Med satsingen på Bil1Din har Bilia sikret seg god tilgang på brukte bildeler i fremtiden.

- Ved å overta en majoritetsandel i Bil1Din, blir Bilia den første merkeforhandleren i Norge som tydelig tar et bærekraftsansvar for bilen gjennom hele livssyklusen, inkludert bruk av brukte deler, sa Bilia-sjef Frode Hebnes da Bilia kjøpte majoriteten av Bil1Din i fjor.

I dag åpnet han det nye Bil1Din-anlegget i Røyken i Asker sammen med Bjarne Brøndbo, Anders Greftegreff – og Erna Solberg som er på valgkampturné.

Det nye Bil1Din-anlegget er samlokalisert med Bilias nye store skade- og lakk-verksted, og Bil1Din i Røyken jobber nå bare med Bilias bilmerker.

Høyre-leder Erna Solberg og Bil1Din-frontfigur Bjarne Brøndbo åpnet i dag det nye anlegget for brukte bildeler i Røyken. Bilia-sjef og Bil1Din-styreleder Frode Hebnes applauderer.

- Satser for alvor
Frode Hebnes har i dag svart på flere spørsmål fra BilNytt.no om hva det nye anlegget betyr for Bil1Din og Bilias drift fremover.

- Hva hadde du tenkt i dag som leder for Bilia – hvis dere ikke var eiere i Bil1Din?

- Da hadde jeg forhåpentligvis tenkt at nå blir bildemonteringsbransjen trolig ytterligere profesjonalisert, svarer Frode Hebnes til BilNytt.no. 

- Det er gledelig når man vet hvor viktig det er at vi i bilbransjen nå satser for alvor på bærekraft og sirkulærøkonomi, legger han til.

- Er det først nå med drift i Røyken at Bilia får de store synergieffektene av å være eiere av Bil1Din?

- Vi forventer at den merkespesifikke driften vil gi Bil1Din bedre forutsetninger til å profesjonalisere sin drift, og på den måten bli en bedre leverandør til Bilia av brukte deler – både kvantitativt og kvalitativt, svarer Hebnes.

- Hvilke fordeler gir den merkespesifikke driften Bilia? 

- Dette med merkespesifikk drift er allerede utbredt i Sverige, som vel må ansees å være et mer velutviklet og profesjonelt marked tilknyttet bildemontering, sier Frode Hebnes. 

Han sier at de i tillegg vil sikre kompetanseoverføring mellom Bilia og Bil1Din for å sikre interaksjon og konkurransekraft.

Forbundsstyret i NBF hadde lagt dagens styremøte til Røyken. Fra venstre: Geir Holum (Witro Bil), Erik Ramelow Lillejord (NBF), Anita Jacobsen (Teknisk Bureau), Per Helge Gumpen (Gumpen), Svein-Arild Johnsgård (Sulland) og Stig Rognes (Gjensidige).

Gjensidige Privat-direktør Ingun Ranneberg-Nilsen (t.v) og bærekraftansvarlig Siri Brandstorp har inngått avtale med Bil1Din Røyken.

Vil doble bruken - frister med bonus
Det har vært sagt at målet er å bidra til å tredoble norske verksteders bruk av likeverdige brukte bildeler.

- Vil Bilia greie å tredoble bruken av likeverdige deler det neste året? Hva ligger andelen på i dag?

- I Bilia er vi i dag rimelig gjennomsnittlige i vår bruk av brukte deler. I første steg har vi som målsetting å doble vår anvendelse av brukte deler, svarer Hebnes 

For å nå målet har Bilia tatt i bruk et verktøy som skal motivere skadeverkstedene til å bruke brukte bildeler:

- Alle vår ledere ved våre skade- og lakkverksteder har nå andel brukte deler lokalt som et sentralt element i sine personlige bonusavtaler for i år. Dette vil videreføres i kommende år i henhold til våre interne målsettinger for andel brukte deler, forteller Frode Hebnes.

Svært mange representanter fra norsk bilbransje hadde møtt opp for å delta på åpningen av det nye Bil1Din-anlegget i Røyken:

Fra venstre: Helge Ellingsen (Kverneland Bil), Per Kristian Jonassen med ryggen til (Bertel O. Steen Detalj), Stig Morten Nilsen (NBF), Frode Neteland (Norsk Scania) og Frode Hebnes. 

Toyota Bilia-sjef Even Karlsen (t.v) og konsernsjef i Gumpen Gruppen og NBF-styreleder Per Helge Gumpen. 

Hedi Chr. Lund (t.v) og Ida Krag fra NBF hadde møtt opp. Krag er nå på plass hos NBF etter tre år i BIL. 

Automester-sjef Katrine Køste og FixBil-sjef og Automester-medlem Bjørn Standal.

