- Jeg er veldig klar over at dette er drastiske endringer for de som blir berørt, men det er helt nødvendig grep som vi må ta for å sikre at forhandlernettverket blir konkurransekraftig også i fremtiden, legger Mercedes-Benz Norge-sjefen til.

Våren 2019 pekte Bertel O. Steen ut tre strategiske partnere i Nord-Norge.

De siste årene har konsolideringene i Bertel O. Steens forhandlernettverk fortsatt i ulike deler av landet – sist med Slatlems oppkjøp av Nord-Auto denne måneden.

Mercedes-Benz neste
Nå er det forhandlernettverket for Mercedes-Benz som står for tur. 

Importøren varsler at antall eiere i nettverket skal reduseres fra dagens 16 til kun syv.

Antall forhandlerpunkter for Mercedes-Benz personbiler og nyttekjøretøy reduseres fra 46 til 24. Samtidig erstattes mange av dagens oppsagte forhandlerpunkter med det nye formatet «satellitt».

- Bilbransjen står i en fundamental omstilling, og for Mercedes-Benz er det viktig å rigge seg for et fremtidig bærekraftig lønnsomt forhandlernettverk, sier Thorbjørn Myrhaug.

Han er direktør for Mercedes-Benz hos importøren Bertel O. Steen.

- Derfor tas det grep som medfører betydelige endringer i Norge, sier Myrhaug.

Han forklarer til BilNytt.no at noe av bakteppet for å iverksette en ny strategi, er det faktum at forhandlerne av Mercedes-Benz i Norge i snitt har lavere salg og lavere bilpark på servicemarkedet enn forhandlerne i Europa.

Salgsvolumet per Mercedes-Benz-forhandler er også langt under det konkurrenter som BMW og Audi har her til lands.

Til sammenligning har BMW kun fire eiere i det norske forhandlettverket.

Myrhaug understreker at den landsdekkenede distribusjonen fortsatt skal være god etter at endringene er gjennomført.

Nye formater
Den nye strategien som implementeres, vil føre til store endringer i nettverket.

Det vil være ulike formater for Mercedes-Benz-forhandlerne:

 • By (kun Bertel O. Steen Ullevål og Lørenskog)
 • Land
 • Satellitt 

Alle forhandlerpunktene er kategorisert og delt inn i de ulike formatene.

- Forhandlere som er lokalisert i distrikter som anses å være for små til å gå under kategorien «Land» eller «Satellitt», vil dessverre få sine salgskontrakter avsluttet, sier Thorbjørn Myrhaug.

- Forhandlerne dette gjelder har vi over en periode hatt god dialog med, og formelt brev gikk ut 8. november, bekrefter han. 

- Vi har gjort en helhetlig gjennomgang av det samlede distribusjonsnettverk vårt i Norge, og ser at vi må sette i gang tiltak for å sikre et fortsatt konkurransekraftig forhandlernettverk fremover, sier Myrhaug. 

- Dette berører mange og det er krevende å stå i, men jeg må få berømme hvordan forhandlerne har håndtert prosessen så langt.

- Ny struktur skal sikre et fortsatt bærekraftig og landsdekkende forhandlernettverk. Antall servicepunkter skal holdes på dagens nivå, gjentar han.

Dette er partnerne
Felles for de syv partnerne som fortsetter som Mercedes-Benz-forhandlere, er at de har investert stort i nettverket eller at de «får hjelp» av geografien.

BilNytt.no har fått bekreftet følgende fremtidige partnere i Mercedes-Benz-nettverket:

 1. Alta Motorsenter AS (Finnmark)
 2. Teknisk Bureau AS (Troms)
 3. M Nordvik AS (Nordland)
 4. Bilholding / Bilgruppen (Sør-Vest-landet)
 5. Autostrada Bil AS (Vestfold og Telemark og Buskerud)
 6. Andresen Bil AS (Follo)
 7. Bertel O. Steen Detalj AS (Flere steder)

Autostrada åpnet helt nylig sitt nye forhandleranlegg for blant annet Mercedes-Benz i Seljord, som visstnok er verdens første «Mercedes-Benz-satellitt». Autostrada åpner om ikke lenge også et helt nytt anlegg på Fiskum utenfor Kongsberg. 

