BilNytt.no er kjent med at det den siste tiden har pågått samtaler mellom den franske produsenten og den norske Renault-importøren RBI Norge AS om den fremtidige importørrollen.

- Vi forholder oss til fabrikken og har samtaler med fabrikken på generell basis hele tiden, svarte Jan Gustav Thrane-Steen da BilNytt.no tok kontakt med ham i mai.

Det er tydelig at han har hatt nok å henge fingrene i, i det som har vært en krevende tid for konsernet.

Siden i fjor høst har Motor Gruppen-eieren og styrelederen også fungert som konsernsjef, før Vidar Eriksen tiltrådte i rollen i begynnelsen av juni.

Ny importør innen ni måneder
I dag bekrefter Jan Gustav Thrane-Steen
 hva som har skjedd:

- Vi kan bekrefte at importørkontrakten for Renault og Dacia er sagt opp, sier Jan Gustav Thrane-Steen til BilNytt.no i dag. 

- Hvem overtar importen i Norge?

- Det er signert en intensjonsavtale med Hedin Caetano om overføring av importørrollen, sier Thrane-Steen. 

Hedin Caetano har vært Renault-importør i Sverige og Danmark siden 2022.

- Når overtar den nye importøren?

- Oppsigelsestiden er i utgangspunktet 24 måneder, men vi er enige om en estimert tidslinje for å fullføre prosessen i løpet av seks til ni måneder, svarer Thrane-Steen.

- Hva skjer med forhandlerne?

Partene er enige om å jobbe for å sikre en smidig overføring av importørrollen til det beste for merkevaren og kundene, samt utvikle forhandlerorganisasjonen basert på Renaults forhandlerstrategi, svarer Thrane-Steen.

- Vi forholder oss ganske rolig til denne oppsigelsen. Over tid har ikke Renault vært noen veldig stor bidragsyter på importsiden. Merket er viktigere på forhandlersiden, sier konsernsjef Vidar Eriksen.

Ikke alle detaljer klare
Styrelederen henviser til sin nye konsernsjef Vidar Eriksen når det gjelder konkrete spørsmål om hvordan Motor Gruppen skal håndtere overgangen.

- Vil Hedin Caetano overta importselskapet RBI Norge med dagens ansatte, systemer og avtaler, eller vil de opprette et nytt selskap og starte fra scratch i Norge?

- Det er ikke avgjort ennå. Dette skal vi diskutere de neste månedene, svarer Vidar Eriksen til BilNytt.no.

- Vil den nye importøren ha behov for at Motor Part tar seg av delelogistikken?

- Ja, her kan det hende at det blir en lengre overgangsperiode, men det er for tidlig å slå fast noe. Vi vil forholde oss til det vi blir enige om.

- Kan dagens norske Renault-forhandlere være sikre på å få fortsette?

- Den nye importøren forholder seg til dagens forhandlerapparat og skal utvikle dette i tråd med Renaults strategi, svarer Eriksen. 

- Forhandlerne vil ikke bli berørt forretningsmessig. Verken kunder eller forhandlere skal merke overgangen, legger han til.

I Norge står Hedin i dag bak forhandlerkjeden Bavaria og tre Porsche-forhandlere. Det er ikke uvanlig at et bilmerkes forhandlere sies opp i forbindelse med importørbytte, før nye avtaler inngås.

- Vil Motor Forum-kjeden være Renault-forhandler om fem år?

- Inntil videre forholder vi oss til Renault på helt samme måte som i dag. På forhandlersiden er dette et godt merke med spennende nyheter, og vi tror det vil være en fin fremtid for Motor Forum.

- I Motor Gruppen import jobber vi nå med nye prosjekter som vi håper at snart vil materialisere seg og bidra positivt på kort og lang sikt, avslutter Vidar Eriksen.

I forrige uke la Motor Gruppen frem sine 2023-tall som viste dramatisk reduksjon i omsetning og et underskudd på 15 millioner kroner i konsernet. 

Hittil i år er det registrert 269 nye Renault personbiler i Norge, mot 188 biler på samme tid i fjor.

Foreløpig er det ikke avklart om Hedin Caetano vil overta selskapet RBI Norge, der Nils-Henrik Holmen er administrerende direktør, eller om den nye importøren vil etablere seg på egenhånd.

Hedin skandinavisk Renault-importør
RBI Norge har siden 2010 vært privat importør av Renault til Norge gjennom en direkte importørkontrakt med Renault i Paris. 

Tilbake i 2021 meldte BilNytt.no at Renault-fabrikken hadde besluttet å selge sitt egeneide importørselskap for Sverige og Danmark.

Motor Gruppen skal på det tidspunktet ikke ha flagget interesse for å utvide sin importvirksomhet fra Norge til også å omfatte Sverige og Danmark.

I begynnelsen av 2022 ble det klart at svenske Hedin Mobility Group og portugisiske Salvador Caetano Group i fellesskap overtok importen av Renault, Dacia og Alpine i Sverige og Danmark.

Som følge av endringene som i dag varsles i Norge, blir Hedin Caetano Renault-importør i Norge, Sverige og Danmark.

I fjor ble det klart at Hedin blir norsk importør og forhandler for Iveco.

For to år siden ble selskapet Hedin Caetano, med Anders Hedin og Sérgio Ribeiro i spissen, etablert som Renault-importør i Sverige og Danmark.

BilNytt.no foreviget Jan Gustav Thrane-Steen og sammen med Renaults toppsjef, Luca de Meo, under München-utstillingen i fjor. Nå skal importen organiseres i tråd med fabrikkens nye strategi i regionen.

Les importørintervjuet: Renault-sjefen: - Skjønner at forhandlerne må ha flere ben å stå på

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg | Martin Mørk
Knut Moberg d.e | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn