De baltiske landene har ambisjoner om å elektrifisere bilparken og har satt i gang store planer om endringer i infrastrukturen.

Møller Mobility Group driver import av Volkswagen til alle tre landene og Audi til Latvia og Litauen. Selskapet har også forhandlere i hele Baltikum.

BilNytt.no var til stede da politikere, offentlig administrative ansatte, næringslivaktører og journalister fra Latvia, Litauen og Estland besøkte Norge i regi av Møller Mobility Group denne uken.

- Må gi av vår kunnskap
Vertskap for arrangementet var Møller Mobility Group, Moller Baltic Imports, den norske ambassaden i Riga og de norske handelskamre i Latvia, Estland og Litauen.

- Formålet med denne samlingen er at Møller Mobility Group ønsker å løfte bærekraft høyere på agendaen i Baltikum, sier Tore Nilsen Breen til BilNytt.no.

Han er Head of Baltic operations i Møller Mobility Group.

- Vi ønsker å være en bidragsyter for å akselerere elektrisk mobilitet i de tre landene, sier han.

- Vi har eiere og et konsern som er svært opptatte av det grønne skiftet og skal vi virkelig gjøre en forskjell, må vi sette dialogen i gang og gi av vår kunnskap for å hjelpe med å bygge infrastrukturen som skal til for å gjøre bilparken grønnere i Baltikum.

- Å investere i infrastrukturen er ikke et mål i seg selv, sier Tore Nilsen Breen til BilNytt.no, selv om han også peker på et helt nytt Audi-anlegg i Riga der det er installert super-charger.

- Men vi har diskutert det og vi er ikke fremmed for å ta del i utviklingen i de baltiske landene, legger Breen til.

Elbil-sightseeing i Oslo
Gjestene fra Baltikum dro på en rundtur i elektriske biler og fikk prøve en rekke elbiler fra norske forhandlere.

- Vi vil gjerne takke BMW, Bertel O. Steen og Motor Gruppen for hjelp med lån av elbiler, sier Paul Hegna til BilNytt.no.

Han er konserndirektør for bærekraft og kommunikasjon i Møller Mobility Group.

Delegasjonen besøkte Recharges ladestasjon ved McDonalds i Tevlingveien, Oslo.

Kommunikasjonsdirektør i Recharge, Elise Thorkildsen, fortalte om infrastrukturen og utfordringene med den raske utviklingen av ladenettverket i Norge. Konsernsjef Møller Mobility Group, Petter Hellman, til venstre i bildet.

Gode diskusjoner rundt tiltak for å redusere utslipp fra biler, fremtiden for smart mobilitet- og infrastruktur, utfordringer og løsninger for e-mobilitet, og byvekst var på agendaen.

- Vi er i startgropen hva gjelder introduksjon av elektriske biler i Baltikum, sier Ilze Grase-Kibilde.

Hun er administrerende direktør i Moller Baltic Import.

- Vi trenger å lære av et foregangsland innen elektrifisering, og setter stor pris på å få møte representanter fra både bransje og myndigheter for å få inspirasjon og bygge kompetanse, sier Ilze Grase-Kibilde.

- Ønsker å ta posisjonen som nummer én
Det er enighet i de baltiske landene om at e-mobilitet er veien mot en bærekraftig utvikling og konsernsjefen i Møller Mobility Group, Petter Hellman, har et mål om å ta lederposisjonen i de tre landene.

I dag er det snakk om 2,7 % markedsandel for elbiler totalt i Latvia, Litauen og Estland. Men det skal vokse med flere titals prosent før 2027.

- Hva har vært Møllers agenda med å invitere til dette møtet for politikere i de tre baltiske landene?

- Vi jobber på to akser, sier Petter Hellman til BilNytt.no.

- Vi forsøker å påvirke rammebetingelsene for elektrifisering og ta posisjonen som nummer én innenfor e-mobilitet.

- Vi har en ambisjon om å drive det grønne skiftet og vår elbil-penetrasjon skal være høyere enn markedet.

- Samtidig ønsker vi å bruke vår stemme i Baltikum og å bygge relasjoner. Vi ønsker å få elbil inn i tankegangen også i de tre landene.

- Dette er et arrangement vi har jobbet med over tid, og jeg må si at jeg jeg er imponert over engasjementet som deltakerne viser. Både politisk og forretningsmessig, sier Petter Hellman til BilNytt.no. Her sammen med Ilze Grase-Kibilde.

- Dette var planlagt før pandemien
Møller hadde invitert en rekke talere som skulle gi innsyn i elbil-historien i Norge, og det var til slutt 44 deltakere som stilte opp fra Latvia, Litauen og Estland.

- Vi har sett på hva vi kan bidra med i Baltikum, hvor alt stoppet enda mer opp enn i Norge under pandemien, sier Paul Hegna.

- Vi har til en viss grad klart å opprettholde forretningen i de landene. Denne typen arr gjorde at vi måtte se på det store bildet og hva vi kan bidra med så fort som mulig.

- Det har vært en stor jobb. For selv om det ikke er lange reiseveier mellom de forskjellige storbyene i de respektive landene, så føler vi at vi må finne en løsning som kan krysse grensene.

- Men våre kolleger i Baltikum viser stor interesse for det vi har fått til i Norge, og vi klarer derfor å samle representanter fra alle de tre landene i samme arrangement.

- Og temaene har hatt et bredt fokus, alt fra salget av elektriske biler til hvordan man håndterer batteriene i fremtiden.

- Jeg tror dette har vært en øyeåpner for deltakerne, sier Paul Hegna til BilNytt.no.

Fra venstre: Izida Gerkena, Tore Nilsen Breen, Ilze Grase-Kibilde, Matiss Zemitis, Paul Hegna, Ida Pernille Hatlebrekke og Petter Hellman.

Hekneby: - Vi mener det vi sa i sommer
En tettpakket dag startet på Radisson Blu Hotel på Gardermoen, hvor administrerende direktør i Harald A. Møller, Ulf Tore Hekneby, åpnet med å snakke om risikoen og mulighetene på veien til å bli en av de ledende importørene av elektriske biler.

Fra 2024 blir Møller den første i verden som kun selger elektriske Volkswagen på vegne av produsenten og Hekneby var den første av mange talere som pekte på insentivene i den norske elbilpolitikken.

- Det fine med insentivene er tosidig, sier Hekneby, og fortsetter:

- Det gjør elektriske biler konkurransedyktige når det gjelder å kjøpe nybil, men også mer komfortabel å bruke. Et av de viktigste insentivene er at sluttbruker merker godene i hverdagen, og aller mest i rushtrafikken.

Hekneby understrekte igjen at Møller ikke er «fornøyde» med de varslede avgiftene og budsjettet som ble foreslått av regjeringen.

Samtidig står han for kommentaren om hybridbiler under Arendalsuken, som skapte oppstyr i bilbransjen.

- Vi mener det vi sa i sommer, at vi føler plug-in hybrider er gårsdagens teknologi, gjentar Hekneby foran de baltiske politikerne.

Etter et suksessår for elektriske personbiler, hvor 78 % av alle nye biler solgt er batteridrevet elektriske biler, er varebil nå utfordringen.

- De neste utfordringene er varebiler. Men det er litt den samme historien som vi hadde med personbiler. Det vil vokse i tiden som kommer, sier Hekneby.

- For å oppsummere, selv om vi ikke er fornøyd med det siste budsjettforslaget, så har suksessoppskriften for elbilsalget vært et fantastisk engasjement fra politikerne, sa Ulf Tore Hekneby til salen.

Omfattende program
Under arrangementet holdt Terje Rognlien i Statens vegvesen foredrag, mens Lasse Fridstrøm i Transportøkonomisk institutt  presenterte statistikk og fremtidsprognoser.

Det gjorde også de tidligere ministrene Ketil Solvik-Olsen og Sveinung Rotevatn, samt administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

I tillegg talte Christina Bu fra Elbilforeningen, Odd Olaf Schei fra DFØ, og Per Magnus Karlsson i Batteriretur

- Man kommer til et punkt hvor elbiler har en markedsandel som gjør at politikken rundt det grønne skiftet diskuteres. Vi er i den prosessen nå, sa Ketil Solvik-Olsen i Fremskrittspartiet. 

- Om jeg var finansminister, ville jeg sagt at dette er en veldig dyr metode for å redusere CO2-utslipp. Vi mister mye skatteinntekter, og det er mye som ville vært billigere, men dette er ganske effektivt og populært, sa Venstres Sveinung Rotevatn.

- Å dele transportmiddel kan endre spillereglene. Om bilen blir brukt som en tjeneste, er det mindre jobb med tanke på infrastrukturen, sa Bernt Reitan Jenssen i Ruter.

- Det er ingen subsidier, det beste du kan få er skattelette. Det er det som er insentivet, sa Lasse Fridstrøm i Transportøkonomisk institutt.

Også Christina Bu i Norsk elbilforening var invitert til å bidra på Møllers arrangement.

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn