- Et av hovedpunktene jeg tar opp i mine samtaler om mangfold og inkludering, handler om varslingskanalene i norske bedrifter, sier foredragsholder og rådgiver Kristine Kotte-Eriksen til BilNytt.no.

Den tidligere mangfolds- og inkluderingsanalytikeren i det sveitsiske selskapet CERN var også tidlig med på å bygge opp SHE-konferansen i Norge.

33-åringen fra Asker hevder at mangel på kompetanse i varslingskanalene er et av de viktigste punktene på listen:

- Det viser seg at både skeive og personer med flerkulturell bakgrunn har lavere tillit til varslingskanaler. De opplever at de ikke blir trodd når de melder fra om hendelser i hverdagen.

Kristine Kotte-Eriksen viser til en Infact-undersøkelse gjort for NRK.

Hun oppfordrer bedriftene til ikke å undergrave minoriteters opplevelser på arbeidsplassen.

- Et konkret tips er å se på sammensetningen av personer og mangfoldkompetansen til dem som mottar varslinger. Alt handler om hvordan man kommuniserer med de ansatte.

- Det forplikter
Bilbransjen er full av aktører som heiser det fargerike pride-flagget denne måneden.

Kotte-Eriksen oppfordrer alle til å vise at de bryr seg.

- Det er viktig å vise støtte. Har du først heist flagget, forplikter det litt, sier hun.

Hun mener at når man først har begynt å snakke om mangfold, er det naturlig å se litt ekstra på hva man selv gjør.

- Pride på arbeidsplassen handler egentlig ikke så mye om de skeive, men hvordan vi andre oppfører oss, sier Kristine Kotte-Eriksen.

Toppleder er nøkkelen
- Du kan aldri få sagt det nok: Vises det tydelig støtte for verdiene av mangfold og inkludering, har det mer effekt på arbeidsmiljøet, sier Kotte-Eriksen når BilNytt.no møter henne over en kopp kaffe.

Regnbuefarger besjeler omgivelsene i Frognerparken en solfylt juni ettermiddag. Flaggstenger og utemøbler er kledd for anledningen. Det samme gjelder håndleddet til foredragsholderen og rådgiveren.

- Alle har ting de bør jobbe med hele året. Ikke bare i juni. Det er viktig å sette en mangfoldagenda og knytte den til selskapsstrategien, sier hun.

- Målet er å naturlig inkludere mangfoldstrategien i alt du gjør hver dag. Hvilke insentiver har du for endring, og hva skal bedriften totalt sett oppnå.

- Du tiltrekker deg andre stemmer. En blir til flere. Vi vil skape en kultur hvor vi snakker om det. Bygge opp kultur og ta tak i ukultur.

- Når vi snakker om mangfold snakker vi alltid om minoriteten. Det vi egentlig bør snakke om er majoriteten. Hvordan styrer vi selskapet, sier Kristine Kotte-Eriksen.

Ny i bilbransjen
Kotte-Eriksen har kjempet for mangfold og inkludering i arbeidslivet siden 2015. Men vi er ennå et stykke unna å finne skatten i enden av regnbuen.

Hun begynner å bli et kjent fjes i bilbransjen etter en rekke foredrag og paneldebatter i samarbeid med viktige aktører.

I bilbransjen har hun blant annet bidratt i mangfoldsmiddag hos Polestar, på NBFs årskonferanse og senest i forrige uke på et arrangement hos Møller Mobility Group.

- Å møte ledere som er positive til endring er nøkkelen. Det er viktig med tydelige beskjeder fra øverste hold i bedriften, sier Kotte-Eriksen.

Derfor jobber hun mye med lederutvikling.

- Det er en fordel at ledere føler mangfold og inkludering som helt naturlig. Det handler om hvor mye kompetanse man har på det.

- Lederen må tro på det som blir videreformidlet til de ansatte. Det må være en grunnleggende tro på agendaen for at den skal ha effekt på miljøet.

Bilbransjen er en av flere som stadig jobber for å inkludere minoriteter og tydelig vise at den stereotypiske «macho-kulturen» hører fortiden til.

- Å snakke om det er starten på noe. Men det må følges opp med mangfold på agendaen hver uke, på hvert ledermøte. Få det mer frem i pannebrasken, sier Kristine Kotte-Eriksen.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg | Martin Mørk
Knut Moberg d.e | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn