I Støre-regjeringens Hurdalsplattform gjør den nye regjeringen det klart at de vil innføre moms på alle elbiler over 600.000 kroner. Dette har vært en sak både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gått på valg med. Det samme gjelder budsjettforhandlingspartner SV. 

Nå møter forslaget motbør fra Regnskap Norge, som er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge:

- Forslaget vil skape utfordringer for selgere, kjøpere og myndighetene selv, sier administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge.

- Intensjonen i forslaget er forståelig. Problemet er at dette bryter med de prinsippene vi har hatt i merverdiavgiftslovgivningen siden 1970, fortsetter han.

- Vårt klare råd er å enten fortsette med dagens mva-fritak, eller innføre merverdiavgift på hele salgssummen på elbiler, sier Aale-Hansen.

Tidligst 2023
Hvorvidt det blir innført moms på elbiler over 600.000 kroner i det 2022 begynner, er usikkert.

Under Arendalsuka sa Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad at hun trodde det ville bli vanskelig:

- Det blir for dårlig tid for en ny regjering å gjøre forandringer i statsbudsjettet, og det er begrenset hvor mange endringer man kan få til. Jeg tror heller vi snakker om 2023 enn 2022, sa Sp-politikeren.

Det hjelper ikke sett fra Regnskap Norges ståsted. De mener at uansett når ordningen innføres, så strider den med prinsippene i momslovgivningen:

- I merverdiavgiftsloven finnes det ingen hybride løsninger hvor én og samme vare eller tjeneste både er unntatt eller fritatt, og samtidig momspliktig. Det er enten eller, sier Aale-Hansen og legger til:

- Det regjeringen har satt som målsetting i Hurdalsplattformen er å innføre en ordning som bryter med disse prinsippene og utfordrer både selgere, kjøpere og myndigheter, Aale-Hansen.

Les også: -NBF: - Regjeringen skyter spurv med kanon

Disse problemene oppstår
Regnskap Norge peker på fem problemer som oppstår når moms på elbiler over 600.000 kroner innføres:

 • Leasing av elbil: Skal det være avgiftsfri leie for biler som koster under 600 000 kroner og forholdsmessig mva. på leasingvederlaget for bilene som koster over 600 000 kroner?
   
 • Skal fortsatt batterier til elbiler være fritatt? Hvordan blir det i så fall med salg av dette til biler over 600 000 kroner? Må selgeren av batteriet vite hva kjøperens elbil kostet?
   
 • Skal elbusser og -lastebiler fortsatt være fritatt, selv om de koster over 600 000 kroner? Det forutsetter i så fall lovendring og nytt fritak for disse.
   
 • Ekstrautstyr: Det vil oppstå spørsmål med hensyn til elbiler som har en veiledende pris under 600 000, men som koster mer med tillegg av ekstrautstyr.
   
 • Import av elbiler under og over 600 000 kroner må håndteres forskjellig med delvis innførselsmoms for bilene over 600 000.

- Dette er konsekvensene for næringslivet og kjøpere med det forslaget som ligger i Hurdalserklæringen. Dette er det motsatt av forenkling.

- Når regjeringen blir oppmerksom på disse konsekvensene håper vi forslaget revurderes, og at man enten fortsetter som før med fullt fritak – alternativt avgiftsbelegger hele bilen, slår Aale-Hansen fast.

Les også: - Redd det skapes et inntrykk av at det ikke er så farlig med elbilmoms over 600.000

Momskaos
Kommunikasjonsdirektør Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund (NBF) peker på at det Regnskap Norge nå viser til, har NBF også hele tiden hevdet. 

- Vi har hele tiden har hevdet at å innføre moms er komplett uansvarlig, sier Steinsland til BilNytt.no.

- Regnskap Norge påpeker viktige utfordringer, slik også vi har gjort.

- Dette bygger på vårt syn om at regjeringen må utrede skikkelig før de forsøker å fjerne elbilenes momsfritak. Alternativet er momskaos, sier Egil Steinsland i NBF til BilNytt.no. 

Steinsland sier videre at de i NBF ikke kan forstå at regjering, storting eller noen styrende part ønsker å være uansvarlige:

- Vi antar og nærmest forutsetter at de gjør et grundig forarbeid før det innføres moms på elbiler, uavhengig av modell, sier Steinsland og legger til:

- I Norge har vi utredningsinstruks og den må følges også spesielt i slike litt kompliserte saker. 

NBF antar at det blir slik Marit Arnstad påpekte under Arendalsuka om at det blir for kort tid til å gjennomføre momsendringene for at det skjer neste år:

- Vi antar at det er slik det blir. Det tidligst mulig ansvarlige er 2023, og så mener vi fortsatt at det ikke bør komme før i 2024. 

Les også: Statsbudsjettet: Flere avgifter for elbilene og 100 km rekkeviddekrav på ladbare hybrider

Les også: - Politikere som ikke tror bilavgifter påvirker bilsalget, vet lite om bilavgifter

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e Martin Huseby Jensen Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn