Tidligere i dag meldte BilNytt.no at Bertel O. Steen leverte et svakere resultat i 2022 sammenlignet med rekordåret 2021, og at forhandlervirksomheten i Bertel O. Steen Detalj leverte en driftsmargin på 2,3 % mot 3,0 % året før

Thorbjørn Myrhaug, konserndirektør for Bertel O. Steen Detalj, sier at forhandlerkjeden opplever press i marginbildet og økt konkurranse.

Han mener likevel at Bertel O. Steen legger frem et godt resultat for 2022:

- Vi legger frem et bra resultat for 2022, sett i et historisk perspektiv, sier Myrhaug og viser til at omsetningen på 14,5 milliarder kroner nesten var på nivå med 2021.

BilNytt.no skrev tidligere i dag at en intern overføring av verksteder og varebilvolum til den nye enheten Bertel O. Steen Lastebil og Buss påvirker tallene noe mot 2021.

Bertel O. Steen Detalj - Stabil omsetning:
Klikk for å forstørre

Bertel O. Steen Detalj - Redusert lønnsomhet:
Klikk for å forstørre

Kutter kostnader
Bertel O. Steen har gjennom 2022 slitt med manglende leveranser av nye biler, spesielt på Stellantis-merkene.

- Når man er så store på nybil som vi er, så er det ikke sånn at manglende nybilleveranser ikke også går utover servicemarkedet, bruktbil og delesalget, sier Thorbjørn Myrhaug. 

Han viser også til økende inflasjon og et generelt økt kostnadsnivå:

- Vi har gjennom hele 2022 hatt et stramt kostnadsregime. Det er noe vi viderefører og forsterker inn i 2023. 

Han får støtte av konsernsjef Harald Frigstad, som tidligere i dag anslo et nybilmarked på mellom 120.000 og 140.000 personbiler i år.

- Det er en betydelig nedgang, som gjør at vi må justere aktivitetsnivået deretter, sier Frigstad og fortsetter:

- Vi har satt i gang en rekke tiltak for å justere kostnadene ned. Det forsterker vi nå ytterligere. 

- Dette er vi vant med i bilbransjen. Det går opp og det går ned, og det må vi justere oss etter, fortsetter Frigstad.

Selv om både importøren og Bertel O. Steen Detalj hadde med seg en mye høyere ordrereserve inn i 2023 enn i 2022, forbereder konsernet seg på at 2023 blir et tøft år.

- Det blir ingen nedbemanningsprosess, men naturlig avgang bilr ikke erstattet, sier både Harald Frigstad og Thorbjørn Myrhaug til BilNytt.no.

Bertel O. Steen-konsernet - Utsikter 2023:
Klikk for å forstørre

Styrker servicemarkedet
Thorbjørn Myrhaug trekker frem flere hendelser som påvirket driften i løpet av 2022:

- Begynnelsen av året bar preg av høyt sykefravær, og vi ble truffet spesielt hardt i servicemarkedet.

Han sier at tilgangen på jobber bedret seg fra annet kvartal:

- Resten av året var det høy aktivitet i servicemarkedet, med god tilgang på jobber inn. Vi hadde økning på antall timer, økning i antall vogngjennomganger og økning i unike biler, forteller Myrhaug.

Han sier at fokus i Detalj-kjeden er å rulle ut gode prosesser til alle forhandlerne og å forenkle effektiv kjededrift.

Dessuten er målet å ta markedsandeler på flere områder, og Myrhaug ramser opp: 

- Vi har sagt at vi skal øke innen omkringliggende tjenester. Vi skal øke på skade og lakk, dekk, dekkhotell, bilutleie, glass og ikke minst øke vår andel i den eldre bilparken. 

Myrhaug viser til at Bertel O. Steen i fjor gikk inn i Intakt Bilskade, og i 2021 investerte i Trønderdekk sammen med deleide Motor-Trade – og rigget opp en bilutleie-organisasjon

- Dette er første steg i å kapre ytterligere markedsandeler. Vi vil iverksette ytterligere tiltak i 2023 for å ta grep om flere kunder, sier Thorbjørn Myrhaug.

Servicemarked - Bertel O. Steen Detalj:
"Høy aktivitet og god effekt av nye digitale løsninger. Strategisk satsning på Servicemarked 5+ har gitt positiv utvikling."

Verkstedomsetningen ser en vekst i solgte timer tross et noe høyere sykefravær i spesielt første del av 2022 grunnet korona-pandemien. Klikk for å forstørre

Les også: Bertel O. Steen satser i servicemarkedet: Skal serve nye kunder og gamle biler

Bruktbilmangel ga gode marginer
Bertel O. Steen Detalj-sjefen mener forhandlerkjeden har prestert bra innen bruktbil.

- Vi har oppnådd respektable marginer i et godt marked, sier Thorbjørn Myrhaug, og viser til at det generelt var mangel på brukte biler gjennom året. 

Det førte til lavere volum, som ga redusert omsetning, men ifølge Myrhaug ble det reddet inn gjennom høy etterspørsel og gode interne prosesser:

- Det har gitt gode marginer og økte snittpriser, sier Myrhaug.

Han sier at Bertel O. Steen Detalj har søkelys på å forbedre bruktbilprosessene:

- Vi utvikler og videreutvikler verktøy, og har fokus på å heve kompetansen og samarbeidet mellom servicemarkedet og bruktbil. 

- Det har gitt en positiv utvikling på omløpshastigheten, og ståtiden er bedret med 17,3 %, legger Myrhaug til. 

I fjor høst åpnet Bertel O. Steen sin første bruktbil-outlet, på Kalbakken i Oslo. 

Bruktbil - Bertel O. Steen Detalj:
"God utvikling på bruktbil hjulpet av bedre prosesser."

Redusert tilgang og høy etterspørsel over tid har bidratt til gode marginer innenfor bruktbilsegmentet. Klikk for å forstørre

Bertel O. Steen Detalj - Antall solgte nye og brukte biler 2016-2022Klikk for å forstørre

Bertel O. Steen Detalj solgte 15.783 nye person- og varebiler i fjor, mot 16.976 i 2021. Forhandlerkjeden solgte 12.745 bruktbiler, ned fra 14.856 året før. 

Variasjoner i nybil
Når det gjelder nybil solgte Bertel O. Steen Detalj 15.783 nye person- og varebiler i 2022.

- På nybil har merke- og modellmiksen påvirket omsetningen positivt, men antall fakturerte biler har gått ned i og med at vi er så store på Peugeot, sier Myrhaug. 

Mens Mercedes-Benz satte rekord med over 15.000 person- og varebiler i Norge i fjor, var det halvering av Peugeot-volumet i 2022.

- Det er store variasjoner mellom nybil-merkene vi representerer, men jeg vil si at det alt i alt er levert akseptabelt på nybil, fortsetter Myrhaug.

Han sier at Bertel O. Steen Detalj opplever redusert lønnsomhet, som er drevet av manglende nybilleveranser, økt kostnadsnivå, spisset konkurransebilde og marginpress i kombinasjon med tidvis høyt sykefravær.

- Det treffer både med nedgang på nybil, lavere tilgang på bruktbil og den ubalansen som man har i logistikkjeden.

Nybil- Bertel O. Steen Detalj:
"Store variasjoner mellom merkene og marginer under press."

Bertel O. Steen Detaljs ordrereserve økte med 19,1 % i løpet av 2022. Klikk for å forstørre

Les også: Snuoperasjonen hos Bertel O. Steen-forhandleren: - Folk ga full gass, men i forskjellige retninger

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Karoline Sandvik Hernar | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo

 Følg BilJobb.no på LinkedIn