- Alle ansatte i Kverneland Bil har i dag fått varsel om permittering, bekrefter konserndirektør Finn Jentoft til BilNytt.no.

- Vi har valgt å permittere alle ansatte, for på den måten prøve å sikre arbeidsplassene på lang sikt, sier Jentoft.

- Dette er ikke morsomt for noen. Vi vurderer situasjonen som utrolig uforutsigbar, og det er vanskelig å vite hva som skjer de neste timene og dagene, sier Jentoft, og viser til at det er innført en rekke tiltak for å sikre aktivitet, som blant annet hente- og bringetjenester av kundebiler.

Håper å trekke permitteringene tilbake
De ansatte vil bli permittert fra torsdag. 

Kverneland Bil øker aktiviteten ut mot kundene med tanke på å holde aktivitetene på verksted og i bilsalg oppe.

Permitteringsperioden er på seks uker.

- Vi vurderer fortløpende aktivitetsnivået og behovet for bemanning, og forhåpentligvis vil det innebære at vi kan trekke tilbake permitteringer for deler av organisasjonen, sier Jentoft.

Sulland: - Alle har fått varsel
Det er ikke bare Kverneland Bil som må ta dramatiske grep i en vanskelig situasjon:

- Alle våre ansatte har fått permitteringsvarsel, sier konsernsjef Arvid Sulland i Sulland Gruppen til BilNytt.no.

Det er imidlertid ikke tatt stilling til når disse eventuelt vil bli satt i verk og hvilket omfang det blir.

- Vi forholder oss til regelverket, sier han.

- Tiltakene som er presentert fra myndighetene er en håndsrekning. Vi har 50-60 millioner kroner i lønnskostnader hver måned, sier Arvid Sulland.

Sulland mener full lønn i 20 dager i permisjonstiden er veldig bra og at det skaper en trygghet for de ansatte. Når en tredel av lønnskostnadene går med til å lønne ansatte som ikke er i produksjon vil tiltakene ha effekt.

- Lavere turnover og store lagre, som antakelig blir større nå, vil gi svakere likviditet. Regjeringens tiltak med utsatt betaling av merverdiavgift og andre avgifter vil lette på denne situasjonen, sier Sulland.

- Situasjonen er uoversiktlig, slår Sulland fast.

Flere avventer
- Vi følger med time for time, sier Per Helge Gumpen til BilNytt.no.

Han er daglig leder i Gumpens Auto i Kristiansand.

Han opplyser at det ikke er sendt ut noen permitteringsvarsel ennå.

- Det selges fortsatt litt biler og vi får fortsatt inn biler på verksted, sier Gumpen til BilNytt.no.

Bavaria-sjef Hallvard Vikeså er svært tilbakeholden i kommentarene på nåværende tidspunkt:

- Vi jobber iherdig for å finne gode løsninger for de ansatte, sier Vikeså.

Bauda-sjef Geir Guthus sier til BilNytt.no at de ikke har sendt ut permitteringsvarsel til noen av sine ansatte ennå.

Permitterte får full lønn i 20 dager
NBF melder følgende om de viktigste tiltakene partiene på Stortinget i dag har blitt enige om:

Partiene på Stortinget er enige om en krisepakke for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Permitterte får full lønn i 20 dager.

De mest aktuelle tiltakene for bilbransjen er:

  • Arbeidsgivere skal bare betale sykepenger og omsorgspenger for de første tre dagene. Omsorgspenger gjelder blant annet foreldre som er hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager.
  • Bedrifter slipper å betale MVA og forskuddsskatt ved fristen i april.
  • Permitterte sikres lønn i 20 dager. Arbeidsgiver har plikt til å betale lønn de første to dagene. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.
  • Lærlinger som mister lærlingplassen sikres lønn.

Ringer kundene
- Jeg ønsker å gi honnør til Stig Morten Nilsen og NBF for jobben den har gjort og at de har fått løftet opp at bilbransjen er en servicenæring, sier Rune Wang-Henrichsen til BilNytt.no.

Han er konsernleder i Nardo Bil.

Wang-Henrichsen sier at de bruker dagen til å skaffe seg oversikt blant annet på permitteringsreglene.

- Vi har satt oss inn i regelverket, men ikke trykket på knappen ennå.

- I forrige uke opplevde vi bra salg og belegg. Onsdag til fredag var tilnærmet normale, sier Wang-Henrichsen til BilNytt.no.

Konsernleder i Nardo Bil, Rune Wang-Henrichsen, forteller at forhandlerne blant annet ringer opp kundene som har verkstedavtale denne uken for avklare om de kommer som avtalt.

Kun åpent etter avtale
Insignia i Oslo, som forhandler Jaguar, Land Rover og Aston Martin, holder åpent bare for kunder med avtale.

- Vi minimerer fysisk kontakt med kundene for å begrense smittefaren, sier administrerende direktør Thomas Øvreseth til BilNytt.no.

- De som kan jobber hjemme, mens de som er på jobb sitter mer spredt enn tidligere.

- På verkstedet har vi foreløpig nok å jobbe med og bruker tiden til å komme a jour. Vi vet ikke hvor alvorlig situasjonen blir.

Det er ikke tatt noen beslutninger rundt eventuelle permitteringer ennå.

- Vi vil prøve å begrense det så mye som mulig. Vi går gjennom kostnadene hele tiden og begrenser annonser og innkjøp til et minimum, sier Øvreseth.

Insignia-sjef Thomas Øvreseth berømmer regjeringen for innsatsen og mener tilliten er økt som følge av krisehåndteringen. - Norge har aldri vært sterkere. Det er krutt i den norske krigskassen, sier han.

Les mer om Korona-pandemiens påvirkning på bilbransjen:

 Følg BilNytt.no på LinkedIn