Snubler realiseringen av Stortingets elbilmål på mållinjen?

«Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025».

Nå avlyser finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ambisjonen, kan Nettavisen fortelle:

- Husk at det er et mål. Noen har tatt dette helt bokstavelig at det skal være 100 %. At det kommer til å bli solgt fossilbiler også neste år, det kommer det til å bli – og det er ikke noe nederlag.

- Poenget er at politikken har fungert veldig bra, sier Vedum i intervjuet med Nettavisen. 

- Den store bredden av biler er elbiler, og så vil det være noen fossilbiler, og det er ikke noe problem. Det bare løser noen utfordringer for dem som har det behovet. Sånn er det, men det brede flertallet vil kjøpe elbil, siterer nettstedet videre.

Siden man ikke kan forby bensin- og dieselbiler, har det vært forventet en massiv økning i bilavgiftene på fossilbiler til nyttår. 

Vedum varsler i stedet at de vil fortsette med sin gradvise endring av avgifter:

Når Nettavisen spør om det kommer det nye bilavgifter på fossilbiler før 2025, svarer Vedum følgende:

- Vi ønsker å være veldig forutsigbare på dette. Vi har gjort noen grep. Så at det gradvis blir litt dyrere med fossilbiler, det skjer, men ikke noen store hopp, sier Vedum til avisen.

Deretter legger han til:

- Men også at vi gjør det mer lønnsomt med elvarebiler, elbil på leasing og den typen grep.

Nettavisen spør hvor mye dyrere en fossilbil vil bli, og får følgende svar:

- Her kommer det til å være veldig forsiktighet, er svaret fra  finansministeren, før han fortsetter:

- Vi skal fase inn positivt de nye elbilene, og over tid har fossilbilene blitt dyrere, og så har vi holdt elbilene litt lavere. Og i dette budsjettet går engangsavgiften litt ned. 

Kamp mellom SV og SP?
Det spørs hva budsjettpartner SV kommer til å ha å si til utspillet fra Vedum under forhandlingene om det fremlagte forslaget til budsjett som starter i slutten av mai. 

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant SV, har tidligere gitt tydelig uttrykk for at 2025-målet er der for en grunn og at det er 100 % fra 1. januar som gjelder.

Elbilforeningens Christina Bu har på sin side vært krystallklar hele veien på at 100 % betyr 100 %. Og at 2025 betyr 1. januar 2025.

- Vi er klare på at målet må stå fast og at vi kan klare å nå det, sa Christina Bu i samtale med BilNytt.no nylig

- Det er mange rare diskusjoner som trekkes opp for å rettferdiggjøre å slippe opp på målene – som beredskap og lignende.

Hun mener det er helt feil å snakke om 95 %, hun snakker heller om 99 %.

- Men ikke misforstå: Vi feirer hvis vi oppnår «så godt som målet». Men målet må stå fast og det er 100 %. Om vi så når 99,8 %, sa Bu til BilNytt.no i går.

OFV: - 95 prosent elbiler - godt nok?
OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen har den siste tiden relativisert 100 %-målet ved et par anledninger.

Han minner om at den norske bilparken har vært gjennom store endringer de siste tjue årene, og at elbilveksten for alvor har skutt fart.

- Nå er altså hver fjerde personbil en elbil, kunne han konstatere i forrige uke.

- Kanskje bør vi stille spørsmålet om 90-95 % elbiler i nybilsalget er høyt nok – enn så lenge, sier OFV-direktøren og fortsetter:

- Det er behov for en miks i drivlinjer. Ikke minst i et beredskapsperspektiv, noe vi for eksempel så i vinter, sier Øyvind Solberg Thorsen. 

- Den tøffe vinteren har vist at både hjemmehjelpen i kommunene og utrykningskjøretøy må fungere i ekstremvær.

- Vi skal også huske på at en del fortsatt trenger noe annet enn det dagens elbiler og infrastruktur tilbyr. Det kan være greit å ha i bakhodet ennå en stund framover, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Langsommere overgang i Europa
- Diskusjonen i Europa omkring økt elbilproduksjon går nå nye runder. De store bilproduksjonslandene som Tyskland og Frankrike sliter med å få det samme elbilgrepet i sine hjemmemarkeder som vi har fått i Norge og Skandinavia, minner Solberg Thorsen om.

- På kontinentet er det fortsatt mange som fortsatt foretrekker bensin- og dieselbiler.

OFV-direktøren peker også på at mange bilprodusenter går bort fra strategien om rask utfasing av biler med forbrenningsmotor, og satser på en langsom overgang til elektrisitet.

I «annerledeslandet» Norge ser elbilandelen nå ut til å ha stabilisert seg på 90 %.

Øyvind Solberg Thorsen mener det er fornuftig med en liten andel nye bensin- og dieselbiler ut fra samfunnssikkerhet og beredskapshensyn, samtidig som han også påpeker at for å holde nivået på drøyt 90 % i Norge framover, bør det fortsatt være noen incentiver som gjør det mest attraktivt å velge elbil.

Personbilbestanden fordelt på drivstoff:

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg | Martin Mørk
Knut Moberg d.e | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn