Finanstilsynet kom denne uken med forslag til ny utlånsforskrift som er ute på høring.

Et av hovedpunktene i forslaget er at maksimalgrensen for låntakerens samlede gjeld reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt, og at dette skal omfatte all gjeld – inkludert billån.

Også løpetiden for billån foreslås nedsatt til maksimalt fem år. Det er kortere løpetid enn hva de fleste aktører opererer med i dag. 

(Se fakta nederst i saken.)

Korreksjon og dreining av markedet?
BilNytt.no har vært i kontakt med flere aktører både i bilbransjen og i finanseringsbransjen som stiller seg kritisk til det nye forslaget.

Bilbransjeaktører arbeider nå med å få overblikk over hva forslaget innebærer og hvilke konsekvenser det kan få, og svært få vil foreløpig uttale seg om saken. 

Mange frykter at forslaget kan føre til at forbrukerne mister vesentlig kjøpekraft – noe som igjen kan gå kraftig utover bilbransjen og finansieringsselskapene. 

Flere minner om at det er svært lav grad av mislighold på billån i dag.

Finansieringsvolumet vil kunne gå kraftig ned dersom forslaget til ny forskrift vedtas.

For at bilkjøperen skal komme ned i lånestørrelse vil de kunne komme til å måtte kjøpe andre typer biler enn det som kjøpes i dag.

Forslaget vil også kunne føre til at bilsalget kan gå tilbake, og at det dermed kan bli en dreining mot mer privatleasing, noe som vil gi et oppsving for ladbare hybrider.

Hastemøte
BilNytt.no er kjent med at forslaget til ny utlånsforskrift har ført til at det onsdag ettermiddag er innkalt til et hastemøte i Bilutvalget til Finansieringsselskapenes Forening (Finfo).

Christina Åhlander, administrerende direktør i Finfo, sier til BilNytt.no at hun vil vente til etter møtet med å uttale seg om saken.

Det er tydelig at DNB Finans ser alvorlig på saken, men selskapet ønsker ikke å kommentere temaet før etter dagens Finfo-møte.

- Vi har jobbet med dette over tid, og det har selvsagt blitt intensivert de siste dagene. Vi avventer med å komme med våre vurderinger til etter at vi har hatt et ekstraordinært møte i Finansieringsselskapenes Forening, der vi ser for oss å komme med en felles uttalelse, siden dette er et stort bransjeanliggende, sier Paal Neri Roe, som leder DNB Finans sin bilfinansieringsvirksomhet, til BilNytt.no.

Også Rune Johnsen, Head of Car Finance i Nordea Finans, ønsker å vente til etter møtet med å komme med en uttalelse.

Tore Rylander, fagsjef bilsalg i Norges Bilbransjeforbund (NBF), er også invitert til å delta i dagens møte i Finfo.

- Umiddelbart tenker vi at forslaget vil legge noen tydelige begrensninger for bilkjøperne, og vi skal nå bruke tid på å sette oss inn i forslaget sammen med øvrige bransjeaktører, sier Tore Rylander til BilNytt.no.

- Høringen er veldig fersk, og vi skal bruke tiden fremover til å sette oss inn i forslaget og koordinere med våre medlemmer, Bilutvalget i Finfo og NBF, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL) til BilNytt.no.

En av bilbransjens største på bilfinansiering, Volkswagen Møller Bilfinans, er ikke lenger medlem av av Finfo, og har foreløpig ikke kommet til noen konklusjon om hvilken betydning forskriften vil kunne ha.

- Vi er på saken, og ser på hvilken betydning det vil få for oss, men det er for tidlig å konkludere, sier direktør Arne Lyslo Kristiansen i Volkswagen Møller Bilfinans til BilNytt.no.

- Vet ikke hva det ender opp med
Trond Brakken, kommersiell direktør i Santander Norge, er mer snakkesalig enn de andre finansieringsselskapene i forkant av møtet:

- Foreløpig vet vi jo ikke hva dette ender opp med, og hvordan et endelig forslag vil påvirke bransjen, sier Trond Brakken til BilNytt.no. 

- Dersom forslaget går gjennom vil vi nok kunne se en dreining mot mer leasing, spesielt av plug-in hybrider, og bilabonnementstjenester, sier han.

- Tror du bilsalget vil falle?

- Det vil kunne gi en korreksjon, primært på nye biler og dyrere bruktbiler, svarer Brakken.

- Det kan se dramatisk ut, men ting pleier å falle på plass på en eller annen måte, og det tror jeg det vil gjøre også her, sier Trond Brakken i Santander. 

Brakken tror det er forslaget om at låntakers samlede gjeld ikke kan være høyere enn 4,5 ganger inntekt som vil ramme flest.

- Mange forbrukere får jo dermed begrenset en eventuell boliginvestering, sier Brakken.

Når det gjelder at det legges opp til at løpetiden på finansieringen skal begrenses til fem år, sier Brakken at det allerede finnes produkter som kan håndtere dette:

- Det kan løses i dag, for eksempel gjennom restverdilån og innbyttegarantier, sier han.

Dette vil gjøre at månedskostnadene ikke nødvendigvis blir så mye høyere for forbrukerne.

Både finansieringsaktører og bilforhandlere som BilNytt.no har vært i kontakt med, sier at gjennomsnittlig løpetid på lånekontraktene i dag er over fem år. Det er også tilfellet hos Santander:

- I dag er snittløpetid på lånekontraktene seks år hos oss, forteller Brakken.

Han er klar på at han mener aktørene i bransjen driver sunn butikk: 

- Det er noe vi må formidle, vi driver ansvarlig bankvirksomhet, og det skal vi fortsette med. Nå er det viktig at vi svarer på høringen, og ser hvordan det endelig blir før vi setter to streker under svaret, sier Brakken. 

- Bedre å dra i håndbrekket enn at det blir bråstopp
Mobile-eier Ole Grangaard sier til BilNytt.no at han mener det er riktig av myndighetene å være litt «føre var»:

- På generelt grunnlag ser jeg nødvendigheten av at det kommer innskjerpinger i generelle utlånspolicier i samfunnet, bilbransjen inkludert, sier Grangaard.

Han viser til at det over tid har vært god tilgang på kreditt for forbrukerne, noe som også har kommet bilbransjen til gode.

- Jeg mener imidlertid bilbransjen over tid er mest tjent med stabile og forutsigbare rammebetingelser for långivning.

- Jeg tror det er bedre at det blir dratt litt i håndbrekket nå enn at det eventuelt blir en bråstopp senere, sier Ole Grangaard. 

Fakta:

Finanstilsynet har kommet med forslag til ny utlånsforskrift. Her foreslås blant annet følgende endringer:

 • Forskriftsreguleringen av bankenes utlånspraksis samles i én forskrift og utvides til å omfatte lån til privatpersoner med pant i annet enn bolig.
   
 • Maksimalgrensen for låntakerens samlede gjeld ved yting av nye lån reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.
   
 • Også løpetiden for lån med pant i annet enn bolig foreslås å settes ned til maksimalt fem år.
   
 • Fleksibilitetskvoten for nye lån med pant i bolig settes til 5 prosent for hele landet (i gjeldende forskrift er kvoten 10 prosent, med unntak av lån med pant i bolig i Oslo, der kvoten er 8 prosent).
   
 • Det gis ikke en fleksibilitetskvote for andre lån enn boliglån.
   
 • Det fastsettes ikke opphørsdato i ny forskrift. Forskriften evalueres jevnlig, for eksempel hvert andre år og første gang høsten 2022.

 Følg BilNytt.no på LinkedIn