Norsk elbilforening har med årene blitt en tung bilpolitisk aktør i Norge.

De har vært med på påvirke mange statsbudsjett, men er selv spent på hvilke signaler som kommer i revidert nasjonalbudsjett senere i dag. 

Neste år fyller foreningen, som i dag har 120.000 medlemmer, 30 år.

Det er samme år som andelen elektriske personbiler i nybilsalget skal ha nådd 100 % dersom målet som ble satt av Stortinget i Nasjonal Transportplan i 2018 blir nådd.

Betyr det at foreningen da vil ha utspilt sin rolle og kan løses opp?

BilNytt.no har tatt en prat med generalsekretær Christina Bu og Unni Berge som er leder for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Christina Bu var i noen år miljøpolitisk rådgiver i NAF før hun i 2014 gikk over til Norsk elbilforening som ansatt nummer seks.

Unni Berge hadde hatt roller i både Bellona og Zero. Som SV-politiker var hun rådgiver for utviklingsminister Heikki Holmås og deretter for stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, før hun kom til Elbilforeningen høsten 2018. 

Berge-navnet er for øvrig fra samme familie som den som sto bak Berge & Co, som nå eies av Frydenbø Bil.

Honnør til Møller
- Hva synes dere om at Harald A. Møller skryter av ha nådd 100 % elbil med Volkswagen, men selger 20 % dieselbiler hos Skoda?

- Møller er ikke helt i mål de heller, nei. Volkswagen er jo heller ikke helt på 100 % når det gjelder leveringer og ja, de selger fortsatt Skoda med dieselmotorer, begynner Christina Bu og, etter en kunstpause:

- Men du spør hva jeg «synes om det»?

- Jeg mener det viktigste er at bilbransjen omstiller seg og Møller skal ha honnør for å ha vært aktive pådrivere for politisk endring for å få til det, sier hun.

OFV-sjef Øyvind Solberg Thorsen sa nylig at «kanskje bør vi stille spørsmålet om 90-95 % elbiler i nybilsalget er høyt nok – enn så lenge» og NBF-sjef Stig Morten Nilsen har tidligere sagt at han begynner å få 2025-målet opp i halsen.

- Flere andre organisasjoner mener at 95 % er det samme som å ha nådd målet. Hva er problemet med 95 % elbilandel i nybilsalget? Er dere nødt til å være mer katolske enn paven?

- Hvilke organisasjoner? Hvem sier det? Christina Bu lener seg fremover, tydelig engasjert, og fortsetter:

- Men vi ser hvor det kommer fra. Det begynte for rundt to år siden, først med enkelte politikere fra Fremskrittspartiet som uttrykte bekymring for at 100 % var for strengt, og så har flere sådd tvil om hvor viktig det er å nå målet fullt ut. 

- Vi er klare på at målet må stå fast og at vi kan klare å nå det, sier Christina Bu. 

- Forresten: Hvorfor bare 95 %? Allerede ser vi at for eksempel 100 % av taxiene i Trondheim i fjor var elektriske, sier Bu.

- Men ikke misforstå: Vi feirer hvis vi oppnår «så godt som målet». Men målet må stå fast og det er 100 %. Om vi så når 99,8 %.

- Men det er mange rare diskusjoner som trekkes opp for å rettferdiggjøre å slippe opp på målene – som beredskap og lignende.

- Vel, vi har hørt om at mange ukrainere var glade for elbilene da drivstoff til fossilbilene ikke var tilgjengelig i starten av krigen!

En unødvendig avsporing
Christina Bu trekker pusten og fortsetter:

- Diskusjon om å senke ambisjonene gir et signal om at politikerne kan slippe unna.

- Men nei: Politikerne har satt et mål og de kan gjøre det som er nødvendig for å få det til.

- Det gjorde de dessverre ikke på lette varebiler og der har vi i måttet gi opp 2025-målet, sier hun.

Nå foreslår Elbilforeningen at alle nye varebiler, både lette og tunge, skal være utslippsfrie i 2027.

- Flere politikere og andre aktører ser ut til å mene at målet egentlig er 100 % «i løpet av» 2025, ikke 1. janu ...

- Nei, det der er en unødvendig avsporing! Det er 100 % fra og med 1. januar 2025! utbryter Unni Berge skarpt.

Hun presiserer, like klart og tydelig at det har vært krystallklart hele tiden.

- Det har vært soleklart fra starten av, og det står i bakgrunnsdokumentene! sier Unni Berge om datoen 1. januar 2025.

- Vel, vel – så når vi 100 %-målet, eller så godt som. Hva skal vi med Elbilforeningen da? Legger dere ned foreningen?

- Nei, hvorfor skulle vi det? Når vi er i mål med 100 % i 2025, er neste mål 100 % i 2026, 100 % i 2027 og så videre.

- Det er ikke slik at når målet er nådd i 2025 så er det ikke mer å kjempe for, sier Christina Bu.

Hun legger til at neste kamp blir Elbilforeningens mål om at hele den norske bilbestanden skal være elektrisk i 2040.

Hun legger likevel nådig til at veteranbilentusiastene skal få lov til å beholde bilene sine.

- Dessuten gjenstår det mye å gjøre for å elektrifisere nyttekjøretøyene.  

- Vi er veldig langt fra målet for varebiler. Det er et nederlag for oss, men det er det særlig for politikerne.

- Og når det gjelder tungbil er man jo bare så vidt i startgropen, fortsetter Bu.

Hun påpeker at selv om Unni Berges avdeling og det politiske arbeidet er viktig, er Elbilforeningen mye mer enn det.

- Vi har over 50 ansatte som gjør en viktig jobb overfor medlemmene våre hele tiden, med ladeløsningene og mye annet, sier Christina Bu.

- Ladeklubben har blitt kjempepopulær og også bedriftene elsker løsningen vår som gjør både selve ladingen og administrasjonen lettere – ikke minst bilansvarlig i selskapet som får alt på én regning, sier Bu.

- Så da blir Elbilforeningen mer som NAF, som en innkjøpsgruppe der det er rabatt på bilforsikring og pølser mens man venter på lade?

- Joda, Elbilforeningen har vært utfordrer hele veien, men vi må omstille oss – sånn sett er det du tar opp reelt, svarer Bu og utdyper:

- Vi har jobbet for gode medlemsfordeler lenge, og lanserte den første ladebrikken allerede i 2015. Men så er vi jo ikke alene om dette lenger, og det betyr at vi i tillegg må tilby relevante tjenester om vi skal regnes med, svarer Bu.

- Men vi er langt fra ferdige med det politiske arbeidet vårt.

Over landegrensene
- Skal dere da «redde» verden når dere er i mål i Norge? Driver dere ikke egentlig en form for naiv aktivisme? 

Christina Bu retter seg opp:

- Naiv aktivisme!? Langt ifra! Vi jobber målbevisst og miljø er en del av vår formålsparagraf.

- Det er helt konkret, og vi har også som del av strategien vår at vi skal bidra internasjonalt.

Hun understreker at Elbilforeningen ikke ser på Norge som alene i verden, og at 100 % nullutslipp i det knøttlille norske markedet ikke i seg selv løser utfordringene.

Men Bu mener at det som skjer her kan bidra til å motivere andre til å gå i samme retning.

- Vi er med på å støtte etableringen eller utviklingen av elbilistorganisasjoner i flere andre land.

- I India og Sør-Afrika samarbeider vi nå for eksempel med lokale aktører for å starte opp forbrukerorganisasjoner. Dette arbeidet er støttet av amerikanske Climate Works Foundation.

- Ikke mange vet forresten at det første landet som har vedtatt stopp i salg av fossildrevne personbiler er Etiopia, sier Christina Bu.

Elbilforeningens største seier
- Er dere trygge på at det ikke blir innført momsgrense for elbiler på 400.000 kroner?

- Vi er ikke trygge på noe som helst, slår Unni Berge lakonisk fast.

- Og på at ikke dagens toppmomsmodell blir erstattet med en kontantstøttemodell, som Finansdepartementet ville ha foretrukket, men som dere er mot?

- Den ballen tror jeg er... – nå skulle jeg til å si «begravet», men det heter jo ikke det?

- Ikke se på meg – jeg er skikkelig dårlig på metaforer, ler Christina Bu og beviser det ved å forsøke seg på «...bak målet».

Berge og Bu kan ikke beskyldes å være selvhøytidelige, men selvsikre i sak det er de.

- «Lagt død», kanskje...?

- Det jeg mener er uansett at den er jeg rimelig sikker på at vi er ferdig med, sier Berge om debatten rundt kontantstøtte. 

- Det ser ut til at man nå har akseptert toppmomsmodellen og har fått det til.

- Det medfører samtidig en viss grad av forutsigbarhet, som ofte blir etterlyst, sier Berge og hinter nok til at også andre organisasjoner burde vært mer opptatt av dette.

Hun legger til:

- Jeg mener det en stor seier, i hvert fall for Elbilforeningen.

- For oss er det en seier i seg selv at elbilene ikke på noe tidspunkt har blitt subsidiert i den forstand at de har mottatt midler fra staten gjennom budsjettet.

- Se på hvordan det har gått med varebilene og Enova – det fungerte ikke i budsjettsammenheng og er langt fra noen suksess, poengterer Unni Berge.

Moms før veiprising
- Kjøpsavgifter er én ting, men hvor står dere i debatten om veiprising?

- Diskusjonen er i gang. Den må ikke bare handle om inntekter til staten men også om miljø. Og vi er imot sjablongbasert avgift på elbiler, sier Christina Bu

- Hva foretrekker Elbilforeningen: At veiprising eller full moms på elbil kommer først?

Svaret kommer kjapt og kontant fra Unni Berge:

- Moms.

- Men reduksjonen av bunnfradraget må skje gradvis og ikke starte før tidligst 2026, legger Unni Berge til.

- Dette vil være mer enn nok når vi samtidig skal sikre salget, og derfor bør veiprising foreløpig vente.

I Nasjonal Transportplan (NTP) ble det åpnet for at elbilrabatten i bomringene på sikt kan skrotes lokalt.

Enn så lenge gjelder fremdeles den nasjonale regelen om maksimalt 70 % takst.

I disse dager er kollektivfeltet inn til Oslo blitt stengt for elbiler, enten det er to i bilen eller ikke.

- Det er alltid noe å kjempe for eller imot, sier Christina Bu.

Christina Bu hadde i forkant av NTP satt seg et nytt varebilmål i og med at det nå ikke blir mulig å nå målet om 100 % nullutslipp i 2025.

Imidlertid ble målet fra forrige NTP oppsiktsvekkende nok videreført uendret – hvilket bidrar til å så tvil om denne delen av planen i det hele tatt er utredet.

Men at Norsk elbilforening utvilsomt blir lyttet til  ikke minst av SV som har avgjørende innflytelse på regjeringens bilpolitikk som budsjettpartner  er noe Elbilforeningen nærmest beskjedent ikke lager noe stort poeng av. 

- Amcar hadde avgjørende kontakt inn mot forrige regjering med Frp. Elbilforeningen ser ut til å ha stor makt over budsjettpartneren til dagens regjering, SV. Hvor mye makt føler dere selv at dere har i utformingen av bilavgifter?

- Vi snakker med alle partier, svarer Bu.

- Det er ikke fordi vi har kontakter med det ene eller det andre partiet at vi har makt, men fordi vi har fakta og kunnskap om det det skal tas politiske avgjørelser på.

- Men ja, vi har innflytelse og det forventer medlemmene våre, sier Christina Bu.

«Nå tror jeg jammen meg 2025-målet kan være innen rekkevidde», sa Christina Bu etter budsjettenigheten i desember i fjor.

Det nye interessefellesskapet
Tidligere har Norges Bilbransjeforbund (NBF), Bilimportørenes Landsforening (BIL) og NAF stått sammen om å fronte større saker i fellesskap.

- Men sist var det derimot Elbilforeningen, NBF og BIL som sto sammen angående moms-spørsmålet. Er dere det nye trekløveret?

- Det er for så vidt en helt logisk utvikling. Det er mye som har endret seg de siste årene, sier Christina Bu.

I gamle dager, da Bu selv var i NAF, var det hun og BILs Erik Andresen som i fellesskap skrev en rapport om fremtidens bilavgifter, og fant sammen i debatten.

I tidligere år har bilbransjen og Elbilforeningen vært motstandere i flere debatter:

Unni Berge kan fortelle om erfaringer fra den andre siden av «barrikaden», da Elbilforeningen mente at endringen i metoden for måling av utslipp viste at disse var blitt undervurdert tidligere og at det måtte få økonomiske konsekvenser:

- Kort etter at jeg begynte i Elbilforeningen, da WLTP ble innført, var vi skikkelig motpoler; oss, NBF og BIL, mimrer Unni Berge.

Hun fortsetter:

- De satt på den ene siden av bordet og lobbet mot økte engangsavgifter ved overgangen fra NEDC til WLTP, mens jeg lobbet for det motsatte.

- Det endte jo med at de vant frem i første runde og vi tapte så det sang. Da sa jeg til meg selv: Det skal aldri skje igjen!

Spontanlatter fra begge tyder på at eventuell bitterhet fra den gangen i dag bare er et fjernt minne, før Berge fortsetter:

- Og deretter fikk vi jo en hel del gjennomslag med de påfølgende regjeringene, med økte engangsavgifter og reduserte fradrag for ladbare hybrider.

Berge forteller om en ny og mer konsensuell virkelighet i dag:

- Nå er vi i et trepartssamarbeid fordi bilbransjen har endret seg – bilbransjen har jo i realiteten blitt en elbilbransje. Dermed har vi et interessefellesskap, slår Unni Berge fast

- Elbilforeningen ble jo stiftet som en industriforening. Ikke glem at Bertel O. Steen var med og stiftet oss i 1995, skyter Christina Bu inn.

- Så vi var noe annet enn NAF fra starten og har hele tiden hatt mye dialog med bransje og industri.

- Jeg tør å si at vi har hatt mer tro på dialog med bransjen enn NAF har hatt, og at det har vært nyttig både for oss og for bransjen, mener generalsekretæren.

Det er en måned siden Norsk elbilforening fikk en rekke industritopper til Norge for å delta på Nordic EV Summit: 

Les også: Europas kamp mot Kina og USA: - Det kan være game over om bare 3-4 år

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg | Martin Mørk
Knut Moberg d.e | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


                                                               Følg BilJobb.no på LinkedIn