I dag har regjeringen kommet til enighet med Frp om statsbudsjettet for 2021, som nå skal vedtas i Stortinget.

Nå er fasiten at det ikke blir noen avgiftsøkning for bensin-, diesel- og hybridbiler:

  • Dropper økning i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler
     
  • Ingen økning i kravet til elektrisk rekkevidde i engangsavgiften for ladbare hybridbiler

I sitt opprinnelige forslag til statsbudsjettet foreslo regjeringen å øke satsene for CO2-komponenten i engangsavgiften, og Norges Bilbransjeforbund (NBF) var blant de som reagerte kraftig på forslaget.

De to laveste positive satsene skulle økes med 23 % for personbiler.

Frp har fått gjennomslag for å skrote regjeringens planlagte økning i engangsavgiften på personbiler og regjeringens forslag om økt krav til rekkevidde for engangsavgiften for hybridbiler, i tillegg til redusert avgift på motorsykler.

For varebilene var det foreslått å øke de positive satsene med 6 %, og provenynøytral overgang fra NEDC til WLTP. For varebilene ser endringene ut til å stå ved lag. 

Les også: Store sprik i nye varebilavgifter: 17.000 ned - og 40.000 opp i avgift

Etter det BilNytt.no erfarer innføres den foreslåtte trafikkforsikringsavgiften for elbiler.

- Dette er bedre enn vi turte å håpe på, sier Ida Krag, sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i Bilimportørenes Landsforening (BIL), til BilNytt.no. 

Dropper økt rekkeviddekrav
Et annet av regjeringens forslag var å øke rekkeviddekravet for ladbare hybrider fra 50 til 75 km, for at denne typen biler skal kunne oppnå maksimalt vektfradrag i engangsavgiften.

Kun 15 modeller ville i så fall få fullt fradrag, og forslaget mottok blandet mottakelse.

Nå er det klart at kravet ikke økes, og kravet er fortsatt 50 km for å oppnå maksimalt vektfradrag i engangsavgiften.

Både NBF og BIL kom med innspill på at en økning i rekkeviddekravet på 50 % er for mye, og begge organisasjoner mente at rekkeviddekravet ikke burde heves til mer enn 60 km.

Les også: - Kan ikke risikere at ladbare hybrider får enda mer drahjelp på bekostning av elbilene

Les mer om statsbudsjettet:

 

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Stian Blindheim Øystein Byberg | Knut Moberg | Jon Winding-Sørensen Petter Knutsen Bjørkelo 

 Følg BilNytt.no på LinkedIn