Støre-regjeringen varslet i sin Hurdalserklæring at det vil komme moms på elbiler over 600.000 kroner, uten å nevne tidspunkt for innfløring. Også SV har ønsket merverdiavgift på elbil på beløpet over 600.000 kroner. 

Gjennom sommeren og høsten har det vært mange spekulasjoner rundt når en innføring av elbilmoms kommer, og hvordan dette teknisk skal la seg gjennomføre.

På bakgrunn av at Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, sa at momsinnføring på elbiler neppe vil skje før 2023 på grunn av teknikaliteter og tidsmangel, er det få som tror at elbilmoms vil innføres allerede fra nyttår.

Mandag legger Støre-regjeringen frem sin tilleggsproposisjon til budsjettet:

Dersom regjeringen da overrasker alle med et forslag om innføring allerede fra 1. januar 2022, må regjeringen ha en klar formening om, eller tydelige signaler på, hvordan ESA vil stille seg til endringen.

Uavhengig av om innføringen kommer i 2022 eller på et senere tidspunkt, er det flere problemstillinger knyttet til godkjenningen i ESA som må avklares.

Embetsverket: - ESA-godkjenning kan ta tid
Fremskrittspartiets finansfraksjon, ved finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi, har stilt regjeringen et budsjettspørsmål om hvor lang tid det vil ta å innføre elbilmoms med bunnfradrag:

“Norge har som kjent fått godkjent mva-fritak for elbiler ut 2022. Hvor lang tid vil det ta i departementet og ESA dersom man ønsker å avklare alternative og mer kompliserte modeller som redusert sats eller terskelverdi?”, spør partiet.

Svaret har ført til enkelte interessante avklaringer:

  • (…) Også endringer i godkjente støttetiltak i løpet av godkjennelsesperioden, må avklares med ESA før ikrafttredelse. Det er vanskelig å gi et generelt svar på hvor lang tid en slik avklaring vil ta", heter det i svaret fra regjeringen til Frps finansfraksjon. 
     
  • "Å avvikle dagens fritak, eventuelt i kombinasjon med redusert sats for elbiler, antas å ligge innenfor gjeldende godkjenning og avklaring med ESA vil trolig kunne skje gjennom en relativt enkel prosess.(…)", heter det videre.

Regjeringen peker selv på at det kan være skjær i sjøen hvis endringen er av en mer komplisert art:

  • "Dersom endringen er av en slik art at ESA mener det kreves ny formell notifikasjon og godkjenning, vil dette nødvendigvis ta en del tid. Til sammenligning tok prosessen med å få godkjent gjeldende merverdiavgiftsfritak for elbiler i underkant av ett år.”, heter i svaret fra regjeringen til Fremskrittspartiet.

Dette er et svar som flere mener signaliserer at det ikke blir elbilmoms før tidligst i 2023.

Les også: Advarer mot moms-kaos på elbiler

Drøfter med ESA
Til BilNytt.no presiserer Finansdepartementet at det i Hurdalsplattformen ikke er angitt fra hvilket tidspunkt momsinnføringen skal gjelde. 

- Hvorvidt en endring i et godkjent støttetiltak kan gjennomføres innenfor rammen av den eksisterende godkjenningen eller krever ny godkjenning, må vurderes konkret og i samråd med ESA. 

Dagens momsfritak for elbiler utløper etter 2022, og regjeringen må uansett søke ESA om fritak for eventuelt å fortsette med fritaket i en ny periode:

- En videreføring av merverdiavgiftsfritaket etter 2022 forutsetter ny godkjennelse fra ESA. Dette vil gjelde enten fritaket videreføres med eller uten beløpsbegrensning, skriver Finansdepartementet til BilNytt.no.

En lik moms for alle elbiler står Norge fritt til å innføre i fritaksperioden uten å søke ESA.

Les også: Elbilmoms: Ber regjeringen om svar på en rekke praktiske utfordringer

ESA: - To måneder
Det er altså uklart om en momsinnføring for elbiler med terskelverdi eller bunnfradrag – som forslaget om moms på beløpet over 600.000 kroner i realiteten innebærer – er for en "formalitet" å regne, eller om en slik momsordning må opp til en mer omstendelig behandling i ESA.

BilNytt.no har spurt kommunikasjonssjef Jarle Hetland i ESA:

- I hvilken grad kan Norge gjennomføre en slik omlegging av momsen uten at det må gå gjennom ESA?

- Generelt kan jeg si at dersom Norge eller andre EØS-land vil gjøre substansielle endringer til en allerede godkjent ordning, så må dette notifiseres til ESA, svarer Hetland.

- Dersom dette skal innom ESA, hvor lang tid tar det fra en søknad fra Norge kommer til en endelig godkjennelse?

- Vi pleier å kunne behandle slike søknader innen to måneder fra dagen de blir notifisert fra myndighetene. Dette avhenger selvsagt av søknadens kompleksitet og blir i mange tilfeller behandlet mye raskere.

- Nå er dette fortsatt kun en hypotetisk fremstilling og det er derfor for tidlig å si noe om dette, sier Jarle Hetland i ESA til BilNytt.no. 

- Hvordan stiller ESA seg til at en slik endring skjer inne i perioden kontrollorganet har gitt Norge dispensasjon for momsfritak?

- Det er opp til EØS-landene – Norge, Island, og Liechtenstein – om de vil gjøre endringer til en allerede vedtatt ordning, men substansielle endringer må som sagt notifiseres til EØS-tilsynet, gjentar Hetland.

Les også: NBF: - Regjeringen skyter spurv med kanon

- Miljøhensyn, ikke fordelingshensyn
Eilert Molstad, advokat og rådgiver i DNB, peker på at merverdiavgifts-fritaket for elbiler fra ESA er gitt ut fra et miljøhensyn, og ikke et fordelingshensyn:

- Det ble jo sist gitt dispensasjon med grunnlag i miljøhensyn, men 600.000-kronersgrensen er basert på et fordelingsmessig hensyn. En bil til over 600.000 kroner kan jo faktisk være mer miljøvennlig fordi den kan kjøre lenger, sier Molstad til BilNytt.no.

- Fordelingsmessige hensyn er ikke en problemstilling som har vært reist overfor ESA. De kan være helt relevante, men det betyr da at en produsent av dyre elbiler vil komme i disfavør i forhold til produsenter av rimeligere elbiler, fortsetter han.

- Det kan være legitimt, men det kan hevdes at det ikke var det som var temaet i søknaden som opprinnelig ble sendt. Det betyr at man må tenke gjennom hvilket regime man skal søke nytt fritak under, forklarer Eilert Molstad til BilNytt.no. 

Les også: Jakten på nye bilavgifter: - Utfordringen er å få tannkremen inn igjen i tuben

Professor: - Målrettet for miljøhensyn
Professor Erling Hjelmeng ved Det juridiske fakultet på Universitet i Oslo sier til BilNytt.no at når den allerede godkjente støtteordningen blir endret, må regjeringen belage seg på å gå en ny runde med ESA.

- Med unntaksvurderingen følger også dette med at støtten må være proporsjonal, godt begrunnet og målrettet for miljøhensyn. 

Hjelmeng sier at elbilprodusenter vil ha fordeler i konkurranse med produsenter av fossile biler. Dette er en form for statsstøtte som ESA aksepterer ut fra miljøhensyn.

Les også: Harald A. Møller takker Solberg-regjeringen

Ekspert: - Forvitrer systemet
Finansieringsselskapenes Forening (Finfo) sendte i slutten av oktober et brev til Finansministeren der de påpeker at moms på elbiler over 600.000 kroner krever store systemendringer, men gir lavt avgiftsproveny.

For halvannen uke siden sa Regnskap Norge at å innføre moms på deler av beløpet, slik Støre-regjeringens forslag legger opp til, strider mot moms-lovgivningen

Det er en av landets fremste eksperter på merverdigavgift, førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap og styring på BI Anders Mikelsen, enig i: 

- Det passer ikke godt med momssystemet, sier Mikelsen til BilNytt.no. 

Han forklarer at ordinær praksis er at en ytelse behandles enhetlig, og sier at han ikke kjenner til andre eksempler hvor moms er avhengig av prisstørrelser.   

- Dette skaper kompleksitet i regelverket og blir en fremmed fugl, legger han til.   

Han understreker likevel at Stortinget kan vedta det de vil, men at dette vil bryte det med det grunnleggende systemet i mva-retten.

- Jeg og mange andre avgiftseksperter er usikre på hvor godt systemet vil stå seg over tid, dersom systemet blir ytterligere komplisert for å ivareta ulike gode formål, eller politiske hensyn, sier mva-ekspert Anders Mikelsen til BilNytt.no. 

Les også: Ny bilsalgsprognose fra bilimportørene: Elbilmoms fra 2023 vil øke bilsalget neste år

Vurderer støtteordningen
Flere har foreslått at Norge heller bør se til andre EØS-lands elbil-insentiver, der bilene har full moms og at bilkjøperen kan få subsidier i form av en "kontantstøtte", tilsvarerende hele eller deler av momsbeløpet.

- Hadde det vært bedre om Norge innførte en slik ordning?

- Det er opp til EØS-landene å formulere sin egen politikk, svarer ESAs kommunikasjonssjef Jarle Hetland.

- ESAs rolle er å vurdere om blant annet statsstøtteordninger blir gjort innenfor gjeldende EØS-rammeverk, som også er norsk lov.

- Andre land har mulighet til å legge opp til andre ordninger så lenge de er innenfor EØS-rammeverket. Island, for eksempel, har en annen ordning enn Norge, fortsetter Hetland.

Kan ta tid
Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson, Hans Andreas Limi, trekker frem tidsfaktoren og forhandlingene med SV i Stortinget i tillegg til ESA-behandling.

- Den nye regjeringen har vel mer eller mindre forpliktet seg til innføring av moms på elbil, men dette er ikke noe som bare kan innføres over natten, slår Hans Andreas Limi fast overfor BilNytt.no.  

Les også: Mener den nye regjeringen spenner bein på 2025-målet

Les også: Splid om ladbare hybrider: Til angrep på NBF, BIL og NAF
 

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e Martin Huseby Jensen Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn