BilNytt.no meldte i går at bransjeaktører frykter at ny utlånsforskift kan få dramatiske følger for bilsalget i Norge.

Derfor ble det hasteinnkalt til et ekstraordinært møte i Bilutvalget til Finansieringsselskapenes Forening (Finfo) onsdag ettermiddag, hvor også blant annet Norges Bilbransjeforbund (NBF) var invitert.

I aktørenes felles innlegg skrives det blant annet følgende:

"Konsekvens: lavere bilsalg, færre arbeidsplasser og en trussel mot den grønne omstillingen."

INNLEGG:
Christina Åhlander (Finfo) og Stig Morten NIlsen (NBF)

GIR MED DEN ENE HÅNDA. TAR MED DEN ANDRE.

Med den ene hånda gir Finansdepartementet velvillig gjennom koronakrisen. Permitteringsordninger og kontantstøtte har holdt bedriftene flytende – også i bilbransjen. Med den andre vil de nå gjøre det vanskeligere å selge bil. Lavere bilsalg er det siste bransjen trenger akkurat nå.

Selv om det meste går bedre enn fryktet for bilforhandlerne, viser tallene fra NHOs økonomibarometer at det fremdeles går tregt og tiden fremover er usikre. At departementet akkurat nå velger å foreslå en ny forskriftsregulering som gjør det vanskeligere for folk å få billån er vanskelig å forstå.

Nytt i forslaget er en kraftig innstramming i adgangen til å gi lån sikret med salgspant, som for eksempel billån. Avtalt løpetid kan maks være på 5 år. Kravet kommer i tillegg til at finansforetakene pålegges å legge inn 5 prosentpoengs rentebuffer på all gjeld kunden har når dennes betjeningsevne skal vurderes; et krav som alene synes urimelig strengt i en tid der Norges Banks styringsrente er 0 % og forventes å forbli på dette nivået flere år fremover.

I tillegg foreslås det at det ikke kan ytes lån som fører til at kunden får en samlet gjeld som overstiger 4,5 ganger årsinntekten. I dag er det fem ganger årsinntekt på boliglån og forbrukslån, men i tillegg kan man ha billån.

Konsekvens: lavere bilsalg, færre arbeidsplasser og en trussel mot den grønne omstillingen.

Det er Finanstilsynet som er ute på tokt igjen. Formålet er nobelt. Forhindre at folks gjeldsbyrde går over styr og finansiell stabilitet. Det har vi forståelse for. Men her bommer tilsynet på målet. For det første er det knapt mislighold på billån, og all erfaring tilsier at bilen som panteobjekt er god.

Gjennomsnittlig levetid på en bil i Norge i dag er 18 år. På tross av dette mener Finanstilsynet at bilene ikke har noen verdi når den er 5 år gammel. Uforståelig. Avtalt nedbetalingstid er typisk 7-8 år på billån i dag. Det gir en overkommelig månedsutgift for bileier, og samtidig beholdes en rimelig sikkerhet i bilen.

Forslagene vil gjøre det vanskeligere for mange å føre et helt normalt familieliv, som for de fleste består av å eie både egen bolig og egen bil.

Det mest absurde i forslaget blir tydelig når man vet at leasing ikke omfattes. Folk som ikke ønsker å betale ned på fem år kan velge leasing istedenfor. Konsekvensen er at elbilsalget vil gå ned. Verken bransjen, politikere eller myndighetene burde være interessert i det.

Finansdepartementet har vært opptatt av å holde farten oppe i næringslivet. Dette forslaget senker farten. Politikerne er opptatt av å få flest mulig elbiler på veien. Dette forslaget vil føre til at det kommer mange færre.

Vi kjenner ikke til at Finanstilsynet har konsekvensutredet egne forslag. Slik ser det ut også.

Christina Åhlander (Finfo) og Stig Morten Nilsen (NBF)

 Følg BilNytt.no på LinkedIn