2023, og samtidig innføre en kontantstøtte til elbil-kjøpere som tilsvarer momsbeløpet på bilpriser opp til kr 600.000.

Det vil si en kontantstøtte på inntil 150.000 kroner.

Dermed fjernes flere av utfordringene regjeringen og Finansdepartementet ellers vil møte:

Norge slipper å søke ESA om nytt momsfritak der det må argumenteres for både miljøhensyn og fordelingshensyn, og det norske markedet vil harmoniseres mer med det europeiske markedet.

I Tyskland er elbiler momsbelagt som alle andre biler, men det gis for eksempel en kontantstøtte på 90.000 kroner ved kjøp av elbil til under 400.000 kroner.

Samtidig blir det heller ikke nødvendig å finne en annen løsning for å stoppe "bruktimport" av såkalte dobbeltsubsidierte elbiler. På den måten oppfyller denne modellen også et stort ønske fra bilbransjen – et problem som bilbransjen ikke har snakket så veldig høyt om den siste tiden.

Den store innvendingen mot modellen med full moms og kontantstøtte, og ulempen den vil medføre for bilbransjen, kan selvfølgelig være at når momsen først er kommet, så er det lett å redusere kontantstøttebeløpet – år for år.

Men for finansminister Vedum kan dette være løsningen han fikk presentert av Finansdepartementet allerede den første uken i sin nye jobb. Han kan ha blitt overbevist om at han i hvert fall ikke behøver å bekymre seg for en "innfasing av elbilmoms".

Heller ikke SV nevnte innfasing av moms for elbiler over 600.000 kroner i sitt alternative budsjett, til tross for at dette har vært et fast punkt i partiets alternative budsjetter i flere år.

Finansdepartementet har som nevnt aldri vært tilhengere av unntak i merverdiavgiftssystemet, og er tungt inne i arbeidet med å gjøre politiske drømmer om til praktiske løsninger, skal vi tro tidligere finansminister Siv Jensen:

Under konferansen DNB Mobility tidligere i november tegnet Jensen et tydelig bilde av kvaliteten i Finansdepartementets stab, og ga et innblikk i regjeringens og departementets arbeid rundt statsbudsjettene.

«Som ny finansminister hopper man på et godstog i fart», var uttrykket hun brukte.

- Jeg har spurt Trygve Slagsvold Vedum om han er forberedt på å møte seg selv i døren hver dag. Det har jeg selv erfaring med, sa Jensen med en stor porsjon selvironi.

Det var åpenbart at Siv Jensen er mektig imponert over byråkratene i Finansdepartementet. Noe av det hun var mest imponert over er hvor dyktig departementet er til å adaptere en ny regjerings politikk fra dag én.

Hennes gamle drøm om å ha med en egen stor stab fra eget parti inn i Finansdepartementet ble fort overflødig, fortalte hun.

Hun sa at Finansdepartementet var fullstendig samkjørt på Frp/Høyre-politikk allerede dagen etter at den rødgrønne regjeringen gikk av i 2013.

Nå har Finansdepartementet fullt fokus på å finne praktiske løsninger for å sette ambisjonene fra Støre og Vedums Hurdalsplattform ut i livet.

Og det skjer fort, skal vi tro vår tidligere finansminister – svaret er der lenge før politikerne selv har fasiten.

Med andre ord: dersom såkalt "innfasing av elbilmoms" oppfattes som et problem, er det sannsynlig at byråkratene i Finansdepartementet for lengst har funnet en praktisk vei utenom.

Den løsningen er ikke nødvendigvis identisk med de teoretiske løsningene landsmøtene til Ap, Sp og SV har vedtatt.

Men resultatet blir det samme. 

- Å gå fra å være Frp-leder som opposisjonspolitiker, til å være Frp-leder som finansminister er et tøft møte med virkeligheten. Men Trygve Slagsvold Vedum får et mye vanskeligere og tøffere  møte med virkeligheten enn meg. Ikke minst siden han har valgt feil partnere, sa Siv Jensen nylig til norsk bilbransje.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e Martin Huseby Jensen Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn