Det viser BilNytt.no sin forhandlerundersøkelse der daglige ledere hos norske merkeforhandlere har svart.

Flertallet av norske merkeforhandlere mener det ikke er sannsynlig at alle nye biler som selges i 2025 vil være nullutslippsbiler.

49,9 % av merkeforhandlerne mener at det er «usannsynlig», mens ytterligere 22,6 % tror det er «svært usannsynlig».

Til sammen mener 72,5 % av bilforhandlerne at det er usannsynlig at det kun selges nullutslippsbiler i Norge i 2025.

Bare 4 % av forhandlerne tror det er «svært sannsynlig» at det kun selges nullutslippsbiler i Norge i 2025, mens 18 % svarer at det er «sannsynlig».

Hvor sannsynlig mener du det er at alle nye biler som selges i Norge om seks år - i 2025 - er nullutslippsbiler?
BilNytt.nos forhandlerundersøkelse er gjennomført via SurveyXact (utviklet av Rambøll Management Consulting). Undersøkelsen er besvart av norske merkeforhandlere for alle bilmerker, unntatt Tesla som selges direkte av produsenten.

Norske politikere har i Nasjonal transportplan satt seg et mål om at alle nye biler som selges i 2025 skal være såkalte nullutslippsbiler. Norge har imidlertid først i 2030 EU-forpliktelser om 40 % kutt i CO2-utslippet.

- For høyt tempo
Tempoet for det grønne skiftet for personbiler i Norge står ikke i forhold til hva som burde være en forutsigbar overgang til mer miljøvennlig transport, mener Stig Morten Nilsen.

Han er administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund (NBF).

- NBF støtter fullt ut det grønne skiftet og overgangen til en mer miljøvennlig transportsektor, men mener at tempoet er altfor høyt. Verken en samlet norsk bilbransje, kundene over hele landet eller ladeinfrastrukturen er klar til en så rask overgang. Hvorfor skal vi ha det så travelt i Norge?

- Analyser NBF har gjort, og fått bekreftet av Transportøkonomisk Institutt (TØI), viser at vi kan klare forpliktelsen i 2030 selv med en elbilandel for personbiler på under 50 %, sa Stig Morten Nilsen under NBFs årskonferanse nylig.

- De siste analysene fra TØI viser til og med at vi innenfor tunge kjøretøy kan klare forpliktelsen fullt ut bare ved å la den teknologiske utviklingen gå sin gang, og uten en eneste elektrisk lastebil i 2030, presenterte Nilsen.

Les ogsåNBF avviser dystre spådommer

- Stoler på Finansdepartementet
Etter NBFs oppfatning får 2025-målet, både i praktisk politikk og politisk retorikk, altfor mye oppmerksomhet. Forbundet mener fokuset blir for ensidig og unyansert.

Redningen er fagfolkene i Finansdepartementet, skal vi tro Nilsen.

- Heldigvis sitter det mange smarte folk i Finansdepartementet, som er mer realitetsorientert enn en del av våre politikere, sier Stig Morten Nilsen.

Han viser til at det i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ble lagt til grunn en elbilandel på kun 75 % av nybilsalget så sent som i 2030. Resten skal være ladbare hybrider.

- Nå får riktignok ikke dette spesielt mye fokus i media eller i den politiske debatten, men det er i alle fall godt å vite at realisme finnes i det offentlige systemet, sier Nilsen.

- Vi vil at hele bransjen skal delta i den grønne omstillingen. Da må det skapes aksept for at alle typer ny og moderne fremdriftsteknologi er nødvendig for å sikre lavere utslipp fra veitrafikken, er budskapet fra Stig Morten Nilsen.

Finansdepartementet bekrefter
Finansdepartementet bekrefter nå overfor BilNytt.no at forutsetningene ikke har blitt endret i revidert budsjett som ble lagt frem forrige uke.

Nedenfor er ordlyden i budsjettet der det legges til grunn at kun 75 % av nye biler som selges i 2030 vil være elektriske:

I Nasjonalbudsjettet 2019 står følgende i boks 3.8:

«Utslipp fra veitrafikk. Med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås modell for å beregne nasjonale utslipp til luft fra veitrafikk har Miljødirektoratet utviklet en fremskrivingsmodell. Det er lagt til grunn at andelen elbiler vil øke til 75 pst. av nybilsalget i 2030. Andelen plug-in hybrid av nybilsalget anslås også å øke, til 25 pst. i 2020 og 30 pst. i 2025. Deretter avtar andelen ettersom andelen elbiler overtar mer av markedet. Forutsetningene innebærer at det i 2030 ikke selges nye diesel- og bensinbiler (inkludert ikke-ladbare hybridbiler). Trafikkarbeidet anslås å følge utviklingen i befolkningen. Utslippene per kjørte km fra biler basert på fossile energibærere anslås å avta med i overkant av 1 pst. I året. Innblandingen av biodrivstoff er videreført på 2017-nivå på reelt 16 pst.»

 Følg BilNytt.no på Facebook