BIL-direktør og Autoretur-sjef Erik Andresen, Frode Syvertsen (Mepex Consult) og Eskil Brøndbo. 

Les også: Bilbransjen og bildemontørene inngår samarbeid

Kostnadskrevende
Det var Arne Brøndbo grunnla det som i dag er Bil1Din, mens sønnen Bjarne Brøndbo etterpå har utviklet selskapet videre. I dag er Bjarnes sønn, Anders Greftegreff, daglig leder. 

Nå er Bilia majoritetseier, men de tre generasjonene Brøndbo er fortsatt er på eiersiden. På sikt skal Bilia overta over 90 % av selskapet.

- Var det å få tilgang til brukte deler en av hovedgrunnene til Bilias investering i Bil1Din?

- Vi har et ønske om å ha en rolle i hele bilens livsløp – fra vugge til grav. Bilia entret bildemonteringsbransjen i Sverige i 2019, og har siden den tid søkt etter en aktuell partner i Norge, svarer Frode Hebnes.

- Vi opplevde Bil1Din til å være en aktør som passet bra til Bilia, med deres fokus på en profesjonalisert og ansvarlig drift.

- Sammen har vi nå gjort en tyngre investering i vårt nye anlegg i Røyken, og gjør vårt ytterste for å kvalitetssikre at kundeopplevelsene hos Bil1Din skal bli forutsigbare og gode.

- Alt dette er kostnadskrevende, men når vi klarer å få økt volumene av brukte deler, så forventer vi at det også skal kunne bli en fornuftig avkastning på denne investeringen. 

- Det oppleves i tillegg å være svært givende å arbeide for å bidra til det grønne skiftet i bilbransjen innenfor dette området, legger Hebnes til.

To generasjoner Brøndbo tok imot Erna Solberg sammen med Frode Hebnes. 

Utfordrer forsikringsselskapene
Frode Hebnes forteller at Bilia har jobbet mye med rammebetingelsene overfor forsikringsselskapene.

- Forsikringsselskapene setter også rammevilkårene for bildemontørene og bilverkstedene, sier han.

Han minner om at nye deler blir premiert i dag:

- Per i dag oppnår bilverkstedene bedre økonomiske marginer ved å anvende nye deler fremfor brukte deler. Vi mangler tilstrekkelige økonomiske incentiver for bilverkstedene til å anvende brukte deler.

Han mener at kompensasjonen for brukte bildeler må økes fra rundt 50 % i dag, til 60-70 % for å sikre at det blir økonomisk attraktivt for bilverkstedene å bruke brukte deler.

- Ved et prisnivå på 70 % så vil det være et positivt regnestykke for forsikringsselskapene om bruktandelen dobles, sier han.

- Ved et kompensasjonsnivå på 60 % så blir regnestykket positivt for forsikringsselskapene allerede ved en 50 % økning av bruktandelen, mener Frode Hebnes.

- Dette er et område vi ønsker å utfordre forsikringsselskapene på, slår han fast.

I forrige uke viste Bil1Din-sjef Anders Greftegreff BilNytt.no rundt på det nye bildemonteringsanlegget i Røyken.

I dag holdt Anders Greftegreff innlegg da det nye anlegget hadde offisiell åpning.

Ber om momsfritak for brukte deler
Bilia-sjefen viser også til at Norge har en elbilandel på over 80 % i nybilsalget, og minner om at dette er oppnådd gjennom kraftfulle stimuli, blant annet fritak for engangsavgift og moms.

- Et mulig paradoks er at brukte biler som Bilia selger, som også er sirkulærøkonomi i praksis, er fritatt for moms. Dersom Bil1Din skal selger den samme bilen del for del, så er det momspliktig.

- Her bør man se på samme mulighet for å stimulere til økt omsetning gjennom et momsfritak, som vi har hatt på elbiler, mener Hebnes.

Europakommisjonen har utarbeidet et forslag til nytt kjøretøyregelverk, som blant annet skal erstatte dagens EU-direktiv for kasserte kjøretøy («ELV-direktivet»).

- Blant mange viktige grep i dette er et forslag om at verksteder må tilby brukte deler ved reparasjoner, sier Hebnes. 

Han viser til at i direktivet oppfordres medlemslandene til å innføre økonomiske incentiver gjennom å etablere reduserte momssatser på brukte bildeler og komponenter.

- Vi håper vi i Norge kan ta en proaktiv og sterk posisjon også her, og innføre et totalt momsfritak for brukte bildeler så snart som mulig, for å adressere dagens miljøutfordringer, avslutter Frode Hebnes.

Erna Solberg fikk en grundig innføring hvordan Bil1Din drives av Bjarne Brøndbo.

Les også: - Delekatalogen må bli like tilgjengelig som Finn.no

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo

 Følg BilJobb.no på LinkedIn