- Kan en satellitt være eid av noen andre enn forhandleren?

- Det er et krav fra produsenten at forhandleren eier minst 50,1 % for å kunne benytte satellitt-formatet på underliggende forhandler, svarer Thorbjørn Myrhaug,

Etter at Bertel O. Steen Detalj kjøpte 50,1 % av Erik Arnesen Helsfyr, har Detalj rundt 70 % av Mercedes-Benz-volumet i Norge.

I tillegg til Bertel O. Steen Detalj, består listen av kjente navn i Bertel O. Steen- og Mercedes-Benz-nettverket.

I Bilgruppen inngår Mercedes-Benz-forhandlerne Fylkesnes Bil i Stord og Nils Wathne Auto i Haugesund, samt Lyngdal Karosseri & Auto i Lyngdal – men det er ikke klart hvilke av disse som kan fortsette som satellitt.

Disse får ikke fortsette
Det kanskje største overraskelsen er at Slatlem-konsernet ikke er med på listen over hvem som får være med videre i Mercedes-Benz-nettverket.

Slatlem vil fortsatt være en strategisk partner for Bertel O. Steen på andre bilmerker. 

Slatlem i Kristiansund og Molde har nylig gjort seg bemerket med et stort oppkjøp i Bertel O. Steen-nettverket. I 2022 ble Mercedes-Benz mest registrerte bilmerke i Kristiansund.

- Slatlem får ikke fortsette med Mercedes-Benz til tross for store investeringer i Bertel O. Steens forhandlernettverk?

- Det er riktig. Det har vært en veldig fin prosess med Idar Slatlem, og dette var kjent før oppkjøpet av Nord-Auto, svarer Myrhaug.

Slatlem-sjef Idar Slatlem bekrefter i dag til BilNytt.no at dialogen med importøren har vært god. Han vil fortsette som Mercedes-Benz-verksted og planene om nytt anlegg påvirkes ikke.

Bertel O. Steen Detalj har Mercedes-Benz-forhandlere i Ålesund, Molde og Trondheim.

Etter det BilNytt.no erfarer får ikke disse aktørene fortsette med nybilsalg av Mercedes-Benz etter 1. desember 2025: 

 • Slatlem Gruppen AS, Kristiansund og Molde
  Representerer en rekke ulike bilmerker
 • Kongsvinger Bilsenter AS
  Mercedes-Benz og Peugeot
 • Elverum Sport Bilsalg AS
  Mercedes-Benz og Toyota
 • Halden Auto AS
  Mercedes-Benz og Peugeot
 • Hallingdal Bilsenter AS, Gol
  Mercedes-Benz og Peugeot
 • Valdresbil AS, Fagernes
  Mercedes-Benz, Peugeot og Mitsubishi
 • Bilhuset Førde AS
  Mercedes-Benz, Peugeot og Kia
 • Auto Center AS, Vestre Jakobselv (avsluttes juni 2024)
  Mercedes-Benz og Peugeot

Kan fortsette etter oppkjøp?
Bertel O. Steen ønsker at alle oppsagte forhandlere fortsetter som servicemarkedspunkter for Mercedes-Benz personbiler og nyttekjøretøy.

BilNytt.no erfarer at tre forhandlere kan ha en fremtid som Mercedes-Benz-satelitt, dersom eierskapet endres:

Det gjelder Bilhuset Førde, Hallingdal Bilsenter og Valdresbil. 

Disse forhandlerne ligger i områder som skal være interessante å beholde, ikke minst når det gjelder nyttekjøretøy.

- Noen av de oppsagte forhandlere kan fortsette som satellitter hvis de blir kjøpt opp av en av investorene i Mercedes-Benz-nettverket, er alt Myrhaug vil si til BilNytt.no.

- Det nye Mercedes-Benz forhandlernettverket skal blant annet gi økt volum per lokasjon, og forhandlere vil få ansvar for større salgsdistrikter. Dette igjen vil redusere driftskostnadene gjennom færre, større og sterke aktører, og i sin tur gi økt konkurransekraft og robusthet. 

- Det er viktig at vi er handlekraftige nå, og jeg er overbevist om at denne nye strategien vil gagne Mercedes-Benz. 

- Igjen, jeg vet at dette er omfattende endringer og det er en krevende situasjon å stå i, men jeg vil berømme den profesjonelle håndteringen forhandlernettverket har vist så langt, sier Thorbjørn Myrhaug.

Stellantis som erstatning?
- Når en aktør som Kongsvinger Bilsenter eller Halden Auto mister Mercedes-Benz – gir det da mening at de fortsetter med Peugeot?

- Dette er en prosess som angår Mercedes-Benz. Hva som skjer med Stellantis-merkene er en annen prosess, svarer Myrhaug.

- Bertel O. Steen beholder det lukrative Mercedes-Benz-agenturet hos egeneide forhandlere, og gir flere Stellantis-merker til de oppsagte forhandlerne?

- Stellantis-produktene kan ikke jeg kommentere på. Dette dreier seg om en konsolideringsprosess som vi ikke kommer utenom, og som går helt tilbake til produsentens krav, svarer Myrhaug.

- Bertel O. Steen Detalj er den største aktøren på Mercedes-Benz og vil fortsette med det. Vårt nettverk har ligget langt bak andre bilmerker på å komme på færre eierhender, fortsetter han.

Liten aktør i viktig distrikt
En annen overraskelse er at Andresen Bil med avdelinger i Ski og Askim er med blant de fremtidige eierne.

I forrige uke gikk Andresen Bil ut i Smaalenenes Avis og fortalte at de allerede nå slutter med Mercedes-Benz-salg i Askim, men at de får fortsette som forhandler i Ski.

- Det skal kun være syv eiere? Hvorfor får Andresen Bil i Ski være én av syv når forhandleren holder til så nærme Bertel O. Steen Detalj? 

- Ski og Follo er et viktig distrikt der Bertel O. Steen ikke er representert, og der Andresen Bil presterer godt, svarer Myrhaug.

Han understreker samtidig de oppsagte forhandlerne ikke er sagt opp på grunn av svake prestasjoner, men at de ikke kan oppfylle produsentens krav til volum og inntjening i fremtiden.

I Ski står en stor oppgradering av Andresen Bil-anlegget for tur.

Forhandlerforeningen: - Dårlig budskap, god dialog
Frode Svidal er styreleder i forhandlerforeningen for Mercedes-Benz og daglig leder i Bilhuset Førde.

- Hvordan har dette blitt tatt imot i forhandlernettverket?

- Dialogen er har vært ryddig og fin, og vi har fått mye informasjon i god tid. Men budskapet er noe dritt, sier Svidal til BilNytt.no.

- Dette er noe vi får tredd nedover hodet på oss fra Tyskland som følge av at Mercedes-Benz skal gå fra å være premium til luksus, sier Frode Svidal som er styreleder i forhandlerforeningen.

- Vil alle dagens forhandlere fortsette på servicemarkedet?

- Ja, det tror jeg, svarer Svidal.

Han bekrefter at Bilhuset Førde er sagt opp som Mercedes-Benz-forhandler, men at de vil fortsette som autorisert verksted.

- Vil Bilhuset Førde fortsette som Mercedes-Benz-forhandler med nye eiere?

- Det er for tidlig å si, men vi ønsker jo å fortsette med merket, sier Svidal.

Trer i kraft desember 2025
Også Thorbjørn Myrhaug viser til at Mercedes-Benz er i prosessen der bilmerket omdefinerer seg fra «premium» til «luksus».

Dette er forklaringen til Bertel O. Steen når de nå har sagt opp mange av dagens Mercedes-Benz-forhandlere:

«Det fører med seg behov for større investeringer iblant annet fysisk og digital kundereise og Corporate Identity (CI) slik at opplevelsen av merket løftes. Som andre bilprodusenter har også Mercedes-Benz behov for å bli mer effektive og få ned de relative kostnadene. Dette gjelder også for Mercedes-Benz’ forhandlernettverk i Norge.»

- Nye fysiske butikkformater har blitt utviklet for å styrke konkurransekraften til merket, og vi ser et behov for færre og sterkere eiere, sier Myrhaug.

- Det i sin tur skal gjøre det enklere å ha et fortsatt slagkraftig forhandlernettverk også i mindre markeder, slik som i Norge. Vi ruller ut en ny formatstrategi som får full virkning fra 1. desember 2025. 

- Disse grepene må vi ta for å sikre en god nasjonal lønnsom distribusjon av Mercedes-Benz i Norge fremover, understreker Thorbjørn Myrhaug. 

Dette var også budskapet han kom med på forhandlermøtet som ble holdt 6. november på Gardermoen. 

Også endringer for de egeneide
I oktober meldte BilNytt.no at Bertel O. Steen Detalj fusjonerte flere av sine forhandlereselskaper.

Årsaken skulle være å forenkle og skape en mer enhetlig struktur i kjeden, opplyste Bertel O. Steen Detalj-sjef Per-Kristian Jonassen.

Det er tydelig at oppsigelsene av ni Bertel O. Steen-forhandlere, som Jonassen har mottatt fra Thorbjørn Myrhaug, kan hjelpe Bertel O. Steen Detalj i å effektivisere drift og kutte kostnader.

- Dette vil føre til effektivisering i Detalj med færre daglig ledere og lavere kostnader?

- Hvilke følger dette fører til i Detalj må Per-Kristian Jonassen svare på, sier Myrhaug raskt før han fortsetter:

- For Mercedes-Benz Norge vil det gi store fordeler. Vi vil nå måle ni færre Bertel O. Steen-forhandlere, og forholde oss til færre kontaktpunkter i forhandlernettet. 

11 Bertel O. Steen Detalj-forhandlere er oppsagt som Mercedes-Benz-forhandlere og blir satellitter under andre forhandlere:

 • Bertel O. Steen Fredrikstad (forhandler)
  • Bertel O. Steen Moss (satellitt)
  • Bertel O. Steen Sarpsborg (satellitt)
 • Bertel O. Steen Hamar (forhandler)
  • Bertel O. Steen Lillehammer (satellitt)
  • Bertel O. Steen Gjøvik (satellitt)
 • Bertel O. Steen Asker og Bærum (forhandler)
  • Bertel O. Steen Ringerike (satellitt)
 • Bertel O. Steen Tønsberg (forhandler)
  • Bertel O. Steen Larvik (satellitt)
  • Bertel O. Steen Telemark (satellitt)
 • Bertel O. Steen Kristiansand (forhandler)
 • Bertel O. Steen Ålesund (forhandler)
  • Bertel O. Steen Ørsta (satellitt)
  • Bertel O. Steen Molde (satellitt)
 • Bertel O. Steen Rogaland (forhandler)

Nylig avslørte BilNytt.no at Bertel O. Steen Detalj fremover vil konsentrere seg om Peugeot, Mercedes-Benz og Kia, og slutte med DS, Opel og Citroën.

Både personbil og nyttekjøretøy
Ifølge Bertel O. Steen er det en klar strategi om at alle Mercedes-Benz-forhandlere i Norge som representerer personbil, også skal representere nyttekjøretøy.

tre av lokasjonene til Bertel O. Steen Lastebil og Buss avsluttes derfor salgskontrakt for nyttekjøretøy, og dagens personbilforhandler får tildelt salgskontrakt for nyttekjøretøy.

Nytt konsept Innen 2027
Thorbjørn Myrhaug er opptatt av at satellitt-løsningen gjør at man «slipper» produsentens krav til antall ansatte per lokasjon.

Hovedforhandleren kan fordele kostnadene utover flere lokasjoner. 

Eksempelvis kan Bertel O. Steen Tønsberg fordele sine kostnader på satellittene Larvik og Telemark.

- Alle forhandlerne skal være oppe og gå på det nye MAR20X-konseptet innen 2027, sier Myrhaug.

«MAR20X» er navnet på det obligatoriske konseptet for forhandlere av Mercedes-Benz person- og nyttekjøretøy, der kundereisen står i sentrum og som skal transformere Mercedes-Benz fra «premium» til «luksus».

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg | Martin Mørk
Knut Moberg d.e | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo


 Følg BilJobb.no på LinkedIn