I sommer startet Bil1Dins nye anlegg produksjonen, og denne uken hadde Bjarne Brøndbo og familien offisiell åpning med både politkere, bilbransje og forsikringsselskaper på besøk

Én av gjestene var Fremtinds konsernsjef Turid Grotmoll, som fikk en leksjon fra Bjarne Brøndbo ved siden av en 2021-modell Volkswagen ID.3 med 4.000 kilometer på telleren og en skade bak på bilen: 

- Det er galskap at en dør til en slik bil må bestilles fra Tyskland, når den er å få tak i brukt her i Norge, sier Brøndbo.

- Jeg synes det er kult det dere gjør, sa Grotmoll til Bjarne Brøndbo før programmet startet. 

Til BilNytt.no sier forsikringstoppen at for å øke bruken av brukte deler under skade-reparasjoner, er det flere faktorer som spiller inn: 

- Delekatalogen må være like tilgjengelig som Finn.no. Og det må være rent og pent, sier Grotmoll. 

- Vi må revidere målet
Ifølge Fremtind viser statistikk fra forsikringsbransjen at det i 2020 ble reparert 312.000 forsikrede biler. Andelen brukte deler i disse skadesakene lå på knappe 2 %.

- Det er alt for dårlig, sier hun, og viser til våre naboland:

Mens Sverige ifølge Grotmoll har en andel på 14 % brukte deler, er andelen rundt 8 % i Danmark.

- Vi har som mål at andelen skal over 10 %, men det irriterer meg at svenskene er kommet så langt, sier Grotmoll. 

- Vi kan ikke ha et mål som er dårligere enn svenskene. Vi må revidere målet, fortsetter hun.

Hun trekker frem at det er stor gevinst dersom samtlige selskaper øker andelen til 10 %:

- Om alle forsikringsselskapene gjør dette kan vi sammen redusere det årlige C02-utslippet med over 6.000 tonn. Det tilsvarer over 70.000 flyreiser fra Oslo til Bergen, slår Grotmoll fast.

Konsernsjef i Fremtind Turid Grotmoll (t.h.) etterlyser tiltak fra myndighetene for å øke bruken av brukte bildeler. Her i diskusjon med distrikts- og moderniseringsminister Linda Hofstad Helleland og daglig leder Anders Greftegreff i Bil1Din. 

Skal finne flaskehalser
Og for å klare å øke andelen har Fremtind satt i gang et pilotprosjekt i et frivillig samarbeid med én bildemontør og åtte karosseriverksteder.

Når datagrunnlaget har blitt godt nok, skal forsikringsseskapet på nytt ta stilling til hvor ambisjonen skal ligge, og rulle ut konseptet.

- Vi skal finne ut hva som hindrer en høyere andel brukte bildeler i reparasjoner. Er det uenigheter om fortjeneste? Er det produktgarantiene til bilprodusentene? Eller er det logistikk og tilgangen på brukte deler som gjør dette vanskelig, spør Grotmoll.

- Når vi har lært mer om dette skal vi stille krav til andelen brukte deler til alle verksteder vi har avtale med, lover hun.

Også Gjensidige har gjennomført et slikt prøveprosjekt, som har resultert i at forsikringsselskapet vil styre oppdrag til "grønne verksteder".

- Må stille krav til produsentene
Grotmoll er imidlertid tydelig på at forsikringsbransjen må stille krav. Ikke bare til seg selv, men også til bilbransjen og myndigheter, og Grotmoll mener at økt bruk av brukte deler ikke er noe forsikringsselskapene kan få til alene: 

- Vi må stille krav til produsentene om at brukte deler skal kunne benyttes uten at det påvirker garantien, er Grotmolls tydelige budskap. 

Fremtind har tidligere tatt til ordet for at også verkstedene i større grad må benytte brukte deler, og at myndighetene også fjerner moms på nye deler til elbiler, ettersom det er momsfritak ved kjøp av nye elbiler. Dette er noe Grotmoll fortsatt mener bør prioriteres.

- Politikerne er nødt til å se på produktgarantiene og stimulere til at garantien også inkluderer gjenbruk av deler, sier Grotmoll. 

- De må se på avfallsforskriften som ikke vært revidert på 14 år. Denne gjør det lite attraktivt å bruke brukte deler for en del aktører, fortsetter hun.

Mange hadde funnet veien til Bil1Dins åpning av sitt nye anlegg denne uken. Både If og Fremtind har klare ambisjoner for hvordan de skal få opp andelen brukte deler i skadereparasjoner.

- Revidere 60 %-grensen
Hun peker på at forsikringsselskapene må ta grep, og viser til at når reparasjoner blir så kostbare at de når 60 % av bilens verdi i løpet av bilens første leveår, så innløses bilen og kunden får tilbud om ny bil.

- Her må det gjøres noe – det må være mulig å reparere, sier Grotmoll. 

- Vi skal se på forsikringsbransjens 60 %-regel. Denne er nok moden for revidering, fortsetter hun.

Dette er også noe Norges Bilbransjeforbund har pekt på overfor MotorBransjen.no tidligere – med retning forsikringsselskapene og budskap om å øke denne prosentsatsen.

Les også: - Brukte deler kan redde reparasjonen

- Kan spørre seg hva tanken bak prisingen er
Også If var representert ved Bil1Dins åpning denne uken. Innkjøpsleder Dag Raavand i If P&C peker i motsetning til Fremtind på at bortfall av moms på nye elbil-deler ikke nødvendigvis er veien å gå: 

- Deleprisene har økt de siste årene, noe som igjen fører til høyere kostnader ved reparasjon, forklarer Raavand. 

- Prisen på en elbil er lav i forhold til utstyret som er i den, og da når bilen fortere kondemneringsgrensa, legger han til. 

Han peker særlig på batteriene i elbilene. If har eksempler på elbiler som koster rundt 400.000 kroner, og dersom bilen må ha nytt batteri blir det ifølge Raavand svært kostnadskrevende, noe som kan resultere i at bilen kondemneres. 

- Da kan man spørre seg hva tanken bak prisingen av delene er. Om du trekker fra momsen så hjelper det altså ikke så veldig mye, konkluderer Raavand. 

Les også: - Bilbransjen kan ikke være bekjent av en «bruk og kast-mentalitet»

Samarbeid har gitt uttelling
Raavand opplyser at hos If er andelen brukte deler rundt 7 % med noen variasjoner for biler som er mellom fem og ti år gamle. 

Er bilene eldre en ti år, er det ikke like aktuelt å benytte brukte deler, da det ifølge Raavand for eksempel kan være rust på delene. 

- Er det redusert kvalitet på delene, så er det uaktuelt å bruke. Vi lakkerer ikke på noe hvor det kan være rust, slår han fast. 

I sitt avtaleverk legger If som føring at bildemontører og skadeverksteder må møtes minst én gang i året. If har i dag avtale med syv bildemontører, og samarbeidet med Bil1Din har vart i tre år.

Raavand forklarer at møtene finner sted for å sørge for at kvaliteten på de brukte delene er på topp, og at de sammen skal finne ut hvor skoen trykker:

- Bildemontørene og skadeverkstedene blir kjent med hverandre på disse møtene og det gir uttelling på kvaliteten, sier han. 

Etter at forsikringskjempen gjorde dette grepet for fire år siden, har bruken av brukte deler i reparasjoner økt kontinuerlig. Det har ifølge Raavand også vært få kundeklager.   

Daglig leder i Bil1Din, Anders Greftegreff, forteller at If er det forsikringsselskapet som har vært mest frempå: 

- Det var mer enn bare å signere en avtale. De har vært med på å lage en god dynamikk, sier Greftegreff til MotorBransjen.no.

Les også: Nedgang i bilskade i år: Omsetningen ned 20-25 % for store aktører

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Stian Blindheim Karoline Sandvik Hernar |
Martin Huseby Jensen Knut Moberg | Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo 


 Følg BilJobb.no på LinkedIn